Rozwiązanie dla nowoczesnego biznesu związanego z produktami morskimi

Usprawnij i zabezpiecz przetwarzanie produktów morskich z pomocą Wisefish - rozszerzenia dla Business Central

seafood
seafood production

Pojedyncza platforma do zarządzania łańcuchem dostaw produktów morskich

Wiele firm z branży rybnej korzysta z różnych systemów informatycznych do zarządzania poszczególnymi częściami swojej działalności. Oddzielne rozwiązanie dla sprzedaży, odrębny ERP, oprogramowanie CRM, pliki Excel do zarządzania dostawcami, system do zarządzania zapasami... rezultat? Kosztowne integracje, niejasne i niespójne dane, obawy dotyczące bezpieczeństwa żywności i trudności w wycofaniu produktów rybnych, dużo pracy manualnej, platformy, które nie komunikują się prawidłowo oraz brak wglądu w działania klienta. Ucz się na błędach innych firm z branży rybnej i wybierz lepszą ścieżkę dla swojego biznesu dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do zarządzania produktami morskimi w chmurze.

fish sector

Zainwestuj w Wisefish oparty na Microsoft Dynamics 365 Business Central

To kompleksowy system, który zastępuje wszystkie oddzielne platformy, z których obecnie korzystasz i obejmuje wszystkie codzienne procesy związane z produktami morskimi, promując bezpieczeństwo żywności i przejrzystość. Wisefish to potężne rozwiązanie ERP oparte na ponad 25-letnim doświadczeniu w branży rybnej. Wszystkie dane są przechowywane w jednym centralnym miejscu w chmurze, dzięki czemu możesz śledzić swoje finanse, sprzedaż, zapasy, personel i przychody w czasie rzeczywistym, online, we wszystkich lokalizacjach i kanałach. Wisefish to modułowe rozwiązanie w chmurze, które może być dostosowane do Twojego biznesu. Pożegnaj niekontrolowane koszty, drogie uaktualnienia i integracje, które się zawieszają.

Microsoft Dynamics 365 Business Central kosultacja

Modułowa platforma, która wspiera potrzeby Twojego biznesu rybnego

Dzięki modułowej konstrukcji wszystkie oddzielne komponenty współpracują bezproblemowo jako jeden inteligentny system, dzięki czemu możesz zarządzać całym przedsiębiorstwem – finansami, sprzedażą, zarządzaniem łańcuchem dostaw, połowem, przetwórstwem, handlem, magazynem, śledzeniem pochodzenia, logistyką, jakością i o wiele więcej – wszystko na jednej platformie.

Masz ambitne plany rozwoju? To świetnie! Modułowa architektura umożliwia Ci aktualizację i rozbudowę systemu bez konieczności przeprowadzania dużego projektu modernizacyjnego.

Masz pytania? Umów się na spotkanie z naszym ekspertem.

Umów się na bezpłatną konsultację

Funkcjonalności Wisefish

Wsparcie handlu produktami morskimi

Rozwiązanie Wisefish Trading zostało idealnie dopasowane do potrzeb handlowców i dystrybutorów ryb. Dzięki zaawansowanym funkcjom śledzenia, ułatwia monitorowanie każdego etapu łańcucha dostaw, od zakupu po dostarczenie. Oferując przyjazne dla użytkownika interfejsy, zapewnia kluczowe wglądy w ceny zakupu, koszty transportu i szczegóły finansowe każdej sprzedaży. Umożliwia użytkownikom monitorowanie rentowności transakcji, podejmowanie świadomych decyzji i optymalizację procesów biznesowych, redefiniując tym samym efektywność zarządzania w branży rybnej.

Zarządzanie rybołówstwem

Moduł Wisefish Rybołówstwo bezproblemowo gromadzi szczegółowe informacje o połowach, integrując specjalne procedury obsługi, obszary połowów oraz kategorie wielkości/jakości. Zapewnia zgodność z oficjalnym raportowaniem i możliwość śledzenia dla klientów, obejmując produkcję połowów na lodzie oraz z trawlerów mroźniczych. Ułatwia zarządzanie kwotami, kalkulację kosztów rejsu oraz rozliczanie załogi, oferując funkcjonalność specyficzną dla branży, w tym opłaty, podatki i koszty. System obsługuje zarówno własne, jak i statki należące do osób trzecich, wspiera sprzedaż wewnętrzną oraz bezproblemowo integruje się z zewnętrznymi źródłami, zapewniając w pełni zintegrowane rozwiązanie dla operacji rybackich w ramach Wisefish i zapasów Business Central.

