Dynamics NAV
-> Business Central System Microsoft Dynamics NAV to teraz Microsoft Dynamics 365 Business Central. Zobacz jak może usprawnić procesy w Twojej firmie!

Dynamics 365 Business Central erp 5

System ERP dostosowany do współczesnych wyzwań

System ERP Business Central jest następcą dobrze znanego systemu Dynamics NAV. To kompleksowe rozwiązanie informatyczne, wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi, finansami oraz obsługę klienta. Należy do rodziny aplikacji biznesowych Microsoft Dynamics 365. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji pozwala na zwiększenie wydajności analizy danych i automatyzację.

Od ponad 10 lat doradzamy, szkolimy i wspieramy w rozwoju rozwiązań biznesowych Microsoft. Wdrażamy system Business Central wraz z dostosowaniami do indywidualnych wymagań, integracjami z innymi systemami lub urządzeniami. Nasi eksperci pomogą dobrać Twojej firmie najlepsze rozwiązania.

Podstawowe moduły systemu Dynamics 365 Business Central

zarządzanie finansami w erp Microsoft Dynamics 365 Business Central

Finanse

System ERP to centralne miejsce, w którym gromadzone są transakcje finansowe wynikające z realizacji większości procesów w przedsiębiorstwie. Pozwala analizować dane historyczne oraz aktualną sytuację finansową dzięki wbudowanym narzędziom budżetowania, przepływów pieniężnych wspomaganym przez sztuczną inteligencję.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie zamówieniami sprzedaży i zakupu Microsoft Dynamics 365 Business Central

Sprzedaż i zakupy

Dane pochodzące z zamówień sprzedaży są podstawowym źródłem informacji o aktualnym zapotrzebowaniu na produkty i usługi oferowane przez Twoją firmę. W Microsoft Dynamics 365 Business Central możesz monitorować stan nowych i realizowanych zamówień w czasie rzeczywistym, odpowiednio reagując na zmiany.

Dowiedz się więcej
Kontrola zlecenia produkcyjnego Microsoft Dynamics 365 Business Central

Produkcja

Usprawnij planowanie zdolności produkcyjnych i zarządzanie procesami za pomocą Microsoft Dynamics 365 Business Central. Elastyczna definicja struktury produktu oraz procesu technologicznego pozwala na obsługę wielopoziomowych BOM-ów produkcyjnych. Arkusze planowania MRP wspomagają planowanie półproduktów, surowców i materiałów potrzebnych do procesu produkcyjnego.

Dowiedz się więcej
System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Magazyn

Funkcjonalności zarządzania magazynem mogą być konfigurowane adekwatnie do lokalizacji magazynowej, pozwalając na obsługę różnych typów transakcji oraz poziomów dokładności przechowywania zapasów. W danym magazynie mogą być wykorzystywane funkcje podstawowe, jak wydanie i przyjęcie lub bardziej zaawansowane: pobrania, odłożenia czy przesunięcia z dokładnością do pojemnika.

Dowiedz się więcej
system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central program do zarządzania produkcją

Kompletacja

Kompletuj zestawy handlowe na magazyn lub pod konkretne Zamówienie sprzedaży. Możesz zdefiniować BOM kompletacji, składający się z kilku składowych zapasów oraz usług wpływających na wycenę zapasu kompletowanego. W przypadku kompletacji na zamówienie, system rezerwuje w magazynie komponenty BOM-u produkcyjnego w celu ich rozliczenia w momencie sprzedaży.

Dowiedz się więcej
łatwość integracji ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Sprzedaż i marketing

Wykorzystaj funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Business Central wspomagające obsługę potencjalnych i obecnych klientów. Skróć czas od wyceny do otrzymania zapłaty, wykorzystując połączone funkcjonalności sprzedaży z księgowością. Pracownicy mają wgląd w stan rozrachunków, oferty, zamówienia oraz historię współpracy pochodzącą z Dynamics 365 Business Central bezpośrednio w Microsoft Outlook.

Dowiedz się więcej
zarządzanie zapasami Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zapasy

Baza kartotek zapasów jest centralnym źródłem informacji o materiałach, towarach handlowych i produktach dla wszystkich modułów dostępnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central. System przechowuje podstawowe informacje, takie jak identyfikator, opis czy jednostki miary. W Dynamics 365 Business Central transakcje zwiększające oraz zmniejszające mają bezpośredni wpływ na ich wartość w księdze głównej.

Dowiedz się więcej
zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie projektami w erp

Zasoby i projekty

Użyj Microsoft Dynamics 365 Business Central do planowania, budżetowania oraz kontroli realizacji projektów. Możesz zdefiniować strukturę projektu stosowną do charakterystyki prac, określając kroki milowe oraz mniejsze zadania. Na każdym poziomie możesz monitorować postęp realizacji według przychodów i kosztów, dostarczając wskaźniki rentowności i efektywności.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie relacjami i serwisem

Serwis

Usprawnij posprzedażową obsługę klienta dzięki automatycznie generowanej w procesie sprzedaży bazie Przedmiotów serwisu z dokładnością do numeru seryjnego. Masz pełną kontrolę nad zgłoszeniami napraw produktów objętych ochroną gwarancyjną lub pogwarancyjną.

Dowiedz się więcej
Możliwości systemu ERP Dynamics 365 Business Central

Raportowanie i analityka

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central obsługuje zarówno typowe, jak i bardziej złożone procesy biznesowe małych i średnich firm. Każdy z nich wsparty jest raportami i narzędziami analitycznymi, dzięki czemu możesz łatwo i szybko analizować dane ze wszystkich obszarów Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

Zamów demo systemu Dynamics 365 Business Central

Chcesz poznać działanie systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central w praktyce? Skontaktuj się z nami i zamów demo!

