System ERP Wszystkie obszary Twojego biznesu w jednym rozwiązaniu

Czym jest system erp

Czym jest system ERP?

kompletny system ERP

Nowoczesne systemy ERP (Enterprise Resource Planning) są narzędziami informatycznymi pozwalającymi na zintegrowanie danych z wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa w jednym miejscu. Pomagają spojrzeć na firmę jako łańcuch powiązanych ze sobą procesów.

System klasy ERP ułatwia znalezienie słabych ogniw, miejsc, w których powstają niepotrzebne koszty, wskazuje gdzie ewentualnie można wprowadzić modyfikacje.

W jednym systemie mamy dostęp m.in. do finansów, produkcji, zakupów, magazynów, relacji z klientami, zasobów ludzkich czy serwisu. Celem systemu ERP jest usprawnienie zarządzania i planowania oraz optymalizacja procesów biznesowych. ERP jest skrótem od Enterprise Resource Planning (tłum. planowanie zasobów przedsiębiorstwa).

system klasy erp microsoft

System ERP - najbardziej popularne moduły

1
zarządzanie finansami w erp Microsoft Dynamics 365 Business Central

Finanse i księgowość

2
raportowanie i analityka system erp dynamics 365 business central

Raportowanie i analityka biznesowa

3
zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie projektami w erp

Zakupy

4
Zarządzanie zamówieniami sprzedaży i zakupu Microsoft Dynamics 365 Business Central

Sprzedaż

5
erp produkcja

Zarządzanie relacjami z klientami

6
oprogramowanie dla firm produkcyjnych

Zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw

7
wdrożenia systemu erp

Zarządzanie projektami

8
Zarządzanie relacjami i serwisem

Zarządzanie produkcją

1
zarządzanie finansami w erp Microsoft Dynamics 365 Business Central

Finanse i księgowość

2
raportowanie i analityka system erp dynamics 365 business central

Raportowanie i analityka biznesowa

3
zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie projektami w erp

Zakupy

4
Zarządzanie zamówieniami sprzedaży i zakupu Microsoft Dynamics 365 Business Central

Sprzedaż

5
erp produkcja

Zarządzanie relacjami z klientami

6
oprogramowanie dla firm produkcyjnych

Zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw

7
wdrożenia systemu erp

Zarządzanie projektami

8
Zarządzanie relacjami i serwisem

Zarządzanie produkcją

Szczegóły funkcjonalności

Finanse i księgowość

Oprogramowanie ERP holistycznie usprawnia zarządzanie działalnością finansową przedsiębiorstwa. Dzięki licznym funkcjonalnościom modułu, przedsiębiorstwa zyskują transparentny wgląd w informacje finansowe i księgowe, a także są w stanie precyzyjniej budżetować, prognozować i analizować.

Ta funkcjonalność systemów ERP umożliwia księgowanie transakcji, kontrolę finansów, przygotowywanie sprawozdań, zarządzanie kontami bankowymi, kosztami i środkami trwałymi. Składa się m.in. z planu kont, wymiarów umożliwiających zaawansowane analizy, prognozowanie przepływów pieniężnych czy korzystanie z szablonów rozliczeń międzyokresowych.

Raportowanie i analityka biznesowa

Nowoczesny system ERP posiada moduł do analiz i raportowania, zapewniający rozwiązania z zakresu Business Intelligence, co znacząco ułatwia przekształcanie uzyskiwanych danych w informacje i prognozy stanowiące podstawę zwiększania konkurencyjności organizacji.

System ERP posiada wbudowane raporty, natywną integrację z Power BI (w przypadku Dynamics 365 Business Central) i połączenie danych z wszystkich obszarów działalności firmy. W wyniku ich wdrożenia analiza danych, którą umożliwia oprogramowanie, w znacznym stopniu pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji oraz w tworzeniu trafnych prognoz.

Zakupy

System ERP wyposażony w moduł zakupów i jakości pozwala optymalizować procesy zamówień oraz umożliwia sprawny controlling i ocenę dostawców. Jednocześnie funkcjonalność ta sprzyja lepszemu planowaniu zapasów.