Przetwórstwo produktów morskich

Moduł Wisefish Processing pozwala łatwo śledzić każdy aspekt procesu produkcyjnego, od surowych materiałów po ostateczne produkty. Funkcja śledzenia zapewnia jasny obraz pochodzenia każdego produktu i procesów, jakim został poddany. Rozwiązanie oferuje również szczegółowe śledzenie kosztów, umożliwiając użytkownikom dokładne przypisanie kosztów do każdego wyprodukowanego produktu. Ta potężna funkcjonalność umożliwia użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji, optymalizację procesów i ostatecznie zwiększenie rentowności.

quality-control
Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością Wisefish zapewnia zgodność z rygorystycznymi przepisami bezpieczeństwa żywności i audytami stron trzecich. Opierając się na specyfikacjach HACCP, możesz przeprowadzać dostosowane inspekcje, osiągając przepływ pracy oparty na informacji dla optymalnej kontroli jakości. Dwukierunkowe śledzenie, zarządzanie partiami i terminami przydatności oraz bezproblemowa integracja dla szybkiej reakcji i zgodności z przepisami.

Wszechstronne rozwiązania mobilne

Dla wielu przedsiębiorstw nieodłączną rolę w produkcji pełnią śledzenie i traceability. Wisefish Stream jest bezszwowo zintegrowany na każdym etapie, od produkcji po sprzedaż i transport. Umożliwia bezpośrednie robienie zdjęć palet, co zwiększa śledzenie w Business Central. Wisefish Stream ułatwia realizację zamówień poprzez generowanie list wyboru i bezproblemowe skanowanie handlowych przedmiotów do umów dostawy. Ponadto Wisefish Stream łączy się z wagami i systemami produkcyjnymi na hali produkcyjnej, dostarczając dane w czasie rzeczywistym do rozwiązania Wisefish. Urządzenia mobilne na recepcji, w produkcji, eksporcie i nie tylko są również połączone, sięgając aż do końcowych etapów załadunku palet i ciężarówek dostawczych.

warehouse
Zarządzanie magazynem

Moduł Magazyn Wisefish został stworzony z myślą o przedsiębiorstwach zajmujących się przyjmowaniem, przechowywaniem i dostarczaniem towarów na paletach. Rozwiązanie to wyróżnia się w operacjach na poziomie palet, umożliwiając użytkownikom bezproblemowe generowanie list wyboru. Bezszwowo integruje się z urządzeniami przenośnymi, ułatwiając efektywne procesy zarówno podczas odbioru, jak i dostawy produktów. Ponadto system oferuje wszechstronną funkcjonalność kosztów, stosowaną zarówno do produktów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, dla osób zarządzających zewnętrznym inwentarzem w swoich magazynach. Użytkownicy mają elastyczność w kalkulacji kosztów zarówno na poziomie palety, jak i w oparciu o wagę produktu, zapewniając dostosowaną kontrolę finansową.

analysis
Zaawansowane raportowanie i analizy danych

Można uzyskać dostęp do magazynu danych i wykorzystać gotowe modele danych, predefiniowane pulpity nawigacyjne oraz szablony analityczne – z dowolnego urządzenia i w dowolnym czasie. Zawiera gotowe raporty i KPI specyficzne dla branży rybnej oraz Twojej firmy, aby od razu rozpocząć pracę w dobrym kierunku. Każde z tych KPI może być następnie monitorowane, śledzone w czasie i analizowane w połączeniu z innymi danymi. Nasze rozwiązanie może Cię powiadomić, gdy coś wydaje się niezwykłe, zapewniając, że wszelkie problemy są rozwiązywane, zanim nasilą się w czasie rzeczywistym, aby zawsze być o krok do przodu.

label
Drukowanie etykiet

Drukowanie etykiet Wisefish to solidne rozwiązanie umożliwiające bezproblemową kontrolę produkcji w przemyśle rybnym. Twórz spersonalizowane etykiety zawierające kluczowe informacje takie jak daty, numery partii, identyfikatory produktów i kody kreskowe. Zintegrowane bezproblemowo z Business Central Cloud, aplikacja dyskretnie działa na komputerze, umożliwiając łatwy druk na drukarkach sieciowych lub lokalnych.

