Centralizacja danych w obrębie jednego systemu ma w dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie. Niezależnie od tego, czym zajmuje się Twoja firma oraz do jakiej branży należy – dobrze jest posiadać konkretne informacje pozwalające na analizę działań i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Z pomocą przychodzi tutaj oprogramowanie ERP – Dynamics 365 Business Central.

Z artykułu dowiesz się:

  • dlaczego zarządzanie serwisem/ usługami jest takie ważne,
  • jakie funkcjonalności w zakresie serwisu oferuje Dynamics 365 Business Central.

Dlaczego warto zadbać o właściwe zarządzanie serwisem/ usługami?

business central customers

Sam proces sprzedaży to dopiero wierzchołek góry lodowej. Często o tym, czy dana osoba ponownie skorzysta z naszych usług decyduje jakość obsługi posprzedażowej i serwisowej. Im bardziej profesjonalne podejście do klienta, tym większa szansa, że będzie on zadowolony i nie zrezygnuje z naszych usług. To właśnie zła jakość obsługi klienta jest najczęstszym powodem tego, że nasi klienci rezygnują i odchodzą. Wyraźnie obrazuje to raport „The Cost of Poor Customer Service: The Economic Impact of the Customer Experience and Engagement”, który został przeprowadzony przy udziale 8 800 konsumentów. Wyniki obrazują powody odchodzenia klientów do konkurencji – kształtują się następująco:

wykres - powody odejścia klientów

Rezultaty badania są jednoznaczne i nie wymagają komentarza. Pokazują one jasno jaką wartość niesie za sobą obsługa klienta. Niepodważalne zatem jest to, że tkwi w niej potencjał w tworzeniu nowych i podtrzymywaniu już nawiązanych relacji biznesowych. Te zaś przyczyniają się do wzrostu sprzedaży oraz biznesu.

Zarządzanie serwisem w Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązanie z wbudowaną funkcjonalnością Business Intelligence (Power BI), które pozwala na przechowywanie danych oraz zarządzanie procesami firmy w obrębie jednego, spójnego systemu. Użytkownik na co dzień pracujący w Excel`u czy Access`ie będzie się czuł w Business Central jak „ryba w wodzie”. Wynika to z szerokich możliwości integracyjnych między aplikacjami Office a samym rozwiązaniem. Umożliwiają one m.in. edycję listy zapasów za pośrednictwem Excel`a czy też przeprowadzenie procesu sprzedaży poprzez aplikację Outlook (wymagany Exchange).

Oprogramowanie posiada szereg funkcjonalności w obszarze zarządzania serwisem. Obszar ten, wraz z zarządzaniem produkcją, dostępny jest za pośrednictwem licencji Dynamics 365 Business Central Premium (więcej na temat licencjonowania znajdziesz w tym artykule). Do głównych funkcji w zakresie serwisu należą:

  • zlecenia serwisowe
  • zarządzanie cenami,
  • zarządzanie przedmiotami serwisu,
  • umowy serwisowe,
  • planowanie i alokacja zadań.
service management setup
Zlecenia serwisowe

Funkcjonalność zleceń serwisowych w systemie Dynamics 365 Business Central pozwala użytkownikom na rejestrację wszelkich kwestii i problemów posprzedażowych w postaci zgłoszeń serwisowych czy też zgłoszeń naprawy. Tego rodzaju zlecenia mogą być definiowane przez nabywcę lub generowanie automatycznie zgodnie z warunkami w umowie serwisowej.

Zarządzanie cenami

Funkcja zarządzania cenami serwisu dostarcza narzędzia wspierające realizację założonej strategii cenowej. Użytkownik oprogramowania ERP może definiować różne grupy cenowe serwisu bazując np. na typach usterek czy przedmiotach serwisu.

Zarządzanie przedmiotami serwisu

Osoby korzystające z systemu ERP Dynamics 365 Business Central mają możliwość stworzenia bazy danych, w której skład wchodzić będą wszystkie przedmioty i części serwisu. Dodatkowo, mogą rejestrować ich numery seryjne czy też przeglądać kluczowe wskaźniki wydajności.

Umowy serwisowe

Obszar Zarządzania serwisem w Business Central pozwala także na przygotowywanie umów serwisowych. Możliwe jest również określanie poziomu serwisu. Dzięki temu, użytkownik może korzystać m.in. z historii umów czy szablonów. Dodatkowo, system rejestruje kluczowe dane dotyczące czasów reakcji czy poziomu rabatów.

Planowanie i alokacja zadań

Funkcjonalność planowania i alokacji zadań umożliwia przypisywanie konkretnych osób do zadań serwisowych. Dzięki temu, możliwe jest analizowanie np. poziomu obciążenia serwisu. Dodatkowo, w systemie ERP przewidziano funkcjonalność kolejek zleceń pozwalającą na automatyzację zadań.

Postaw na zarządzanie serwisem z Dynamics 365 Business Central

W wielu przypadkach ulepszone zarządzanie usługami i serwisem prowadzi do poprawy jakości obsługi klienta oraz wizerunku marki. Straty, które mogą wyniknąć z niewłaściwej obsługi klienta motywują firmę do badania własnych błędów i ich eliminację, aby już więcej się nie powtórzyły. Co więcej, są także motywatorem w zakresie wyboru właściwego oprogramowania, które wyeliminują niewłaściwą obsługę klienta. I tutaj pojawia się system ERP Dynamics 365 Business Central, który dzięki funkcjonalności zarządzania serwisem, może stać się nieocenionym narzędziem.