Usługi wsparcia i rozwoju Dla naszych Klientów oferujemy jeden, scentralizowany punkt kontaktu dla wszystkich produktów Microsoft dostarczanych przez Nav24.

01

Wsparcie Business Central

Wspieramy użytkowników Business Central w codziennej pracy, rozwiązujemy pojawiające się problemy.

Nasi konsultanci na bieżąco reagują na zgłoszenia Klientów dotyczące zmian i rozwoju posiadanych rozwiązań czy naprawy ewentualnych błędów. Prowadzimy konsultacje i szkolenia, doradzamy w zakresie zmiany lub rozszerzenia licencji, identyfikujemy potrzeby i podpowiadamy przydatne modyfikacje.

Jak wygląda usługa wsparcia?

1

Przyjęcie zgłoszenia (panel klienta, telefon, email)

2
Możliwości systemu ERP Dynamics 365 Business Central

Identyfikacja typu i priorytetu zgłoszenia

3
łatwość integracji ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Przydzielenie odpowiedniego konsultanta

4

Realizacja zgłoszenia, informowanie Klienta o postępach prac

5

Potwierdzenie z Klientem, czy wykonana usługa jest zgodna z oczekiwaniami

6
korzyści z wdrożenia erp microsoft business central

Zamknięcie zgłoszenia

W ramach usługi wspieramy w poniższych obszarach

Naprawa błędów i rozwiązywanie problemów z systemem

Gwarantowany czas reakcji i naprawy (SLA) zapewnia Twojej firmie profesjonalną i zgodną z ustalonymi terminami realizację usługi utrzymania systemu oraz wsparcia użytkowników.

Konsultacja/szkolenie

Konsultacja lub szkolenie dotyczące m.in. funkcjonowania systemu, weryfikacji ustawień, konfiguracji użytkownika, nadania uprawnień, poprawy danych, zmiany na wydrukach dokumentów, analizy błędnych zapisów.

Zmiana lub rozszerzenie licencji

 • Doradztwo w zakresie doboru licencji wg zapotrzebowania
 • Zakup i dostarczenie licencji
 • Instalacja licencji oraz przypisanie wskazanym użytkownikom

Przyjmowanie i alokacja usług rozwojowych

 • Wstępna identyfikacja zapotrzebowania
 • Konsultacja dotycząca zmiany w zakresie oprogramowania
 • Doradztwo i rekomendacje sposobu rozwiązania
 • Wycena oraz wstępne planowanie realizacji usługi

Jesteś zainteresowany usługą wsparcia Business Central?

Zostaw namiary na siebie, a my skontaktujemy się z Tobą i ustalimy, czy ta usługa jest dla Ciebie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Nav24.  Rozwiń

checkmark-success
02

Rozwój Business Central

Zapewniamy ciągły rozwój Klientów poprzez doradztwo i wdrażanie dostępnych funkcjonalności, jak również budowę nowych specyficznych modyfikacji oraz integracji.

Wszelkie usługi opieramy na aplikacji Business Central, certyfikowanych rozszerzeniach obcych oraz Nav24.

etapy wdrożenia ERP Business Central program mes

Na czym polega usługa rozwoju
Business Central?

W ramach usługi rozwoju zapewniamy:

Konsultacja i doradztwo

 • Identyfikację problemów oraz potrzeb biznesowych, które mogą być wspomagane systemem Business Central
 • Analizę potrzeb, opracowanie projektu zmian i rekomendacji w systemie oraz organizacji
 • Rekomendacje wdrożenia odpowiednich funkcjonalności lub rozbudowa istniejących
 • Projektowanie procesu biznesowego z wykorzystaniem Business Central

Konfiguracja nowych modułów oraz szkolenia

 • Planowanie oraz opracowanie koncepcji wdrożenia nowych funkcjonalności
 • Edukacja i szkolenia kadry zarządzającej oraz użytkowników końcowych w zakresie możliwości oprogramowania
 • Zarządzanie projektem
 • Projektowanie procesu biznesowego z wykorzystaniem Business Central
 • Asysta podczas uruchomienia i dalszy rozwój

