System klasy ERP - oprogramowanie dla firm, wdrożenie software | Nav24.pl

 

System ERP - wszystkie obszary Twojego biznesu w jednym rozwiązaniu

Kontroluj swój biznes we wszystkich kluczowych obszarach. Miej szczegółowe dane na temat finansów firmy. Optymalizuj procesy wewnątrz swojej organizacji. Analizuj w wygodny sposób dane. Podejmuj świadome decyzje. Bądź o krok przed konkurencją dzięki nowoczesnemu systemowi ERP (Enterprise Resource Planning).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ SYSTEMU

Czym jest system ERP?

System ERP jest narzędziem informatycznym pozwalającym na zintegrowanie danych z różnych obszarów działalności firmy w jednym miejscu. Pomaga spojrzeć na przedsiębiorstwo jako łańcuch procesów, które są ze sobą powiązane. System klasy ERP ułatwia znalezienie słabych ogniw, miejsc w których powstają niepotrzebne koszty, wskazuje gdzie ewentualnie można wprowadzić modyfikacje. W jednym systemie mamy dostęp m.in. do finansów, produkcji, zakupów, magazynów, relacji z klientami, zasobów ludzkich, czy serwisu. Jego celem jest usprawnienie zarządzania, planowania i optymalizacja procesów biznesowych. Dzięki niemu kadra zarządzająca jest w stanie lepiej wyciągać wnioski oraz podejmować trafne decyzje. ERP jest skrótem od Enterprise Resource Planning (tłum. planowanie zasobów przedsiębiorstwa).

czym jest system ERP

Zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw

Oprogramowanie ERP zapewnia rozbudowany moduł magazynowy wspierający organizację w zakresie definiowania i obsługi zamówień, stanów magazynowych czy obiegu dokumentacji. Dzięki jego wykorzystaniu firmy mogą uzyskać o wiele większą operacyjność magazynu, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów jego utrzymania. Moduł magazynowy systemy ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia m.in. na definiowanie dokumentów sprzedaży i zakupów, analizę dostępności zapasów, prognozowanie sprzedaży, obsługę zapasów pozamagazynowych i substytutów, terminowość realizacji, a także zarządzanie magazynem i komplementacją.

ZAMÓW DEMO

Zarządzanie serwisem

Dzięki modułowi zarządzania serwisem system ERP kompleksowo usprawniasz pracę działu serwisu i obsługi posprzedażowej. Liczne funkcjonalności modułu wspierają procesy biznesowe związane z obsługą zleceń serwisowych oraz zwiększają efektywność działań zespołu. Moduł systemu ERP umożliwia m.in. rejestrację, zarządzanie, kontrolę i analizę zleceń serwisowych. Daje również szybki dostęp do informacji na temat np.: numerów seryjnych, danych dotyczących komponentów danego przedmiotu serwisowego, szczegóły umów i warunków gwarancji, cen usług serwisowych, części zamiennych oraz przedmiotów zastępczych.

ZAMÓW DEMO

Zarządzanie produkcją

System ERP wyposażony jest we wszystkie funkcjonalności niezbędne do sprawnego i efektywnego zarządzania działem produkcji w przedsiębiorstwie. Tym samym organizacje uzyskują pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi i kosztami wytwarzania. Programy dla firm tego typu obejmują takie procesy, jak zarządzanie produkcją, planowanie produkcji, ewidencję zdarzeń produkcyjnych i rozliczenia kosztów. Ich główne elementy to BOM-y produkcyjne, zlecenia produkcyjne, „zwinne wytwarzanie” (Agile Manufacturing), planowanie dostaw, prognozowanie popytu sprzedaży i zapasów; planowanie wydajności i zarządzanie obciążeniami oraz stanowiska robocze. Takie możliwości znacznie ułatwiają działania w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa.