Zamów

Co wyróżnia system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central?

raportowanie i analityka system erp dynamics 365 business central
Możliwe wdrożenie wybranych funkcjonalności

Kompletny funkcjonalnie i elastyczny Microsoft Dynamics 365 Business Central pozwala na wybór i wdrożenie modułów odpowiednio do potrzeb: od finansów, sprzedaży i zakupu, przez magazynowanie, produkcję po zarządzanie projektami i usługami.

korzyści z wdrożenia erp microsoft business central
Rozwiązania dodatkowe Microsoft AppSource

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central może być rozszerzany o aplikacje dostępne na Microsoft AppSource, produkowane i rozwijane przez certyfikowanych partnerów Microsoft.

Microsoft 365
Jedno środowisko pracy Microsoft

Powszechnie znane aplikacje, rozwijane w oparciu o najlepsze praktyki z platform Windows i Microsoft 365. Ich naturalne połączenie z systemami wspomagającymi zarządzanie skraca czas wdrożenia oraz poprawia organizację pracy i danych.

korzyści dynamics 365 business central
Wspiera działalność organizacji w kraju i zagranicą

Dynamics 365 Business Central wspiera ekspansję na rynki zagraniczne, pozwalając na obsługę wielu oddziałów firm, także zagranicznych.

power bi erp business intelligence do analityki biznesowej
Połączony z narzędziami Business Intelligence

Połączone w jednym środowisku, gotowe do użycia raporty i analizy danych z Dynamics 365 Business Central, znacząco poprawiają komfort podejmowanych przez menadżerów decyzji biznesowych.

power apps
Umożliwia tworzenie własnych aplikacji PowerApps

Narzędzia PowerApps pozwalają na budowanie prostych aplikacji, mogących służyć do obsługi niestandardowych procesów opartych o dane z Dynamics 365 Business Central, pozwalając na automatyzowanie procesów i wymianę informacji w całej organizacji.

Pracuj sprawniej dzięki widokowi użytkownika dostosowanemu do roli

1/7

Widoki użytkowników i kluczowe wskaźniki efektywności dostosowane są w Microsoft Dynamics 365 Business Central do konkretnych ról w firmie, zwiększając efektywność pracy. Na ekranie startowym użytkownik widzi najważniejsze dla swojej funkcji informacje i może skupić się na swoich priorytetach.

Dynamics 365 business central tablet dostęp z dowolnego miejsca
BC analityka sprzedaz microsoft dynamics 365 business central
sprzedaz dynamics 365 business central microsoft
Zapasy magazyn bc Microsoft Dynamics 365 Business Central
Multidevice BC NAV wygodna praca z różnych urządzeń dynamics 365 business central
Shopify Business Central Microsoft integracja
Rodo BC Dynamics 365

Jak wygląda wdrożenie systemu ERP z Nav24?

Wdrażamy system ERP Dynamics 365 Business Central zgodnie z opracowaną przez Microsoft metodyką Sure Step. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i setkom przeprowadzonych projektów, jesteśmy w stanie wdrożyć system w czasie zaledwie kilku tygodni.

Każde wdrożenie rozpoczynamy od poznania potrzeb klienta i dobrania rozwiązań, które pozwolą na szybkie przeprowadzenie wdrożenia bez konieczności ponoszenia zbędnych kosztów. Wraz z rozwojem działalności klienta i wzrostem potrzeb, wprowadzamy kolejne funkcjonalności i rozszerzenia systemu.

