Nie ulega wątpliwości, że zarządzanie środkami pieniężnymi odgrywa bardzo ważną rolę w każdej firmie. W poprzednim poście o tym samym tytule omówiliśmy kwestię zarządzania kontami bankowymi, w tym kartoteką, należnościami i zobowiązaniami oraz dziennikiem wyciągów bankowych. Tym razem skupimy się na płatnościach elektronicznych i polecaniach zapłaty.

Płatności elektroniczne

W oparciu o dokumenty dostawcy system Microsoft Dynamics NAV pozwala tworzyć oferty płatności. W kolejnym etapie możliwe jest natomiast generowanie plików płatności bankowych w formacie ISO20022/SEPA bądź też plików płatności dostosowanych do konkretnego banku. Dzięki temu, że płatności elektroniczne podlegają rejestracji, użytkownicy korzystający z oprogramowania Microsoft mogą odtwarzać historyczne pliki płatności. W celu rozliczenia wystarczy oznaczyć i przetworzyć wybrane płatności. Poza tym, system pozwala pobierać należności z konta bankowego nabywcy i generować polecenia zapłaty dla banku.

Przychodzące i wychodzące transakcje bankowe

Funkcjonalność zarządzania środkami pieniężnymi w systemie Microsoft Dynamics NAV daje także możliwość importowania danych transakcji bankowych, które są zapisane w przesyłanych przez banki plikach w formacie ISO 200022/SEPA. Z myślą o pozostałych typach plików powstała zaś usługa konwersji danych bankowych. Rozliczenie transakcji z otwartymi zapisami nabywcy oraz dostawcy przebiega na zasadach mapowania w sposób automatyczny. W końcu użytkownicy mogą przeglądać rozliczenia, mapować konta, a także modyfikować algorytm dopasowania rekordów.

Konta bankowe

Funkcja uzgodnienia kont bankowych pozwala importować dane o przesyłanych przez banki i zapisanych w plikach w formacie ISO 200022/SEPA transakcjach bankowych. W przypadku innych typów plików wykorzystywana jest usługa konwersji danych bankowych. Rozliczenie transakcji bankowych z otwartymi zapisami nabywcy i dostawcy odbywa się automatycznie zgodnie z regułami mapowania definiowanymi przez użytkownika. Użytkownik ma też możliwość przeglądania proponowanych rozliczeń oraz mapowań kont w łatwy i intuicyjny sposób. Może również zmodyfikować algorytm dopasowania rekordów poprzez zmianę, usunięcie lub dodanie nowych reguł.

Różnice kursowe w transakcjach bankowych

Jako, że wypłaty ze środków pieniężnych z kasy i kont bankowych w obcej walucie muszą być przeliczane według kursu wymiany obowiązującego w dniu ich wpływu, wartość wypłaty w walucie lokalnej powinna bazować na równowartości wpływu powiązanego w tejże walucie. W tym przypadku uznaje się takie sposoby rozliczania wypłat środków pieniężnych, jak: FIFO, LIFO, średnia ważona, przy czym najczęściej stosuję się pierwszą spośród wymienionych metod i to z niej, w celu rekalkulacji wypłat, korzysta Microsoft Dynamics NAV.

Sprawdź także: 

Zarządzanie środkami pieniężnymi w Dynamics NAV (część I) >>

Zarządzanie środkami pieniężnymi w Dynamics NAV (część III) >>

Zarządzanie środkami pieniężnymi w Dynamics NAV (część IV) >>