Funkcje dostępne w obszarze zakupów pozwalają na optymalizację tego procesu poprzez m.in. arkusze planowania czy definiowanie parametrów uzupełniania zapasów. Dodatkowo, system zapisuje pełną historię transakcji.

Sprzedaż

Moduł sprzedaży holistycznie wspiera dział handlowy. Oprogramowanie optymalizuje i przyśpiesza obieg informacji oraz kompleksowo usprawnia procesy sprzedażowe od przyjęcia zamówienia, po jego wycenę i sprzedaż.

W Dynamics 365 Business Central pozwala m.in. na nadawanie priorytetów potencjalnym klientom, monitorowanie interakcji z nimi czy też umożliwia integrację z aplikacją Outlook. Dzięki temu skraca się cały proces, gdyż fakturę można wystawić z poziomu menadżera poczty.

Zarządzanie relacjami z klientami

Oprogramowanie ERP wyposażone w moduł CRM sprzyja wielopoziomowemu zarządzaniu relacjami z klientami. Moduł ten składa się z licznych funkcjonalności, które zwiększają efektywność i jakość procesów kształtowania relacji z klientami, przy jednoczesnej optymalizacji ich kosztów.

CRM dający możliwość m.in. zarządzania szansami sprzedażowymi, segmentacji klientów, rejestracji interakcji. Posiada funkcje pozwalające zapewnić wysoki poziom świadczonych usług, m.in. dzięki prospektom umożliwiającym śledzenie sprzedaży i planowanie zbliżających się zadań do realizacji.

Zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw

Oprogramowanie ERP zawiera moduł magazynowy wspierający organizację w zakresie definiowania i obsługi zamówień, stanów magazynowych czy obiegu dokumentacji. Dzięki niemu firmy mogą uzyskać o wiele większą operacyjność magazynu, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów jego utrzymania.

Moduł magazynowy systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia m.in. definiowanie dokumentów sprzedaży i zakupów, analizę dostępności zapasów, prognozowanie sprzedaży, obsługę zapasów poza magazynowych i substytutów, terminowość realizacji, a także zarządzanie magazynem i komplementacją.

Zarządzanie projektami

Systemy ERP posiadają rozwiązania umożliwiające m.in. konfigurowanie zleceń i analizę dostępności oraz wydajności zasobów, a także dostarczanie informacji niezbędnych do zarządzania budżetami oraz monitorowania postępu i rozliczanie zleceń.

Za ich pomocą można monitorować również zużycie zasobów, np. godzin pracy zarówno pracowników, jak i maszyn oraz zapasów magazynowych. W ten sposób system ERP usprawnia zarządzanie zasobami, sprzyja zachowaniu przejrzystej struktury informacji w firmie oraz zaspokajaniu potrzeb w zakresie optymalizacji procesów i mechanizmów realizowanych projektów.

Zarządzanie produkcją

System ERP wyposażony jest we wszystkie funkcjonalności niezbędne do sprawnego i efektywnego zarządzania działem produkcji w przedsiębiorstwie. Tym samym organizacje uzyskują pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi i kosztami wytwarzania.

Programy dla firm tego typu obejmują takie procesy, jak zarządzanie produkcją, planowanie produkcji, ewidencja zdarzeń produkcyjnych i rozliczenia kosztów. Ich główne elementy to BOM-y produkcyjne, zlecenia produkcyjne, „zwinne wytwarzanie” (Agile Manufacturing), planowanie zapotrzebowania materiałowego, prognozowanie popytu sprzedaży i zapasów, planowanie wydajności i zarządzanie obciążeniami oraz stanowiska robocze. Takie możliwości ułatwiają działania w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wdrożyć program ERP?

System erp - dlaczego warto

System ERP pozwala na przejście z wielu różnych rozwiązań na jeden zintegrowany system informatyczny. Nie ma więc potrzeby posiadania oddzielnych programów np. do zarządzania relacjami z klientami, produkcją, gospodarki magazynowej, fakturowania itp. Kolejną korzyścią z wdrożenia oprogramowania ERP jest rezygnacja z rozproszonej architektury.