Rekomendacje wykorzystania nowych funkcji dostępnych w kolejnych wydaniach Business Central oraz ISV

 • Monitorowanie planu rozwoju Business Central oraz rozwiązań ISV, w tym Polskiej Funkcjonalności
 • Organizowanie cyklicznych (co najmniej 2 razy w roku) webinarów edukacyjnych w zakresie istotnych zmian na poziomie funkcjonalnym i technicznym
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie nowych możliwości systemów
 • Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie digitalizacji zgodnie z rozwojem Business Central
 • Koordynowanie i rekomendacje w zakresie uruchamiania nowych funkcjonalności

Projektowanie i wykonywanie modyfikacji

 • Weryfikacja potrzeb Klienta w zakresie modyfikacji oraz rekomendacje sposobu ich wykonania z uwzględnieniem roadmapy rozwoju produktów oraz istniejącej standardowej funkcjonalności, która mogłaby pokryć zapotrzebowanie / rozwiązać problem
 • Opracowanie założeń i projektu modyfikacji
 • Analiza możliwych rozwiązań dostępnych w Produktach NAV24 lub na AppSource wraz z rekomendacją ich zastosowania
 • Przygotowanie wyceny oraz planu realizacji
 • Opracowanie harmonogramu oraz zarządzanie projektem wykonania i uruchomienia modyfikacji
 • Wykonanie prac programistycznych
 • Wykonanie testów wewnętrznych
 • Asysta podczas testów użytkowników (UAT)
 • Uruchomienie modyfikacji w środowisku „produkcyjnym”

Projektowanie i wykonywanie integracji

 • Weryfikacja potrzeb klienta w zakresie integracji z systemami lub urządzeniami zewnętrznymi
 • Ustalenie technicznego sposobu wymiany danych (pliki, webservice, inne)
 • Identyfikacja i określenie poziomu wymiany danych
 • Ustalenie kierunku i sekwencji wymiany danych wraz z określeniem trybu (Online / OnDemand) wymiany danych
 • Ustalenie formatu wymiany danych (xml, csv, inne)
 • Przygotowanie wyceny oraz planu realizacji
 • Opracowanie harmonogramu oraz zarządzanie projektem wykonania i uruchomienia modyfikacji
 • Komunikacja z firmami trzecimi (integratorami)
 • Wsparcie Klienta w wypracowaniu całego procesu biznesowego wraz z ustaleniem poziomu wymiany danych
 • Wykonanie prac programistycznych
 • Wykonanie testów wewnętrznych
 • Asysta podczas testów użytkowników (UAT)
 • Uruchomienie modyfikacji w środowisku „produkcyjnym”

Analiza błędów / problemów + rekomendacje

 • W oparciu o zgłoszenia serwisowe dokonywana jest analiza i kategoryzacja najczęściej pojawiających się problemów / błędów
 • Przeprowadzanie konsultacji i szkoleń, mających na celu minimalizację błędów

Chcesz rozwijać system Business Central w Twojej firmie?

Zostaw kontakt, a my powiemy Ci jak to zrobić.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Nav24.  Rozwiń

checkmark-success
03

Update Business Central

Zapewniamy najbardziej aktualną i sprawdzoną wersję systemu.

Dlaczego Business Central powinien być aktualizowany

Zgodnie z cyklem życia produktu Microsoft, wydawana dwukrotnie w ciągu roku wydanie Business Central jest wspierane przez kolejne 18 miesięcy od jego wydania.

W ramach aktualizacji, poza poprawkami błędów, bez dodatkowych opłat dostarczane są funkcjonalności oraz unowocześniana architektura, włącznie z rozszerzaniem współpracy z innymi rozwiązaniami ekosystemu Microsoft, poprawiając produktywność oraz ergonomię pracy użytkowników.