Szczegółowe funkcjonalności systemu Business Central

Funkcjonalność
Business Central Essential
Business Central Premium
Finanse
Alokacje dzienników cyklicznych
Analiza wielowymiarowa
Arkusz rozliczania VAT
Arkusze kont
Biała lista
Budżety księgi głównej
Centra komptencyjne
Integracja z GUS
Integracja z VIES
Księga główna
Kursy walut z NBP
Monity
Należności / Zobowiązania
Nielimitowane wymiary analityczne
Noty odsetkowe
Odroczone przychody i wydatki
Prognozy przepływów pieniężnych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK)
Środki trwałe
Weryfikacja NIP
Wielowalutowość
Wycena i księgowanie zapasów
Zarządzanie należnościami
Zarządzanie środkami pieniężnymi (Kasy / banki)
Zarządzanie zobowiązaniami
Zaawansowane zarządzanie finansami
Konsolidacja / transakcje międzyfirmowe
Rachunek kosztów
Transakcje międzyfirmowe
Zarządzanie kompletacją
BOMy kompletacji
Zlecenia kompletacji (na magazyn)
Zlecenia kompletacji (na zamówienie)
Zarządzanie magazynem
Dziennik reklasyfikacji i przesunięć
Dzienniki przeszacowania
Dzienniki zapasów - transakcje wewnętrzne
Inwentaryzacja ręczna - dzienniki inwentaryzacji
Odłożenia zapasów
Okresowa inwentaryzacja zapasów
Pobrania zapasów
Pojemniki lokalizacji
Pracownicy magazynowi
Przyjęcia do zamówienia zakupu
Przyjęcia magazynowe
Wiele lokalizacji
Wydania magazynowe
Wydania z zamówienia sprzedaży
Zarządzanie magazynem
Zlecenia przesunięcia (MM)
Zarządzanie magazynem WMS
Inwentaryzacja magazynu WMS
Odłożenia magazynowe WMS
Pobrania magazynowe WMS
Pojemniki lokalizacji WMS
Strefy lokalizacji WMS
Zarządzanie magazynem WMS
Zarządzanie produkcją
Automatyczna rejestracja produkcji (Back i Forward Flushing)
Automatyczne rejestrowanie zużycia półproduktów i surowów - Metody: Do przodu, Wstecz (Dziennik zużycia)
BOMy produkcyjne
Dziennik kontroli produkcji (Operacje i Komponenty)
Gniazda robocze
Indywidualne kalendarze zdolności produkcyjnych
Marszruty produkcyjne równoległe
Marszruty produkcyjne szeregowe
Planowanie i rejestrowanie przestojów produkcyjnych
Planowanie popytu produkcji MPS
Planowanie produkcji na magazyn
Planowanie produkcji wg zamówień sprzedaży
Planowanie zapotrzebowania zależnego na półprodukty i surowce MRP
Planowanie zdolności produkcyjnych
Prognozy produkcyjne
Rejestrowanie braków produkcyjnych wg przyczyny (Dziennik produkcji)
Rejestrowanie czasu przezbrojenia i czasu operacji (Dziennik produkcji)
Rejestrowanie przyjęć i rozliczanie kosztu usług w kooperacji poprzez Zamówienia zakupu
Rejestrowanie przyjęć z produkcji (Dziennik produkcji)
Rejestrowanie zużycia półproduktów i surowców (Dziennik zużycia)
Rodziny produkcyjne
Stanowiska robocze
Wersjonowanie BOMów produkcyjnych
Wersjonowanie marszrut produkcyjnych
Wymiary domyślne gniazd roboczych
Zarządzanie produkcją
Zlecenia produkcyjne półprodktów
Zlecenia produkcyjne w kooperacji
Zlecenia produkcyjne wyrobów gotowych i półproduktów
Zmiany robocze zdolności produkcyjnych
Zarządzanie serwisem
Fakturowanie serwisu
Planowanie zasobów
Rejestracja czasu/części
Zarządzanie ofertami serwisu
Zarządzanie przedmiotami serwisu
Zarządzanie serwisem
Zarządzanie umowami serwisowymi
Zarządzanie zleceniami serwisowymi
Zarządzanie sprzedażą i marketingiem
Biznesowa skrzynka odbiorcza Outlook
Cenniki kampanii marketignowych
Integracja z Dynamics 365 Sales
Interakcje / Dokumenty
Kampanie marketingowe
Profilowanie kontaktów
Rejestracja korespondencji email Microsoft 365 Exchange
Zadania
Zarządzanie kontaktami
Zarządzanie relacjami i marketing
Zarządzanie szansami sprzedaży
Zarządzanie zamówieniami sprzedaży i zakupu
Alternatywne adresy dostaw
Arkusz cen sprzedaży zapasów
Arkusz zapotrzebowania - surowce
Arkusz zapotrzebowania - towary handlowe
Budżety zapasów (sprzedaży / zakupu / magazynu
Cenniki indywidualne nabywców
Cenniki sprzedaży zapasów
Cenniki zakupu
Dostawcy
Dostawy bezpośrednie
Faktury korygujące sprzedaży
Faktury korygujące zakupu
Faktury sprzedaży
Faktury zakupu
Faktury zaliczkowe sprzedaży
Grupy cenowe nabywców
Grupy rabatowe nabywców
Grupy rabatowe sprzedaży zapasów
Koszty dodatkowe sprzedaży zapasów
Kupujący
Limity kredytowe nabywców
Metody dostaw
Nabywcy
Nadwyżki przyjęć zakupu zapasu
Obietnice zamówień
Oferty sprzedaży
Oferty zakupu
Planowanie zakupu zapasów
Podstawowe rozliczanie płatności
Rabaty indywidualne nabywców
Rabaty sprzedaży
Rabaty zakupu
Spedytorzy
Sprzedawcy
Standardowe kody sprzedaży (Sprzedaż cykliczna)
Warunki i metody płatności sprzedaży
Wymiary domyślne dostawców
Wymiary domyślne nabywcy
Zamówienia sprzedaży
Zamówienia sprzedaży (specjalne)
Zamówienia zakupu
Zamówienia zbiorcze sprzedaży
Zamówienia zbiorcze zakupu
Zamówienia zwrotu sprzedaży
Zamówienia zwrotu zakupu
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie zakupami
Inne
Podgląd / Edycja danych w Microsoft Excel
Wielofirmowość
Użytkownicy
Zestawy uprawnień
Rejestracja czasu aktywności w systemie
Dodatek Business Central w  Microsoft 365 Outlook
Wysyłanie dokumentów PDF z Business Central poprzez Email (Faktury, Zamówienia zakupu, Oferty sprzedaży, Potwierdzenia zamówienia sprzedaży )
Dziennik zmian
Przepływy pracy
Kolejki zadań
Raportowanie / dokumenty Word
Zadania użytkowników
Kody przyczyn
Osadzony Power BI
Akceptacja dokumentów zakupu (Oferta, Zamówienie, Faktura)
Akceptacja dokumentów sprzedaży (Oferta, Zamówienie, Faktura)
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Essential
Finanse
Alokacje dzienników cyklicznych
Analiza wielowymiarowa
Arkusz rozliczania VAT
Arkusze kont
Biała lista
Budżety księgi głównej
Centra komptencyjne
Integracja z GUS
Integracja z VIES
Księga główna
Kursy walut z NBP
Monity
Należności / Zobowiązania
Nielimitowane wymiary analityczne
Noty odsetkowe