Szczegółowe funkcjonalności

Funkcjonalność
Wsparcie handlu produktami morskimi
Zarządzanie przyjęciem towarów w wielu okresowych przyjęciach poprzez umowy zakupu typu blanket purchase.
Tworzenie określonej liczby umów przyjęcia wykorzystujących linie umów zakupu typu blanket jako bazę dla całkowitej ilości planowanej do przyjęcia.
Zakup towarów poprzez umowy przyjęcia.
Rejestrowanie palet, numerów palet i kodów kreskowych podczas przyjmowania towarów na podstawie umów przyjęcia.
Zarządzanie sprzedażą i zakupem towarów pomiędzy centrami magazynowymi wewnętrznie w firmie poprzez wewnętrzne umowy sprzedaży.
Wyszukiwanie najlepszej możliwej ceny dla klientów za pomocą narzędzi analitycznych w umowach sprzedaży ofertowej.
Zarządzanie dostawą towarów w wielu okresowych dostawach poprzez umowy sprzedaży typu blanket sales.
Tworzenie określonej liczby umów dostawy wykorzystujących linie umów sprzedaży typu blanket jako bazę dla całkowitej ilości planowanej do dostawy.
Bezpośrednia rezerwacja wpisów produktów poprzez umowy dostawy.
Umowy dostawy na kredyt
Analiza wkładu sprzedaży
Rozliczenie dostosowania kosztów
Analiza i porównanie kosztów
ATP (Available to Promise)
Szacowany dodatkowy koszt - analiza
Śledzenie w RA (Receiving Advice) & DA (Delivery Advice)
Raportowanie połowów
Import faktur z rynku rybnego
Rozszerzony tekst
Programy certyfikacji
Zarządzanie rybołówstwem
Załadunek surowców.
Zarządzanie jednostkami pływającymi, zarówno własnymi, jak i należącymi do strony trzeciej.
Zarządzanie kwotami, zgodne z europejskim i islandzkim systemem kwotowym.
Załoga i koszty załogi są utrzymywane dla każdej wyprawy rybackiej i mogą być importowane do systemu płac.
Dane o połowach mogą być importowane z zewnętrznych źródeł, takich jak dokumenty XML.
Rejsy rybackie Wisefish są w pełni zintegrowane zarówno z Wisefish, jak i z modułem zapasów, zakupów i sprzedaży w Business Central.
Przetwórstwo produktów morskich
Pełne śledzenie od surowców do produktów.
Bezpośrednie rezerwacje wpisów produktów.
Umowy produkcyjne.
Umowy dostaw.
Pełne wsparcie zarówno dla regularnych, jak i nieregularnych przedmiotów w produkcji.
Pełne wsparcie dla surowców i rozdziału kosztów na wszystkie produkty.
Elastyczne struktury materiałowe (BOM - Bill of Materials) dla regularnej produkcji, jak i produkcji stron trzecich (przepakowywanie i ponowne etykietowanie, z wersjami BOM).
Analiza możliwości wycofania produktu od początku pochodzenia aż do sprzedaży.
Zarządzanie jakością
Ustawienie w pełni spersonalizowanych inspekcji, które obejmują automatyczne działania korygujące w celu egzekwowania planu HACCP.
Dwukierunkowe śledzenie i traceability.
Definiowanie elementów jakości różnego rodzaju; komentarze, odpowiedzi TAK/NIE, rzeczywiste wartości w dowolnej jednostce miary, odniesienia, oceny na skali, elementy kalkulacyjne.
Ustawienie limitów zagrożenia dla wyników inspekcji - maksymalnych i minimalnych - i żądanie określonych działań dla wartości poza limitami.
Zarządzanie partiami i datami ważności w celu minimalizacji ryzyka.
Przechowywanie dokumentacji.
Elektroniczne przechowywanie danych zgodnie z wymogami regulacyjnymi.
Śledzenie audytu.
Szybki proces wycofywania produktów.
Śledzenie od początku do końca - od statku lub dostawcy do klienta.
Wszechstronne rozwiązania mobilne -  Wisefish Stream
Wybierz do zamówienia: Wykorzystaj skanowanie kodów kreskowych do wprowadzania handlowych pozycji towarowych do umów dostawy przypisanych do jednostki transportowej.
Przenieś paletę do miejsca: Przenieś paletę do predefiniowanego miejsca przechowywania w systemie.
Załaduj zdjęcie na paletę: Zrób zdjęcia palety dla celów jakościowych i prześlij zdjęcie bezpośrednio do Business Central.
Zarządzanie magazynem
Określanie lokalizacji przedmiotu sprzedaży poprzez lokalizację, strefę, regał, półkę i miejsce.
Przechowywanie przedmiotów sprzedaży wewnętrznych i zewnętrznych.
