Raportowanie i analityka

raporty biznesowe w Microsoft Dynamics 365 Business Central
raport biznesowy

Zarządzanie firmą w oparciu o aktualne dane finansowe całej organizacji jest najbardziej skuteczne.

Centralizuj dane potrzebne do zarządzania finansami firmy z obszarów księgowości, zakupu, sprzedaży, zapasów, produkcji oraz współpracy z klientami, aby uzyskać aktualny i kompleksowy widok swojej firmy wykorzystując funkcjonalności analityki wbudowane w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Podejmuj szybciej świadome decyzje wspomagając się narzędziami predykcji.

Podejmuj świadome decyzje biznesowe wykorzystując dane w czasie rzeczywistym

  • Wykonuj szybkie analizy dzięki bezpośredniemu dostępowi do danych z systemu w Microsoft Excel
  • Skonfiguruj samodzielnie własne KPI oparte o księgę główną wykorzystując Arkusze analityczne
  • Zwizualizuj efektywność swojej firmy w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanej usłudze Power BI
  • Przewiduj stan środków pieniężnych wykorzystując mechanizm sztucznej inteligencji
cortana intelligence

Funkcjonalności modułu

funkcjonalności Business Central

Wymiary

Raporty biznesowe

Możliwość wykorzystania Microsoft Power BI

Edytowanie i raportowanie w Microsoft Excel