Odroczone przychody i wydatki
Prognozy przepływów pieniężnych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK)
Środki trwałe
Weryfikacja NIP
Wielowalutowość
Wycena i księgowanie zapasów
Zarządzanie należnościami
Zarządzanie środkami pieniężnymi (Kasy / banki)
Zarządzanie zobowiązaniami
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Premium
Finanse
Alokacje dzienników cyklicznych
Analiza wielowymiarowa
Arkusz rozliczania VAT
Arkusze kont
Biała lista
Budżety księgi głównej
Centra komptencyjne
Integracja z GUS
Integracja z VIES
Księga główna
Kursy walut z NBP
Monity
Należności / Zobowiązania
Nielimitowane wymiary analityczne
Noty odsetkowe
Odroczone przychody i wydatki
Prognozy przepływów pieniężnych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK)
Środki trwałe
Weryfikacja NIP
Wielowalutowość
Wycena i księgowanie zapasów
Zarządzanie należnościami
Zarządzanie środkami pieniężnymi (Kasy / banki)
Zarządzanie zobowiązaniami
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Essential
Zaawansowane zarządzanie finansami
Konsolidacja / transakcje międzyfirmowe
Rachunek kosztów
Transakcje międzyfirmowe
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Premium
Zaawansowane zarządzanie finansami
Konsolidacja / transakcje międzyfirmowe
Rachunek kosztów
Transakcje międzyfirmowe
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Essential
Zarządzanie kompletacją
BOMy kompletacji
Zlecenia kompletacji (na magazyn)
Zlecenia kompletacji (na zamówienie)
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Premium
Zarządzanie kompletacją
BOMy kompletacji
Zlecenia kompletacji (na magazyn)
Zlecenia kompletacji (na zamówienie)
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Essential
Zarządzanie magazynem
Dziennik reklasyfikacji i przesunięć
Dzienniki przeszacowania
Dzienniki zapasów - transakcje wewnętrzne
Inwentaryzacja ręczna - dzienniki inwentaryzacji
Odłożenia zapasów
Okresowa inwentaryzacja zapasów
Pobrania zapasów
Pojemniki lokalizacji
Pracownicy magazynowi
Przyjęcia do zamówienia zakupu
Przyjęcia magazynowe
Wiele lokalizacji
Wydania magazynowe
Wydania z zamówienia sprzedaży
Zarządzanie magazynem
Zlecenia przesunięcia (MM)
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Premium
Zarządzanie magazynem
Dziennik reklasyfikacji i przesunięć
Dzienniki przeszacowania
Dzienniki zapasów - transakcje wewnętrzne
Inwentaryzacja ręczna - dzienniki inwentaryzacji
Odłożenia zapasów
Okresowa inwentaryzacja zapasów
Pobrania zapasów
Pojemniki lokalizacji
Pracownicy magazynowi
Przyjęcia do zamówienia zakupu
Przyjęcia magazynowe
Wiele lokalizacji
Wydania magazynowe
Wydania z zamówienia sprzedaży
Zarządzanie magazynem
Zlecenia przesunięcia (MM)
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Essential
Zarządzanie magazynem WMS
Inwentaryzacja magazynu WMS
Odłożenia magazynowe WMS
Pobrania magazynowe WMS
Pojemniki lokalizacji WMS
Strefy lokalizacji WMS
Zarządzanie magazynem WMS
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Premium
Zarządzanie magazynem WMS
Inwentaryzacja magazynu WMS
Odłożenia magazynowe WMS
Pobrania magazynowe WMS
Pojemniki lokalizacji WMS
Strefy lokalizacji WMS
Zarządzanie magazynem WMS
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Essential
Zarządzanie produkcją
Automatyczna rejestracja produkcji (Back i Forward Flushing)
Automatyczne rejestrowanie zużycia półproduktów i surowów - Metody: Do przodu, Wstecz (Dziennik zużycia)
BOMy produkcyjne
Dziennik kontroli produkcji (Operacje i Komponenty)
Gniazda robocze
Indywidualne kalendarze zdolności produkcyjnych
Marszruty produkcyjne równoległe
Marszruty produkcyjne szeregowe
Planowanie i rejestrowanie przestojów produkcyjnych
Planowanie popytu produkcji MPS
Planowanie produkcji na magazyn
Planowanie produkcji wg zamówień sprzedaży
Planowanie zapotrzebowania zależnego na półprodukty i surowce MRP
Planowanie zdolności produkcyjnych
Prognozy produkcyjne
Rejestrowanie braków produkcyjnych wg przyczyny (Dziennik produkcji)
Rejestrowanie czasu przezbrojenia i czasu operacji (Dziennik produkcji)
Rejestrowanie przyjęć i rozliczanie kosztu usług w kooperacji poprzez Zamówienia zakupu
Rejestrowanie przyjęć z produkcji (Dziennik produkcji)
Rejestrowanie zużycia półproduktów i surowców (Dziennik zużycia)
Rodziny produkcyjne
Stanowiska robocze
Wersjonowanie BOMów produkcyjnych
Wersjonowanie marszrut produkcyjnych
Wymiary domyślne gniazd roboczych
Zarządzanie produkcją
Zlecenia produkcyjne półprodktów
Zlecenia produkcyjne w kooperacji
Zlecenia produkcyjne wyrobów gotowych i półproduktów
Zmiany robocze zdolności produkcyjnych
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Premium
Zarządzanie produkcją
Automatyczna rejestracja produkcji (Back i Forward Flushing)
Automatyczne rejestrowanie zużycia półproduktów i surowów - Metody: Do przodu, Wstecz (Dziennik zużycia)
BOMy produkcyjne
Dziennik kontroli produkcji (Operacje i Komponenty)
Gniazda robocze
Indywidualne kalendarze zdolności produkcyjnych
Marszruty produkcyjne równoległe
Marszruty produkcyjne szeregowe
Planowanie i rejestrowanie przestojów produkcyjnych
Planowanie popytu produkcji MPS
Planowanie produkcji na magazyn
Planowanie produkcji wg zamówień sprzedaży
Planowanie zapotrzebowania zależnego na półprodukty i surowce MRP
Planowanie zdolności produkcyjnych
Prognozy produkcyjne
Rejestrowanie braków produkcyjnych wg przyczyny (Dziennik produkcji)
Rejestrowanie czasu przezbrojenia i czasu operacji (Dziennik produkcji)
Rejestrowanie przyjęć i rozliczanie kosztu usług w kooperacji poprzez Zamówienia zakupu
Rejestrowanie przyjęć z produkcji (Dziennik produkcji)
Rejestrowanie zużycia półproduktów i surowców (Dziennik zużycia)
Rodziny produkcyjne
Stanowiska robocze