Dzięki temu system klasy ERP pozwala zaoszczędzić na licencjach i serwisie oprogramowania. Wszystkie istotne biznesowo programy skupione są w jednym systemie.

Oprogramowanie ERP optymalizuje pracę, rejestruje kluczowe dla przedsiębiorstwa informacje i pozwala na ich łatwą analizę. Korzyścią z wdrożenia systemów ERP będą zatem informacje o tym, co przyjechało do firmy, co z niej wyjechało, co zostało wyprodukowane, jakim nakładem środków, za ile zostało sprzedane, jakie realnie osiągnięto zyski. System ERP daje opcję posiadania danych w jednym miejscu i możliwość korzystania z nich w łatwy sposób. Pozwala na efektywne zarządzanie firmą i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Poznaj system ERP Business Central

Korzyści posiadania nowoczesnego systemu ERP w firmie

System ERP - korzyści

Ułatwiona analiza danych

erp produkcja

Niższe koszty pracy

wdrożenie systemu erp Business Central

Integracja i szybki dostęp do kluczowych danych

Sprawniejszy obieg dokumentów

Większa kontrola nad zapasami oraz zakupami

raportowanie i analityka system erp dynamics 365 business central

Wyższa produktywność i wydajność

wdrożenia systemu erp

Rezygnacja z wielu systemów na rzecz jednego zintegrowanego

wdrożenie systemu erp

Przyśpieszenie realizacji zamówień i zleceń

oprogramowanie dla firm produkcyjnych

Lepszy wgląd w koszty, płatność oraz cash flow

Poniżej przedstawiamy przykłady tego, w jaki sposób wdrożenie systemu ERP wpłynęło na usprawnienie procesów biznesowych u naszych klientów.

system erp benefits dynamics 365 business central

Przyśpieszenie rejestracji czasu pracy w firmie produkcyjnej

Tradycyjna rejestracja czasu pracy na produkcji często jest żmudnym i mało lubianym procesem. Pracownicy przeważnie otrzymują papierowe karty pracy, wypełniają je i po zakończonej zmianie oddają kierownikowi, który następnie wpisuje dane do systemu. Szybką i precyzyjną rejestrację czasu umożliwia Panel produkcyjny Nav24. Rozwiązanie to jest autorskim produktem Nav24, z powodzeniem stosowanym w wielu firmach produkcyjnych. Dane z Panelu produkcyjnego są automatycznie przekazywane do systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Po wdrożeniu Panelu produkcyjnego nie ma już kart papierowych, pracownik ma swoją kartę RFID bądź kod kreskowy, za pomocą których loguje się do panelu znajdującego się na hali lub przy maszynie. Dzięki temu został znacznie przyśpieszony czas wprowadzania danych do systemu, nie ma potrzeby zatrudniania osoby do uzupełniania kart i wprowadzania danych. Dane, które wcześniej dostępne były z opóźnieniem jednej zmiany, dzisiaj wprowadzane są na bieżąco. Dzięki temu kadra zarządzająca ma od razu obraz tego, co się dzieje na produkcji czy magazynie: która maszyna pracuje, który pracownik pracuje, jaki produkt produkuje, czego będzie używał itd.

Elektroniczna wymiana danych w firmie handlowej

Integracja z platformą EDI (Electronic Data Interchange) w firmie, w której termin płatności faktury do klienta liczy się w momencie, kiedy ta faktura faktycznie do niego dociera. Wcześniej przy obiegu tradycyjnym droga faktury z firmy A do firmy B trwała niejednokrotnie wiele dni. Zdarzały się przypadki zaginięcia dokumentów po drodze, co powodowało częste opóźnienia w płatnościach.

Elektroniczna wymiana danych wprowadzona przez Nav24 pozwoliła na natychmiastową dostawę oraz ewidencję faktur. Przy znaczących kwotach faktur, brak opóźnień płatności przyczynił się do sporych oszczędności, zwiększenia przewidywalności oraz poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. System ERP przyczynił się do obniżenia kosztów oraz poprawy efektywności kluczowych procesów biznesowych w firmie.

