Nie ulega wątpliwości, że w każdej firmie ogromne znaczenie ma kwestia zarządzania finansami, przy czym istotna jest elastyczność oraz bieżąca kontrola salda. Chcąc zapewnić taką możliwość użytkownikom systemów klasy ERP, Microsoft w ramach Microsoft Dynamics NAV daje dostęp do funkcji Zarządzania kasą gotówkową. To dzięki niej zyskujemy najbardziej optymalną oraz w pełni odpowiadającą naszym indywidualnym oczekiwaniom i potrzebom obsługę transakcji, oczywiście pod warunkiem, że odpowiednio ją skonfigurujemy.

Kartoteka konta bankowego

Jako, że zarządzanie kasą gotówkową w systemie Microsoft Dynamics NAV obejmuje administrowanie kontami bankowymi firmy, jedną z najistotniejszych funkcji jest w tym przypadku Kartoteka konta bankowego. Dzięki niej, użytkownicy mają możliwość ewidencjonowania płatności otrzymywanych od nabywców i płatności dla dostawców, a także unieważniania zaksięgowanych czeków.

Należności i zobowiązania

Niemniej ważnymi funkcjami w zarządzaniu kasą gotówką są należności i zobowiązania. Niezbędne dla nabywcy informacje, dotyczące zarządzania należnościami (w tym zapisy księgi nabywców), są zawarte w kartotece nabywcy. Odnośnie zarządzania zobowiązaniami – dane o dostawcach znajdują się w kartotekach dostawców, które obejmują zapisy (również te szczegółowe) księgi dostawców. Dzięki tym funkcjom, administrowanie finansami dostawców przebiega dużo sprawniej.

Konta bankowe

System Microsoft Dynamics NAV dla każdej transakcji, która wykorzystuje konto bankowe, księguje zapis w księdze kont bankowych, do których przypisane są poszczególne grupy księgowe. Dzięki temu, księgowane są zapisy K/G dotyczącą określonej transakcji bankowej. Natomiast w przypadku, gdy użytkownik wykorzystuje do płatności opcję ręcznego lub elektronicznego czeku, system księguje zapis do księgi czeków. Ma to na celu ewidencję transakcji czekowej i aktualizację bieżącego statusu czeku.

Dziennik wyciągów bankowych

Poza tym, że Microsoft Dynamics NAV daje dostęp do funkcji kartoteki kont bankowych oraz należności i zobowiązań, pozwala również korzystać z Dziennika wyciągów bankowych. Dzięki temu, obsługa rejestracji operacji bankowych przebiega dużo sprawniej, a ewidencja transakcji na kontach bankowych jest bardziej optymalna i dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Sprawdź także: 

Zarządzanie środkami pieniężnymi w Dynamics NAV (część II) >>

Zarządzanie środkami pieniężnymi w Dynamics NAV (część III) >>

Zarządzanie środkami pieniężnymi w Dynamics NAV (część IV) >>