Wersjonowanie BOMów produkcyjnych
Wersjonowanie marszrut produkcyjnych
Wymiary domyślne gniazd roboczych
Zarządzanie produkcją
Zlecenia produkcyjne półprodktów
Zlecenia produkcyjne w kooperacji
Zlecenia produkcyjne wyrobów gotowych i półproduktów
Zmiany robocze zdolności produkcyjnych
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Essential
Zarządzanie serwisem
Fakturowanie serwisu
Planowanie zasobów
Rejestracja czasu/części
Zarządzanie ofertami serwisu
Zarządzanie przedmiotami serwisu
Zarządzanie serwisem
Zarządzanie umowami serwisowymi
Zarządzanie zleceniami serwisowymi
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Premium
Zarządzanie serwisem
Fakturowanie serwisu
Planowanie zasobów
Rejestracja czasu/części
Zarządzanie ofertami serwisu
Zarządzanie przedmiotami serwisu
Zarządzanie serwisem
Zarządzanie umowami serwisowymi
Zarządzanie zleceniami serwisowymi
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Essential
Zarządzanie sprzedażą i marketingiem
Biznesowa skrzynka odbiorcza Outlook
Cenniki kampanii marketignowych
Integracja z Dynamics 365 Sales
Interakcje / Dokumenty
Kampanie marketingowe
Profilowanie kontaktów
Rejestracja korespondencji email Microsoft 365 Exchange
Zadania
Zarządzanie kontaktami
Zarządzanie relacjami i marketing
Zarządzanie szansami sprzedaży
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Premium
Zarządzanie sprzedażą i marketingiem
Biznesowa skrzynka odbiorcza Outlook
Cenniki kampanii marketignowych
Integracja z Dynamics 365 Sales
Interakcje / Dokumenty
Kampanie marketingowe
Profilowanie kontaktów
Rejestracja korespondencji email Microsoft 365 Exchange
Zadania
Zarządzanie kontaktami
Zarządzanie relacjami i marketing
Zarządzanie szansami sprzedaży
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Essential
Zarządzanie zamówieniami sprzedaży i zakupu
Alternatywne adresy dostaw
Arkusz cen sprzedaży zapasów
Arkusz zapotrzebowania - surowce
Arkusz zapotrzebowania - towary handlowe
Budżety zapasów (sprzedaży / zakupu / magazynu
Cenniki indywidualne nabywców
Cenniki sprzedaży zapasów
Cenniki zakupu
Dostawcy
Dostawy bezpośrednie
Faktury korygujące sprzedaży
Faktury korygujące zakupu
Faktury sprzedaży
Faktury zakupu
Faktury zaliczkowe sprzedaży
Grupy cenowe nabywców
Grupy rabatowe nabywców
Grupy rabatowe sprzedaży zapasów
Koszty dodatkowe sprzedaży zapasów
Kupujący
Limity kredytowe nabywców
Metody dostaw
Nabywcy
Nadwyżki przyjęć zakupu zapasu
Obietnice zamówień
Oferty sprzedaży
Oferty zakupu
Planowanie zakupu zapasów
Podstawowe rozliczanie płatności
Rabaty indywidualne nabywców
Rabaty sprzedaży
Rabaty zakupu
Spedytorzy
Sprzedawcy
Standardowe kody sprzedaży (Sprzedaż cykliczna)
Warunki i metody płatności sprzedaży
Wymiary domyślne dostawców
Wymiary domyślne nabywcy
Zamówienia sprzedaży
Zamówienia sprzedaży (specjalne)
Zamówienia zakupu
Zamówienia zbiorcze sprzedaży
Zamówienia zbiorcze zakupu
Zamówienia zwrotu sprzedaży
Zamówienia zwrotu zakupu
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie zakupami
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Premium
Zarządzanie zamówieniami sprzedaży i zakupu
Alternatywne adresy dostaw
Arkusz cen sprzedaży zapasów
Arkusz zapotrzebowania - surowce
Arkusz zapotrzebowania - towary handlowe
Budżety zapasów (sprzedaży / zakupu / magazynu
Cenniki indywidualne nabywców
Cenniki sprzedaży zapasów
Cenniki zakupu
Dostawcy
Dostawy bezpośrednie
Faktury korygujące sprzedaży
Faktury korygujące zakupu
Faktury sprzedaży
Faktury zakupu
Faktury zaliczkowe sprzedaży
Grupy cenowe nabywców
Grupy rabatowe nabywców
Grupy rabatowe sprzedaży zapasów
Koszty dodatkowe sprzedaży zapasów
Kupujący
Limity kredytowe nabywców
Metody dostaw
Nabywcy
Nadwyżki przyjęć zakupu zapasu
Obietnice zamówień
Oferty sprzedaży
Oferty zakupu
Planowanie zakupu zapasów
Podstawowe rozliczanie płatności
Rabaty indywidualne nabywców
Rabaty sprzedaży
Rabaty zakupu
Spedytorzy
Sprzedawcy
Standardowe kody sprzedaży (Sprzedaż cykliczna)
Warunki i metody płatności sprzedaży
Wymiary domyślne dostawców
Wymiary domyślne nabywcy
Zamówienia sprzedaży
Zamówienia sprzedaży (specjalne)
Zamówienia zakupu
Zamówienia zbiorcze sprzedaży
Zamówienia zbiorcze zakupu
Zamówienia zwrotu sprzedaży
Zamówienia zwrotu zakupu
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie zakupami
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Essential
Inne
Podgląd / Edycja danych w Microsoft Excel
Wielofirmowość
Użytkownicy
Zestawy uprawnień
Rejestracja czasu aktywności w systemie
Dodatek Business Central w  Microsoft 365 Outlook
Wysyłanie dokumentów PDF z Business Central poprzez Email (Faktury, Zamówienia zakupu, Oferty sprzedaży, Potwierdzenia zamówienia sprzedaży )
Dziennik zmian
Przepływy pracy
Kolejki zadań
Raportowanie / dokumenty Word
Zadania użytkowników
Kody przyczyn
Osadzony Power BI
Akceptacja dokumentów zakupu (Oferta, Zamówienie, Faktura)
Akceptacja dokumentów sprzedaży (Oferta, Zamówienie, Faktura)
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Business Central Premium
Inne
Podgląd / Edycja danych w Microsoft Excel
Wielofirmowość
Użytkownicy
Zestawy uprawnień
Rejestracja czasu aktywności w systemie
Dodatek Business Central w  Microsoft 365 Outlook
Wysyłanie dokumentów PDF z Business Central poprzez Email (Faktury, Zamówienia zakupu, Oferty sprzedaży, Potwierdzenia zamówienia sprzedaży )
Dziennik zmian
Przepływy pracy
Kolejki zadań
Raportowanie / dokumenty Word
Zadania użytkowników
Kody przyczyn
Osadzony Power BI
Akceptacja dokumentów zakupu (Oferta, Zamówienie, Faktura)
Akceptacja dokumentów sprzedaży (Oferta, Zamówienie, Faktura)
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Microsoft Dynamics 365 Business Central kosultacja