Platforma B2B dla klientów hurtowych i dostawców

B2B - platforma, która pozwala na łączenie się z klientami hurtowymi, ale również z dostawcami. Firma sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem portalu, gdzie klienci mogą swobodnie składać zamówienia, które następnie trafiają do systemu ERP. W systemie tworzy się kompletacja towaru i zamówienia są realizowane automatycznie. Jeżeli chodzi o dostawców, często napotykanym problemem są różne formaty danych.

W związku z tymi wyzwaniami opracowaliśmy mechanizm, który pozwala przyjmować dane od wielu dostawców. System ERP jest w stanie rozpoznać te dane i stworzyć na wyjściu jeden format danych, generując zamówienia zakupu. Na ich podstawie można przyjmować towar. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie szybko oceniać dostawców, np. w sytuacji gdy zamawiamy 100 sztuk, a dostawca przesyła tylko 80. Znacznie pomaga to w zaspokajaniu potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie obsługi klienta.

Integracja danych i automatyzacja procesów w e-commerce

Standardowa realizacja zamówienia w sklepie internetowym składa się z reguły z następujących czynności: sprawdzenie tego zamówienia w platformie e-commerce, wyszukanie towaru w magazynie, wprowadzenie zamówienia, zaksięgowanie faktury, oznaczenie towaru, pomniejszenie ilości sztuk.

Dzięki naszym integracjom zamówienie e-commerce wpada do systemu, system ERP sam wyszukuje według priorytetów magazynu (lub magazynów), kompletuje towar i wysyła informację o skompletowaniu paczki. Po informacji zwrotnej z magazynu, że zamówienie jest gotowe do realizacji, automatycznie następuje księgowanie i wysłanie informacji do klienta o zrealizowaniu zamówienia. Możemy wykonać pełną integrację dla sklepu internetowego.

Analiza danych w firmie produkcyjnej

W jednej z firm produkcyjnych analiza danych trwała pięć dni. Firma korzystała z różnych programów i formatów danych. Analitycy musieli te dane wyciągać i obrabiać, żeby uzyskać określone wyniki.

System ERP pozwala skrócić czas dostępu do danych produkcyjnych i analizy sprzedaży do zaledwie jednego dnia. Dotychczas analizą danych zajmowało się trzech pracowników, aktualnie wystarczy jeden. Wszystkie dane są zwizualizowane w jeden sposób, a dostęp do najnowszych danych z systemu ERP uzyskujemy za naciśnięciem jednego przycisku.

Usprawnienia w logistyce i gospodarce magazynowej

Skrócenie czasu przygotowania wysyłki, załadunku i księgowania sprzedaży o ponad 30%. Taki wynik udało się osiągnąć dzięki wdrożeniu systemu ERP z obsługą na terminalach mobilnych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań każdego klienta (np. klient z Chin ma inne wymagania co do opakowań i etykiet niż klient polski).

Za pomocą urządzeń mobilnych jesteśmy w stanie obsłużyć wysyłkę praktycznie od A do Z o 30% szybciej. Wszystko dzięki temu, że system ERP jest przygotowany na dużą ilość danych i jest w stanie szybko odpowiadać na zapytania.

Rejestracja zdarzeń serwisowych na urządzeniach mobilnych

Dział serwisu w firmie zajmującej się inżynierią lądową rejestrował wcześniej zlecenia głównie za pomocą wiadomości e-mail. Protokoły ze spotkań z klientami czy z obsługi zgłoszeń serwisowych były dostarczane w formie papierowej i często z dużym opóźnieniem. Dane były odseparowane od siebie w plikach programu Excel, w systemie CRM lub innych aplikacjach. Stanowiło to bardzo duży problem, ponieważ nie zawsze było wiadomo czy dane zlecenie zostało zakończone i można je zafakturować. Często protokoły ginęły, ulegały uszkodzeniu lub docierały z dużym opóźnieniem, co przysparzało wiele problemów, zwłaszcza w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.