Obliczanie opłat za przechowywanie wewnętrznego przedmiotu sprzedaży.
Obliczanie opłat za przechowywanie zewnętrznego przedmiotu sprzedaży.
Obliczanie opłat manipulacyjnych za obsługę zewnętrznych przedmiotów sprzedaży.
Opłata za przechowywanie na podstawie wagi lub na paletę.
Tworzenie listy pickingowej, do której można uzyskać dostęp za pomocą urządzeń przenośnych.
Zaawansowane raportowanie i analizy danych
Łatwość odczytu i analizy danych bezpośrednio z Business Central
Analiza danych w czasie rzeczywistym
Ulepszona wizualizacja danych
Współpraca i udostępnianie
Możliwość dostosowania kokpitów i raportów
Dostępność mobilna
Drukowanie etykiet
Tworzenie własnych etykiet: łatwe projektowanie etykiet z opcjami zawierającymi daty, numery partii, identyfikatory produktów i kody kreskowe.
Działanie w chmurze Business Central: łączy się bezproblemowo z Business Central Cloud zapewniając efektywne zarządzanie danymi i możliwości drukowania.
Kompatybilność z drukarkami sieciowymi i lokalnymi: Współpracuje bez wysiłku zarówno z drukarkami podłączonymi do sieci, jak i lokalnymi, oferując elastyczne opcje drukowania.
Integracja z rozwiązaniem branży rybnej Wisefish: działa bez zakłóceń w ramach szerszego ekosystemu Wisefish, zapewniając kompleksowe rozwiązanie od początku do końca.
Skalowalność: skaluje się wraz z potrzebami Twojego biznesu, umożliwiając rozwój i ekspansję bez wpływu na wydajność.
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Wsparcie handlu produktami morskimi
Zarządzanie przyjęciem towarów w wielu okresowych przyjęciach poprzez umowy zakupu typu blanket purchase.
Tworzenie określonej liczby umów przyjęcia wykorzystujących linie umów zakupu typu blanket jako bazę dla całkowitej ilości planowanej do przyjęcia.
Zakup towarów poprzez umowy przyjęcia.
Rejestrowanie palet, numerów palet i kodów kreskowych podczas przyjmowania towarów na podstawie umów przyjęcia.
Zarządzanie sprzedażą i zakupem towarów pomiędzy centrami magazynowymi wewnętrznie w firmie poprzez wewnętrzne umowy sprzedaży.
Wyszukiwanie najlepszej możliwej ceny dla klientów za pomocą narzędzi analitycznych w umowach sprzedaży ofertowej.
Zarządzanie dostawą towarów w wielu okresowych dostawach poprzez umowy sprzedaży typu blanket sales.
Tworzenie określonej liczby umów dostawy wykorzystujących linie umów sprzedaży typu blanket jako bazę dla całkowitej ilości planowanej do dostawy.
Bezpośrednia rezerwacja wpisów produktów poprzez umowy dostawy.
Umowy dostawy na kredyt
Analiza wkładu sprzedaży
Rozliczenie dostosowania kosztów
Analiza i porównanie kosztów
ATP (Available to Promise)
Szacowany dodatkowy koszt - analiza
Śledzenie w RA (Receiving Advice) & DA (Delivery Advice)
Raportowanie połowów
Import faktur z rynku rybnego
Rozszerzony tekst
Programy certyfikacji
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Zarządzanie rybołówstwem
Załadunek surowców.
Zarządzanie jednostkami pływającymi, zarówno własnymi, jak i należącymi do strony trzeciej.
Zarządzanie kwotami, zgodne z europejskim i islandzkim systemem kwotowym.
Załoga i koszty załogi są utrzymywane dla każdej wyprawy rybackiej i mogą być importowane do systemu płac.
Dane o połowach mogą być importowane z zewnętrznych źródeł, takich jak dokumenty XML.
Rejsy rybackie Wisefish są w pełni zintegrowane zarówno z Wisefish, jak i z modułem zapasów, zakupów i sprzedaży w Business Central.
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Przetwórstwo produktów morskich
Pełne śledzenie od surowców do produktów.
Bezpośrednie rezerwacje wpisów produktów.
Umowy produkcyjne.
Umowy dostaw.
Pełne wsparcie zarówno dla regularnych, jak i nieregularnych przedmiotów w produkcji.
Pełne wsparcie dla surowców i rozdziału kosztów na wszystkie produkty.
Elastyczne struktury materiałowe (BOM - Bill of Materials) dla regularnej produkcji, jak i produkcji stron trzecich (przepakowywanie i ponowne etykietowanie, z wersjami BOM).