Chcesz dowiedzieć się, czy Business Central jest dla Ciebie?

Umów się na bezpłatną konsultację, a nasz specjalista pomoże zdiagnozować sytuację w Twojej firmie i zaproponuje odpowiednie rozwiązanie.

Umów się na bezpłatną konsultację

Referencje

Sukces wdrożenia był możliwy dzięki zaangażowaniu, zrozumieniu potrzeb biznesowych i kompetencjom Nav24.

Wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central i oprogramowania do obiegu dokumentów, znacznie poprawiło przepływ informacji, które dzięki integracji z Power BI możemy teraz analizować w czasie rzeczywistym. Mamy również większą kontrolę nad wydatkami i przychodami, dzięki czemu możemy optymalizować przepływy pieniężne. W obszarze produkcyjnym Nav24 wykonał szereg usprawnień i modyfikacji, dzięki czemu możemy sprawnie zarządzać produkcją.

Piotr Fabjański

Vice Prezes

Rzetelny partner biznesowy, który cechuje się indywidualnym podejściem.

Realizacja prac została dokonana w ramach ustalonego budżetu i harmonogramu. Na bieżąco jesteśmy wspierani w działaniach związanych z eksploatacją systemu oraz jego dalszym rozwojem. Nasza satysfakcja ze współpracy oraz sposobu realizacji powierzonych zadań jest najlepszym dowodem profesjonalizmu i dokładności firmy.

Robert Jogucki

Dyrektor IT

Rzetelny partner biznesowy w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw

Od momentu nawiązania współpracy z Nav24 wszystkie zlecenia są realizowane sprawnie i solidnie. Co więcej, dzięki opracowaniu przez Nav24 specjalnego modułu zarządzania gospodarką narzędziową, udało nam się uporządkować transakcje magazynowe i zarządzanie narzędziami. Dodatkowo, poprzez pełne wykorzystanie modułu zleceń do rejestracji wszystkich składników kosztów na projekty zagraniczne, przyspieszyliśmy oraz usprawniliśmy ich rozliczanie.

Anders Peter Larsen

Główny Dyrektor

Rzetelny partner biznesowy

Fachowe podejście doświadczonego partnera Microsoft pozwoliło nam na zmianę przestarzałego systemu, który nie wspierał wielu procesów, kluczowych z punktu widzenia branży automotive. Elastyczność systemu wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami pomogły rozwiązać nasze problemy.

Tadeusz Pączek-Pączyński

Prezes Zarządu

Doświadczenie i nowoczesne podejście do wykonywanych usług wdrożeniowych.