ZAMÓW DEMO

Zarządzanie finansami

Program ERP holistycznie usprawnia zarządzanie działalnością finansową przedsiębiorstwa. Dzięki licznym funkcjonalnościom modułu, przedsiębiorstwa zyskują transparentny wgląd w informacje finansowe i księgowe, a także są w stanie precyzyjniej budżetować, prognozować i analizować. Ta funkcjonalność systemów umożliwia księgowanie transakcji, kontrolę finansów, przygotowywanie sprawozdań, zarządzanie kontami bankowymi, kosztami i środkami trwałymi. Składa się m.in. z planu kont, wymiarów umożliwiających zaawansowane analizy, prognozowanie przepływów pieniężnych, czy korzystanie z szablonów rozliczeń międzyokresowych.

ZAMÓW DEMO

Zarządzanie relacjami z klientami

Oprogramowanie ERP wyposażone w moduł CRM sprzyja wielopoziomowemu zarządzaniu relacjami z klientami. Moduł ten składa się z licznych funkcjonalności, które zwiększają efektywność i jakość procesów kształtowania relacji z klientami, przy jednoczesnej optymalizacji ich kosztów. Narzędzie CRM dające możliwość m.in. zarządzania szansami sprzedażowymi, segmentacji klientów, rejestracji interakcji (m.in. e-maili, rozmów telefonicznych, czy dokumentów oraz prowadzenia kampanii marketingowych). Posiada funkcje pozwalające zapewnić wysoki poziom świadczonych usług m.in. dzięki prospektom umożliwiającym śledzenie sprzedaży i planowanie zbliżających się zadań do realizacji.

ZAMÓW DEMO

Sprzedaż

Moduł sprzedaży holistycznie wspiera dział handlowy. Oprogramowanie optymalizuje i przyśpiesza obieg informacji oraz kompleksowo usprawnia procesy sprzedażowe od przyjęcia zamówienia, po jego wycenę i sprzedaż. Moduł ten w systemie ERP Business Central pozwala m.in. na nadawanie priorytetów potencjalnym klientom, monitorowanie interakcji z nimi czy też umożliwia integrację z aplikacją Outlook. Dzięki temu, skraca się nam cały proces, gdyż możemy wystawić fakturę z poziomu menadżera poczty.

ZAMÓW DEMO

Analiza

Nowoczesny system ERP posiada moduł do analiz i raportowania zapewniający rozwiązania z zakresu Business Intelligence, co znacząco ułatwia przekształcanie uzyskiwanych danych w informacje i prognozy stanowiące podstawę zwiększania konkurencyjności organizacji. System ERP posiada wbudowane raporty, natywną integrację z Power BI (w przypadku Dynamics 365 Business Central) i połączenie danych z wszystkich obszarów działalności firmy. W wyniku ich wdrożenia analiza danych, którą umożliwia oprogramowanie, w znacznym stopniu pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji oraz w tworzeniu trafnych prognoz.

ZAMÓW DEMO

Zarządzanie projektami

Zaawansowane systemy ERP posiadają rozwiązania umożliwiające m.in. konfigurowanie zleceń i analizę dostępności oraz wydajności zasobów, a także dostarczanie informacji niezbędnych do zarządzania budżetami oraz monitorowania postępu i rozliczanie zleceń. Za ich pomocą można monitorować również zużycie zasobów np. godzin pracy zarówno pracowników, jak i maszyn oraz zapasów magazynowych. W ten sposób system ERP znacznie usprawnia zarządzanie zasobami, sprzyja zachowaniu przejrzystej struktury informacji w firmie oraz zaspokajaniu potrzeb w zakresie optymalizacji procesów i mechanizmów realizowanych projektów.

ZAMÓW DEMO

Zakupy i jakość

Program ERP wyposażony w moduł zakupów i jakości pozwala optymalizować procesy zamówień oraz umożliwia sprawny controlling i ocenę dostawców. Jednocześnie funkcjonalność ta sprzyja lepszemu planowaniu zapasów. Funkcje dostępne w obszarze zakupów pozwalają na optymalizację tego procesu poprzez m.in. arkusze planowania czy definiowanie parametrów uzupełniania zapasów. Dodatkowo, system zapisuje pełną historię transakcji.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ SYSTEMU

Dlaczego warto wdrożyć program ERP?