Ponadto, z uwagi na ciągle zmieniające się prawo lokalne oraz wymagania związane z raportowaniem m. in. do ministerstwa finansów, rekomendujemy utrzymywanie systemu w wersji najbardziej aktualnej.

Dzięki odpowiednio przygotowanej architekturze systemu zarówno dla modelu SaaS, jak i On-Premise, wraz z odpowiednim zarządzaniem i rozwojem aplikacji (w tym modyfikacji oraz integracji), organizacje mogą stale się rozwijać.

Na czym polega usługa Update NAV24

 • Monitorowanie zmian dostarczanych przez Microsoft oraz dostawców ISV (firmy trzecie)
 • Informowanie o wydawanych aktualizacjach
 • Zarządzanie oraz komunikacja z klientem w zakresie aktualizacji
 • Planowanie i koordynacja prac związanych z aktualizacją oprogramowania (po stronie NAV24 oraz Klienta)
 • Realizacja testów wewnętrznych (na środowisku testowym / piaskownicy)
 • Wykonanie niezbędnych dostosowań modyfikacji rozszerzeń
 • Asysta po uruchomieniu aktualizacji

Dlaczego warto skorzystać z usługi Update NAV24

 • Pełny monitoring oraz zarządzanie zmianą
 • Doradztwo w zakresie sposobu wykorzystania nowych funkcjonalności
 • Propozycja migracji
 • Wdrożenia nowych funkcjonalności
 • Eliminacja potencjalnych problemów
 • Zapewnienie działania aplikacji i ciągłości biznesowej

Aktualizowanie Dynamics 365 Business Central umożliwia Twojej organizacji wykorzystanie zgodnej z prawem, odpowiednio zabezpieczonej i ciągle rozwijanej funkcjonalności systemu.

Chcesz mieć zawsze aktualny system Business Central?

Zostaw adres e-mail i telefon, a my skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy szczegóły usługi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Nav24.  Rozwiń

checkmark-success
04

Zmiana partnera wdrożeniowego

Zapewniamy profesjonalną opiekę i wsparcie w rozwoju organizacji w oparciu o Business Central.

system erp microsoft dynamics 365 business central

Jeżeli współpraca z dotychczasowym dostawcą systemu Dynamics 365 Business Central nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zmienić partnera wdrożeniowego.

W ramach usługi przejęcia opieki
nad systemem oferujemy

1

W ramach usługi przejęcia opieki nad systemem oferujemy

2

Weryfikację wykorzystywanych funkcjonalności

3

Ustalenie modelu wdrożenia SaaS / OnPremise

4

Weryfikację zainstalowanych modyfikacji lub rozszerzeń (Extensions)

5
budowa rozwiązania po analizie przedwdrożeniowej

Weryfikację poprawności licencjonowania

6

Sprawdzenie poprawności ustawień systemu

7

Analizę występujących problemów i rekomendacje

8
wdrożenia systemu erp

Ustalenie możliwości przejęcia instalacji Business Central pod opiekę NAV24

9

Zaplanowanie projektu Upgrade w przypadku starszych wersji oraz strategii utrzymania instalacji do tego czasu

Jak to robimy

Gwarantujemy właściwe wykorzystanie aplikacji oraz możliwość dalszego rozwoju.

Bezpłatnie

 • Weryfikacja potrzeb biznesowych
 • Weryfikacja możliwości technicznych, licencyjnych i prawnych

Odpłatnie

 • Audyt techniczny środowiska
 • Audyt / analiza biznesowa – identyfikacja problemów, rekomendacje dot. zmian
 • Opracowanie planu działań
 • Rekomendacje dot. licencjonowania oraz migracji do aktualnej wersji systemu
 • Ostateczna decyzja o przejęciu instalacji
 • Ustalenie poziomu usług utrzymania, pakietu godzin oraz podpisanie umowy

Jeśli jesteś zainteresowany przeniesieniem systemu pod opiekę Nav24, zostaw numer i adres e-mail

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie i wyjaśni szczegóły usługi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Nav24.  Rozwiń

checkmark-success

05 Upgrade z Dynamics Nav/NAVISION do Business Central

Odpowiednio przeprowadzony proces aktualizacji może przynieść Twojej firmie wiele korzyści. Najnowsza wersja systemu Dynamics 365 Business Central wprowadza ogromną ilość funkcjonalności, które pozwolą na usprawnienie prowadzenie Twojego biznesu.