Wprowadzenie systemu przez firmę Nav24 wraz z dedykowanymi dla nas rozwiązaniami pozwoliło na usprawnienie pracy oraz możliwość oferowania naszym klientom jeszcze lepszej obsługi.

Kamila Foks-Ciaban

Członek Zarządu

Rekomendujemy firmę Nav24 jako godnego polecenia partnera w obszarze systemów ERP

Wdrożenie systemu ERP oraz powiązanych z nim rozwiązań do optymalizacji produkcji i gospodarki magazynowej przyniosło wiele korzyści. Jako przykłady można podać poznanie realnych czasów produkcji, usprawnienie procesów logistycznych, znaczne skrócenie czasu obsługi transakcji magazynowych i inwentaryzacji. Zintegrowany system daje stały dostęp do aktualnych informacji, dzięki czemu możemy efektywniej gospodarować zasobami firmy i skuteczniej nią zarządzać.

Jacek Kukla

Dyrektor Operacyjny

Wysoka jakość świadczonych usług.

Doświadczenie Nav24 oraz zrozumienie naszych potrzeb biznesowych sprawiło, że partner był w stanie rozwiązać zaadresowane przez nas problemy poprzez wykorzystanie konkretnych funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV. Dzięki temu udało nam się podnieść ogólną efektywność działań firmy.

Maciej Woda

Członek Zarządu

Partner, któremu można zaufać i który w sposób właściwy wypełnia swoje zobowiązania.

Zmiana oprogramowania była podyktowana barierą rozwoju dotychczasowego systemu, który przestał spełniać wymagania wydajnościowe firmy. Cenimy rozwiązanie Microsoft Dynamics za jego elastyczność. Opierając się na dotychczasowym doświadczenie z przyjemnością rekomendujemy firmę Nav24 jako wykonawcę usług serwisowych.

Piotr Musialik

Dyrektor Finansowy

Nav24 zapewnia wysoki standard obsługi oraz pomocy technicznej, a także działa w oparciu o potrzeby określonej branży.

Wdrożenie śledzenia partii umożliwiło pełną identyfikację oraz kontrolę przepływu towarowego, od zakupu przez proces produkcyjny, aż do momentu sprzedaży. Dane, zbierane za pomocą intuicyjnego Panelu Produkcyjnego, pozwalają poznać rzeczywiste koszty ponoszone przez dział produkcyjny.

Zbigniew Sikora

Prezes Zarządu

Polecam Nav24 jako solidnego i doświadczonego partnera wdrożeniowego.

Firma Nav24 wykazywała zaangażowanie i profesjonalizm na każdym etapie współpracy. Eksperci byli dyspozycyjni zgodnie z naszymi oczekiwaniami, które były traktowane priorytetowo przez cały zespół obsługujący wdrożenie.

Alessandro Silletti

Dyrektor Handlowy

Rzetelny partner biznesowy

Pracownicy firmy Nav24 wykazali się pełnym profesjonalizmem i wysokimi kompetencjami. Pomoc doświadczonego partnera wdrożeniowego pozwoliła na wykorzystanie potencjału wdrożonego oprogramowania oraz na zarządzanie najważniejszymi procesami biznesowymi z poziomu jednego systemu.

Wojciech Żarnowski

Dyrektor Generalny

Polecam firmę Nav24 jako dobrego partnera biznesowego.

System Microsoft Dynamics 365 Business Central pokrywa nasze potrzeby we wszystkich obszarach funkcjonowania naszej firmy: produkcji, usług i dystrybucji. Dzięki wdrożeniu systemu problem z przeterminowanymi płatnościami praktycznie przestał istnieć.

Tomasz Bednarski

Prezes Zarządu

Solidny partner, który wykazał się zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Eksperci Nav24 w trakcie całego wdrożenia byli dyspozycyjni zgodnie z naszymi oczekiwaniami, które były traktowane priorytetowo. Przez cały okres wdrożenia firma Nav24 służyła pomocą oraz wsparciem merytorycznym. Elastyczność oprogramowania pozwala zaadaptować coraz większe potrzeby naszej firmy, poprzez modyfikacje i dostosowanie.

Grzegorz Król

Prokurent

Sukces wdrożenia był możliwy dzięki zaangażowaniu, zrozumieniu potrzeb biznesowych i kompetencjom Nav24.

Wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central i oprogramowania do obiegu dokumentów, znacznie poprawiło przepływ informacji, które dzięki integracji z Power BI możemy teraz analizować w czasie rzeczywistym. Mamy również większą kontrolę nad wydatkami i przychodami, dzięki czemu możemy optymalizować przepływy pieniężne. W obszarze produkcyjnym Nav24 wykonał szereg usprawnień i modyfikacji, dzięki czemu możemy sprawnie zarządzać produkcją.

Piotr Fabjański

Vice Prezes

Rzetelny partner biznesowy, który cechuje się indywidualnym podejściem.

Realizacja prac została dokonana w ramach ustalonego budżetu i harmonogramu. Na bieżąco jesteśmy wspierani w działaniach związanych z eksploatacją systemu oraz jego dalszym rozwojem. Nasza satysfakcja ze współpracy oraz sposobu realizacji powierzonych zadań jest najlepszym dowodem profesjonalizmu i dokładności firmy.

