Zarządzanie środkami pieniężnymi odgrywa bardzo ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie. Nieumiejętne, administrowanie kasą gotówkową może mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki, a co za tym idzie – stawiać firmę na przegranej względem konkurencji pozycji. Z pomocą przychodzi tutaj Microsoft Dynamics NAV. W poprzednich wpisach z tej mini-serii skupiliśmy się na czym polega zarządzanie kontami bankowymi, kartoteką, należnościami, zobowiązaniami, dziennikiem wyciągów bankowych, a także płatnościami elektronicznymi oraz przychodzącymi i wychodzącymi transakcjami bankowymi. Poruszyliśmy również kwestie związane z różnicami kursowymi w transakcjach. Tym razem pora na Dziennik wpłat, Sugerowanie płatności dostawcy, rozliczanie płatności oraz wycofanie zaksięgowanych dzienników.

Dziennik wpłat oraz podgląd dziennika płatności

Dzienniki płatności, w których tworzone i księgowane są płatności dla dostawców, umożliwiają szybkie odnotowywania i księgowanie odręcznych czeków. Z kolei czeki elektroniczne dla otwartych faktur można wprowadzać ręcznie bądź też poprzez uruchomienie zadania wsadowego o nazwie „sugeruj płatności dostawcy”. Korzystanie z dziennika płatności odbywa się z poziomu zarządzania kasą gotówkową lub z obszaru menu zobowiązania.

Sugerowanie płatności dostawcy

Funkcja Sugeruj płatności dostawcy służy przetwarzaniu otwartych zapisów księgi dostawców oraz kreowaniu sugestii płatności bazujących na informacjach o dostawcy, terminach płatności oraz priorytetach dostawcy. Dodatkowo, funkcja ta może okazać się pomocna w momencie, gdy chcemy uwzględnić płatności, dla których możliwy jest rabat bądź też do pogrupowania sugerowanych wierszy dla każdego dostawcy.

Rozliczanie płatności

W ramach zarządzania środkami pieniężnymi – Microsoft Dynamics NAV pozwala na rozliczanie płatności zapisami księgi nabywców bądź dostawców w trakcie księgowania płatności lub po zaksięgowaniu płatności bez rozliczania do zapisu.

Wycofanie zaksięgowanych dzienników

Od wersji z 2015 roku, system pozwala na wycofywanie, w celu poprawy nieprawidłowych zapisów księgi nabywców, księgowanych z dziennika sprzedaży bądź dziennika wpłat. Istnieje kilka warunków, jakie trzeba spełnić, by zastosować funkcję wycofania – zapisy muszą być wygenerowane z wiersza dziennika głównego lub z poprzedniego wycofania, zapisy księgi bankowej nie mogą być zamknięte poprzez uzgodnienie, a zapisy księgi nabywców rozliczone. W końcu, kwota zapisów K/G musi wynosić 0.

Sprawdź także: 

Zarządzanie środkami pieniężnymi w Dynamics NAV (część I) >>

Zarządzanie środkami pieniężnymi w Dynamics NAV (część II) >>

Zarządzanie środkami pieniężnymi w Dynamics NAV (część IV) >>