Zmiany często kojarzą się z dużymi nakładami czasu, reorganizacją pracy firmy a czasami niepotrzebnymi wydatkami. Jednak dobrze przeprowadzone zmiany mają bezpośrednie przełożenie na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstw, zadowolenie pracowników, a także na zwiększanie wyników finansowych. Jak przeprowadzić proces aktualizacji bezproblemowo i z korzyściami dla Twojego biznesu? Przejdź do artykułu, aby poznać szczegóły:

Dowiedz się więcej o aktualizacji do Business Central

05 Upgrade z Dynamics Nav/NAVISION do Business Central

Chcesz korzystać z najnowszej wersji systemu Business Central?

Zostaw adres e-mail i telefon, aby zamówić bezpłatną konsultację.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Nav24.  Rozwiń

checkmark-success
06

Opieka i wsparcie aplikacji PowerApps

Prace rozwojowe w kontekście aplikacji PowerApps, polegają na rozwijaniu istniejących aplikacji, tworzeniu nowych lub na odkrywaniu wspólnie z Klientem nowych obszarów do zdigitalizowania.

 • Współpraca w zakresie utrzymania oraz rozwoju z obecnymi Klientami Nav24, rozpoczyna się zaraz po uruchomieniu produkcyjnym aplikacji.
 • To Klient decyduje o poziomie pakietu utrzymania.
 • Po podpisaniu umowy Utrzymania i Rozwoju, Zespół Nav24 przeprowadza z Klientem, proces on-boardingu, który pozwala na płynne przejście z fazy Wdrożeniowej do fazy Utrzymania i Rozwoju.
 • [Opcjonalnie] – Dla Klientów z odpowiednim pakietem utrzymania, świadczymy usługi wsparcia 24/7.

Zainteresowała Cię usługa Power Apps?

Zostaw kontakt do siebie, jeśli chcesz umówić się na niezobowiązującą rozmowę z naszym konsultantem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Nav24.  Rozwiń

checkmark-success
07

Opieka i wsparcie usługi Power BI

staż Nav24

Dla Klientów posiadających raporty Power BI przygotowaliśmy usługę utrzymania raportu. Obejmuje ona:  

 • rozwiązywanie  ewentualnych problemów z odświeżaniem danych w raporcie; 
 • nadawanie dostępów do raportów dla nowych użytkowników; 
 • pomoc w zrozumieniu danych pokazanych w raporcie; 
 • wyjaśnianie działania raportu i usługi Power BI. 

 

Wsparcie obejmuje także modyfikacje w już istniejących raportach, wynikające przykładowo ze zmian w wyliczeniach pewnych wskaźników (np. marży) czy zmian w systemie, na którym raport bazuje. 

 Zmiany omawiamy podczas spotkania z Klientem. Z naszej strony w spotkaniu uczestniczy konsultant Business Central, który pomoże zrozumieć potrzebę biznesową klienta oraz specjalista Power BI znający budowę danego raportu. Po określeniu, jakie zmiany są wymagane, wykonujemy projekt rozwiązania i po akceptacji klienta przystępujemy do realizacji modyfikacji. 

Nav24 kontakt business central erp system

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług wsparcia i rozwoju?
Umów się na bezpłatną konsultację.

* pola wymagane
checkmark-success

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Nav24. W przypadku podania numeru telefonu, wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny.  Rozwiń