Robert Jogucki

Dyrektor IT

Rzetelny partner biznesowy w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw

Od momentu nawiązania współpracy z Nav24 wszystkie zlecenia są realizowane sprawnie i solidnie. Co więcej, dzięki opracowaniu przez Nav24 specjalnego modułu zarządzania gospodarką narzędziową, udało nam się uporządkować transakcje magazynowe i zarządzanie narzędziami. Dodatkowo, poprzez pełne wykorzystanie modułu zleceń do rejestracji wszystkich składników kosztów na projekty zagraniczne, przyspieszyliśmy oraz usprawniliśmy ich rozliczanie.

Anders Peter Larsen

Główny Dyrektor

Rzetelny partner biznesowy

Fachowe podejście doświadczonego partnera Microsoft pozwoliło nam na zmianę przestarzałego systemu, który nie wspierał wielu procesów, kluczowych z punktu widzenia branży automotive. Elastyczność systemu wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami pomogły rozwiązać nasze problemy.

Tadeusz Pączek-Pączyński

Prezes Zarządu

Doświadczenie i nowoczesne podejście do wykonywanych usług wdrożeniowych.

Wprowadzenie systemu przez firmę Nav24 wraz z dedykowanymi dla nas rozwiązaniami pozwoliło na usprawnienie pracy oraz możliwość oferowania naszym klientom jeszcze lepszej obsługi.

Kamila Foks-Ciaban

Członek Zarządu

Rekomendujemy firmę Nav24 jako godnego polecenia partnera w obszarze systemów ERP

Wdrożenie systemu ERP oraz powiązanych z nim rozwiązań do optymalizacji produkcji i gospodarki magazynowej przyniosło wiele korzyści. Jako przykłady można podać poznanie realnych czasów produkcji, usprawnienie procesów logistycznych, znaczne skrócenie czasu obsługi transakcji magazynowych i inwentaryzacji. Zintegrowany system daje stały dostęp do aktualnych informacji, dzięki czemu możemy efektywniej gospodarować zasobami firmy i skuteczniej nią zarządzać.

Jacek Kukla

Dyrektor Operacyjny

Wysoka jakość świadczonych usług.

Doświadczenie Nav24 oraz zrozumienie naszych potrzeb biznesowych sprawiło, że partner był w stanie rozwiązać zaadresowane przez nas problemy poprzez wykorzystanie konkretnych funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV. Dzięki temu udało nam się podnieść ogólną efektywność działań firmy.

Maciej Woda

Członek Zarządu

Partner, któremu można zaufać i który w sposób właściwy wypełnia swoje zobowiązania.

Zmiana oprogramowania była podyktowana barierą rozwoju dotychczasowego systemu, który przestał spełniać wymagania wydajnościowe firmy. Cenimy rozwiązanie Microsoft Dynamics za jego elastyczność. Opierając się na dotychczasowym doświadczenie z przyjemnością rekomendujemy firmę Nav24 jako wykonawcę usług serwisowych.

Piotr Musialik

Dyrektor Finansowy

Nav24 zapewnia wysoki standard obsługi oraz pomocy technicznej, a także działa w oparciu o potrzeby określonej branży.

Wdrożenie śledzenia partii umożliwiło pełną identyfikację oraz kontrolę przepływu towarowego, od zakupu przez proces produkcyjny, aż do momentu sprzedaży. Dane, zbierane za pomocą intuicyjnego Panelu Produkcyjnego, pozwalają poznać rzeczywiste koszty ponoszone przez dział produkcyjny.

Zbigniew Sikora

Prezes Zarządu

Polecam Nav24 jako solidnego i doświadczonego partnera wdrożeniowego.

Firma Nav24 wykazywała zaangażowanie i profesjonalizm na każdym etapie współpracy. Eksperci byli dyspozycyjni zgodnie z naszymi oczekiwaniami, które były traktowane priorytetowo przez cały zespół obsługujący wdrożenie.

Alessandro Silletti

Dyrektor Handlowy

Rzetelny partner biznesowy

Pracownicy firmy Nav24 wykazali się pełnym profesjonalizmem i wysokimi kompetencjami. Pomoc doświadczonego partnera wdrożeniowego pozwoliła na wykorzystanie potencjału wdrożonego oprogramowania oraz na zarządzanie najważniejszymi procesami biznesowymi z poziomu jednego systemu.

Wojciech Żarnowski

Dyrektor Generalny

Polecam firmę Nav24 jako dobrego partnera biznesowego.

System Microsoft Dynamics 365 Business Central pokrywa nasze potrzeby we wszystkich obszarach funkcjonowania naszej firmy: produkcji, usług i dystrybucji. Dzięki wdrożeniu systemu problem z przeterminowanymi płatnościami praktycznie przestał istnieć.

Tomasz Bednarski

Prezes Zarządu

Solidny partner, który wykazał się zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Eksperci Nav24 w trakcie całego wdrożenia byli dyspozycyjni zgodnie z naszymi oczekiwaniami, które były traktowane priorytetowo. Przez cały okres wdrożenia firma Nav24 służyła pomocą oraz wsparciem merytorycznym. Elastyczność oprogramowania pozwala zaadaptować coraz większe potrzeby naszej firmy, poprzez modyfikacje i dostosowanie.

Grzegorz Król

Prokurent

Kontakt

Porozmawiajmy o tym,
jak wykorzystać Dynamics 365 Business Central w Twojej firmie

Chcesz dowiedzieć się więcej o Dynamics 365 Business Central?

Umów się na bezpłatną konsultację, podczas której nasz specjalista zdiagnozuje sytuację Twojej firmy i zaproponuje odpowiednie rozwiązanie.

Pokaż telefon...
* pola wymagane
checkmark-success

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Nav24. W przypadku podania numeru telefonu, wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny.  Rozwiń