Rozwiązaniem tego problemu okazała się integracja systemu ERP Microsoft Dynamics z aplikacją na telefon ANVEO. Dzięki temu, serwisanci pracujący w terenie i mający przy sobie telefon z dostępem do Internetu są w stanie pracować znacznie bardziej efektywnie. Mogą m.in. zobaczyć zlecenie na urządzeniu mobilnym, zorientować się jaka jest usterka i jaką usługę wykonać. Potem na tablecie lub telefonie mogą wygenerować protokół, który osoba odbierająca może podpisać i od razu wysłać na maila. Niemal natychmiast po odbiorze pracy przez klienta można wystawić fakturę. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy mają również łatwy dostęp do informacji na temat warunków gwarancji, numerów seryjnych i części. Wdrożenie systemu usprawniło też raportowanie.

Zarządzanie projektami w firmie z branży automatyki przemysłowej

Jedna z firm z branży automatyki przemysłowej prowadziła wcześniej m.in. projekty budowy szaf elektrycznych i dostawy oprogramowania dla klientów w różnych aplikacjach i arkuszach kalkulacyjnych.

Systeme ERP z modułem zarządzania projektami dał jasny i przejrzysty obraz tego, jakie są rzeczywiste koszty, jaka jest marża oraz ile faktycznie zarabia się na konkretnych produktach i usługach. W związku z tym firma może na bieżąco optymalizować swoje zlecenia oraz minimalizować ryzyko strat.

Przyjazne zarządzanie finansami

Księga główna i Plan kont pozwalają zobaczyć zapisy księgi głównej, czyli co jest raportowane od strony finansowej. W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central to rozwiązanie zaprojektowane jest bardzo przystępnie. Pozwala wydrukować dane, wyeksportować je do Excela, daje również możliwość ich analizy. Są tutaj dostępne m.in. analiza wielowymiarowa, arkusze kont itd. Dzięki wymiarom możemy zagregować dane księgowe do księgi głównej według wytycznych, które sami zdefiniujemy. To może być np. miejsce powstawania kosztów lub innych istotnych kwestii. Można opatrzyć księgowanie informacjami dodatkowymi.

Automatyzacja i ułatwienia w Płatności

System ERP Dynamics 365 Business Central umożliwia przygotowanie arkusza płatności do dostawców według terminów płatności, według tych dokumentów, które są zaksięgowane, a następnie wyeksportować go do pliku o formacie zgodnym z większością banków obsługiwanych w Polsce, zaimportować go, a na koniec wykonać płatności do dostawców tylko i wyłącznie podpisując przelew. To samo dotyczy księgowania wyciągów - mając Dynamics 365 nie trzeba wpisywać ręcznie wszystkich danych. Księgowanie wyciągu zajmuje zaledwie kilka minut, wyeliminowane zostaje ryzyko błędów ludzkich.

Jak wybrać system ERP i wdrożyć go w firmie?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów ERP. Biorąc pod uwagę znaczenie programu dla usprawnień w codziennej pracy, warto wybrać rozwiązanie nowoczesne, stabilne i skalowalne.

Dynamics 365 Business Central jest najnowszym systemem klasy ERP firmy Microsoft, zbudowanym na bazie wcześniejszych systemów takich jak Navision, czy Dynamics NAV.

Poznaj system ERP Business Central

Z oprogramowania ERP codziennie korzystają tysiące osób na całym świecie, a dzięki polskiej funkcjonalności dostosowany jest także do naszych wymagań prawnych i księgowych. Natywna integracja z popularnym pakietem Office 365/Microsoft365 znacznie ułatwia codzienne czynności.

System ERP umożliwia również import danych z innych programów i aplikacji. Microsoft jest firmą o ugruntowanej pozycji na rynku i gwarantem wysokiej jakości oraz rozwoju oprogramowania w przyszłości.

To firma międzynarodowa, która oferuje swoje produkty na całym świece. Dzięki temu wdrożenie systemu ERP i support w zagranicznych oddziałach nie stanowi problemu. To kompletne rozwiązanie, które odpowiednio wdrożone pozwala na optymalizację wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa zarówno offline jak i online.

Poznaj system ERP Business Central

Nasi klienci

Rzetelny partner biznesowy, który cechuje się indywidualnym podejściem.

