Po trzech artykułach dotyczących zarządzania środkami pieniężnymi w systemie Microsoft Dynamics NAV przechodzimy do ostatniego z tej serii. Tym razem o rozliczeniach z nabywcami i dostawcami.

Sprawdź także: 

Zarządzanie środkami pieniężnymi w Dynamics NAV (część I) >>

Zarządzanie środkami pieniężnymi w Dynamics NAV (część II) >>

Zarządzanie środkami pieniężnymi w Dynamics NAV (część III) >>

Zarządzanie należnościami oraz zobowiązaniami

W systemie Microsoft Dynamics NAV, który daje dostęp do funkcji zarządzania środkami pieniężnymi, w tym należnościami, dane dotyczące nabywcy gromadzone są w kartotece nabywcy. To w niej znajdują się więc wszystkie zapisy, również zapisy szczegółowe księgi nabywców. W tym obszarze zarządzanie kasą gotówkową przede wszystkim obejmuje rozliczanie i księgowanie płatności nabywcy, a także cofanie rozliczenia i wycofywanie zaksięgowanych zapisów. Informacje o dostawcach znajdują się natomiast w kartotekach dostawców, w których na tej samej zasadzie co w kartotekach nabywców, gromadzone są zapisy, w tym zapisy szczegółowe księgi dostawców. Dzięki takiej funkcjonalności możliwe jest nie tylko sprawne zarządzanie płatnościami dostawców, ale i budowanie bazy danych.

Administrowanie danymi dotyczącymi nabywców i dostawców

Nie ulega wątpliwości, że umiejętne zarządzanie danymi nabywców odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu finansami w ogóle. W Microsoft Dynamics NAV wygląda to tak, że informacje o nabywcach są przechowywane w kartotekach nabywcy. W związku z tym, w administrowaniu należnościami, finansami oraz zamówieniami nabywców, bazuje się właśnie na nich. Niemniej ważne jest prawidłowe zarządzanie zarówno danymi, jak i płatnościami dostawców.

Wycofywanie rozliczeń zapisów

W ramach zarządzania środkami pieniężnymi, system Microsoft Dynamics NAV daje swoim użytkowników dostęp do jeszcze jednej funkcji, a mianowicie funkcji cofania rozliczeń zapisów księgi nabywców. Co istotne, nawet po wycofaniu zaksięgowanych uprzednio rozliczeń, wciąż mamy możliwość wglądu w zamknięte zapisy. Ponadto, księgowania K/G pochodzące z niepoprawnych rozliczeń w trakcie wycofywania zapisu są poprawiane.