Analiza możliwości wycofania produktu od początku pochodzenia aż do sprzedaży.
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Zarządzanie jakością
Ustawienie w pełni spersonalizowanych inspekcji, które obejmują automatyczne działania korygujące w celu egzekwowania planu HACCP.
Dwukierunkowe śledzenie i traceability.
Definiowanie elementów jakości różnego rodzaju; komentarze, odpowiedzi TAK/NIE, rzeczywiste wartości w dowolnej jednostce miary, odniesienia, oceny na skali, elementy kalkulacyjne.
Ustawienie limitów zagrożenia dla wyników inspekcji - maksymalnych i minimalnych - i żądanie określonych działań dla wartości poza limitami.
Zarządzanie partiami i datami ważności w celu minimalizacji ryzyka.
Przechowywanie dokumentacji.
Elektroniczne przechowywanie danych zgodnie z wymogami regulacyjnymi.
Śledzenie audytu.
Szybki proces wycofywania produktów.
Śledzenie od początku do końca - od statku lub dostawcy do klienta.
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Wszechstronne rozwiązania mobilne -  Wisefish Stream
Wybierz do zamówienia: Wykorzystaj skanowanie kodów kreskowych do wprowadzania handlowych pozycji towarowych do umów dostawy przypisanych do jednostki transportowej.
Przenieś paletę do miejsca: Przenieś paletę do predefiniowanego miejsca przechowywania w systemie.
Załaduj zdjęcie na paletę: Zrób zdjęcia palety dla celów jakościowych i prześlij zdjęcie bezpośrednio do Business Central.
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Zarządzanie magazynem
Określanie lokalizacji przedmiotu sprzedaży poprzez lokalizację, strefę, regał, półkę i miejsce.
Przechowywanie przedmiotów sprzedaży wewnętrznych i zewnętrznych.
Obliczanie opłat za przechowywanie wewnętrznego przedmiotu sprzedaży.
Obliczanie opłat za przechowywanie zewnętrznego przedmiotu sprzedaży.
Obliczanie opłat manipulacyjnych za obsługę zewnętrznych przedmiotów sprzedaży.
Opłata za przechowywanie na podstawie wagi lub na paletę.
Tworzenie listy pickingowej, do której można uzyskać dostęp za pomocą urządzeń przenośnych.
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Zaawansowane raportowanie i analizy danych
Łatwość odczytu i analizy danych bezpośrednio z Business Central
Analiza danych w czasie rzeczywistym
Ulepszona wizualizacja danych
Współpraca i udostępnianie
Możliwość dostosowania kokpitów i raportów
Dostępność mobilna
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności
Drukowanie etykiet
Tworzenie własnych etykiet: łatwe projektowanie etykiet z opcjami zawierającymi daty, numery partii, identyfikatory produktów i kody kreskowe.
Działanie w chmurze Business Central: łączy się bezproblemowo z Business Central Cloud zapewniając efektywne zarządzanie danymi i możliwości drukowania.
Kompatybilność z drukarkami sieciowymi i lokalnymi: Współpracuje bez wysiłku zarówno z drukarkami podłączonymi do sieci, jak i lokalnymi, oferując elastyczne opcje drukowania.
Integracja z rozwiązaniem branży rybnej Wisefish: działa bez zakłóceń w ramach szerszego ekosystemu Wisefish, zapewniając kompleksowe rozwiązanie od początku do końca.
Skalowalność: skaluje się wraz z potrzebami Twojego biznesu, umożliwiając rozwój i ekspansję bez wpływu na wydajność.
 Rozwiń wszystkie funkcjonalności

Masz dodatkowe pytania?

Wybór odpowiedniego oprogramowania ERP dla branży rybnej może być przytłaczającym doświadczeniem. Wiemy o tym - ale możemy pomóc odpowiedzieć na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Nav24.  Rozwiń

checkmark-success
Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dodatku Wisefish?

Umów się na bezpłatną konsultację, a nasz specjalista przedstawi Ci szczegóły rozwiązania.

Pokaż telefon...
* pola wymagane
checkmark-success

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Nav24. W przypadku podania numeru telefonu, wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny.  Rozwiń