Realizacja prac została dokonana w ramach ustalonego budżetu i harmonogramu. Na bieżąco jesteśmy wspierani w działaniach związanych z eksploatacją systemu oraz jego dalszym rozwojem. Nasza satysfakcja ze współpracy oraz sposobu realizacji powierzonych zadań jest najlepszym dowodem profesjonalizmu i dokładności firmy.

Robert Jogucki

Dyrektor IT

Wysoka jakość świadczonych usług.

Doświadczenie Nav24 oraz zrozumienie naszych potrzeb biznesowych sprawiło, że partner był w stanie rozwiązać zaadresowane przez nas problemy poprzez wykorzystanie konkretnych funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV. Dzięki temu udało nam się podnieść ogólną efektywność działań firmy.

Maciej Woda

Członek Zarządu

Polecam firmę Nav24 jako dobrego partnera biznesowego.

System Microsoft Dynamics 365 Business Central pokrywa nasze potrzeby we wszystkich obszarach funkcjonowania naszej firmy: produkcji, usług i dystrybucji. Dzięki wdrożeniu systemu problem z przeterminowanymi płatnościami praktycznie przestał istnieć.

Tomasz Bednarski

Prezes Zarządu

Sukces wdrożenia był możliwy dzięki zaangażowaniu, zrozumieniu potrzeb biznesowych i kompetencjom Nav24.

Wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central i oprogramowania do obiegu dokumentów, znacznie poprawiło przepływ informacji, które dzięki integracji z Power BI możemy teraz analizować w czasie rzeczywistym. Mamy również większą kontrolę nad wydatkami i przychodami, dzięki czemu możemy optymalizować przepływy pieniężne. W obszarze produkcyjnym Nav24 wykonał szereg usprawnień i modyfikacji, dzięki czemu możemy sprawnie zarządzać produkcją.

Piotr Fabjański

Vice Prezes

Rzetelny partner biznesowy, który cechuje się indywidualnym podejściem.

Realizacja prac została dokonana w ramach ustalonego budżetu i harmonogramu. Na bieżąco jesteśmy wspierani w działaniach związanych z eksploatacją systemu oraz jego dalszym rozwojem. Nasza satysfakcja ze współpracy oraz sposobu realizacji powierzonych zadań jest najlepszym dowodem profesjonalizmu i dokładności firmy.

Robert Jogucki

Dyrektor IT

Wysoka jakość świadczonych usług.

Doświadczenie Nav24 oraz zrozumienie naszych potrzeb biznesowych sprawiło, że partner był w stanie rozwiązać zaadresowane przez nas problemy poprzez wykorzystanie konkretnych funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV. Dzięki temu udało nam się podnieść ogólną efektywność działań firmy.

Maciej Woda

Członek Zarządu

Polecam firmę Nav24 jako dobrego partnera biznesowego.

System Microsoft Dynamics 365 Business Central pokrywa nasze potrzeby we wszystkich obszarach funkcjonowania naszej firmy: produkcji, usług i dystrybucji. Dzięki wdrożeniu systemu problem z przeterminowanymi płatnościami praktycznie przestał istnieć.

Tomasz Bednarski

Prezes Zarządu

Sukces wdrożenia był możliwy dzięki zaangażowaniu, zrozumieniu potrzeb biznesowych i kompetencjom Nav24.

Wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central i oprogramowania do obiegu dokumentów, znacznie poprawiło przepływ informacji, które dzięki integracji z Power BI możemy teraz analizować w czasie rzeczywistym. Mamy również większą kontrolę nad wydatkami i przychodami, dzięki czemu możemy optymalizować przepływy pieniężne. W obszarze produkcyjnym Nav24 wykonał szereg usprawnień i modyfikacji, dzięki czemu możemy sprawnie zarządzać produkcją.

Piotr Fabjański

Vice Prezes

Kontakt

Porozmawiajmy o tym,
jak wspomóc Twój biznes

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie ERP - Dynamics 365 Business Central? A może interesuje Cię pakiet Microsoft 365 albo nasze rozwiązania Power Apps i Power BI? Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji?

Pokaż telefon...
* pola wymagane
checkmark-success

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Nav24. W przypadku podania numeru telefonu, wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny.  Rozwiń