Wdrożenie systemu ERP pozwala na przejście z wielu różnych rozwiązań na jeden zintegrowany system. Nie ma więc potrzeby posiadania oddzielnych programów np. do zarządzania relacjami z klientami, zarządzania produkcją, logistyki, gospodarki magazynowej, fakturowania itp. Kolejną korzyścią z wdrożenia oprogramowania ERP jest rezygnacja z rozproszonej architektury. Dzięki temu system ERP pozwala zaoszczędzić na licencjach i serwisie oprogramowania. Wszystkie istotne biznesowo programy skupione są w jednym systemie. Software ERP optymalizuje pracę, rejestruje kluczowe dla przedsiębiorstwa informacje i pozwala na ich łatwą analizę. Na przykład dla firmy produkcyjnej jedną z korzyści z wdrożenia systemów są informacje o tym co przyjechało do firmy, co z niej wyjechało, co zostało wyprodukowane, jakim nakładem środków, za ile zostało sprzedane, jakie realnie osiągnięto zyski. Systemy dają opcję posiadania danych w jednym miejscu i możliwość skorzystania z nich w łatwy sposób, pozwala na efektywne zarządzanie firmą i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Jakie korzyści wdrożenia ERP należy jeszcze wymienić?

Poniżej przedstawiamy praktyczne przykłady tego w jaki sposób w wprowadzenie systemu zarządzania zasobami wpłynęło na zaspokojenie konkretnych potrzeb i usprawnienie procesów biznesowych w realnych firmach.

Korzyści posiadania nowoczesnego
systemu ERP w firmie

system ERP dla produkcji
korzyści z systemu ERP NAV24

Przyśpieszenie rejestracji czasu pracy w firmie produkcyjnej więcej »

Elektroniczna wymiana danych w firmie handlowej więcej »

Platforma B2B dla klientów hurtowych i dostawców więcej »

Integracja danych i automatyzacja procesów w e-commerce więcej »

Analiza danych w firmie produkcyjnej więcej »

Usprawnienia w logistyce i gospodarce magazynowej więcej »

Rejestracja zdarzeń serwisowych na urządzeniach mobilnych więcej »

Zarządzanie projektami w firmie z branży automatyki przemysłowej więcej »

Przyjazne zarządzanie finansami więcej »

Automatyzacja i ułatwienia w Płatności więcej »

Jak wybrać system ERP i wdrożyć go w firmie?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów ERP. Biorąc pod uwagę znaczenie programu dla usprawnień w codziennej pracy, warto wybrać rozwiązanie nowoczesne, stabilne i skalowalne. Dynamics 365 Business Central jest najnowszym systemem klasy ERP firmy Microsoft, zbudowanym na bazie wcześniejszych systemów takich jak Navision, czy Dynamics NAV. Z oprogramowania ERP codziennie korzystają tysiące osób na całym świecie, a dzięki polskiej funkcjonalności dostosowany jest także do naszych wymagań prawnych i księgowych. Natywna integracja z popularnym pakietem Office 365/Microsoft365 znacznie ułatwia codzienne czynności. System ERP umożliwia również import danych z innych programów i aplikacji. Microsoft jest firmą o ugruntowanej pozycji na rynku i gwarantem wysokiej jakości oraz rozwoju oprogramowania w przyszłości. To firma międzynarodowa, która oferuje swoje produkty na całym świece. Dzięki temu wdrożenie programu ERP i support w zagranicznych oddziałach nie stanowi problemu. To kompletne rozwiązanie, które odpowiednio wdrożone pozwala na optymalizację wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa zarówno offline jak i online.

Pobierz bezpłatny przewodnik

i dowiedz się więcej o dostępnych modelach licencjonowania

POBIERZ PRZEWODNIK

microsoft dynamics 365 BC ERP

Aktualności w obszarze ERP

Chcesz wiedzieć jak Bussines Central może pomóc Twojej firmie?

Zostaw kontakt

    Firmowy adres email

    Nr telefonu


    Zaufali nam

    Partnerzy technologiczni