Dynamics 365 Business Central zastępuje system Microsoft Dynamics NAV. Można powiedzieć, że Microsoft Dynamics NAV przechodzi „na emeryturę”.  Nie należy się jednak obawiać, gdyż jego funkcjonalność została przeniesiona do Business Central, a nawet wzbogacona o parę dodatkowych rozwiązań.

Z artykułu dowiesz się:

 • jakie funkcjonalności wchodzą w skład poszczególnych licencji Dynamics 365 Business Central,
 • produkcja w Business Central – jakie funkcje w tym zakresie oferuje oprogramowanie ERP.

Dynamics 365 Business Central Essentials, Premium, Team Members – wybrane funkcjonalności

Dynamics 365 Business Central to kompleksowy system ERP do zarządzania firmą. Jego funkcjonalność (wywodząca się z Microsoft Dynamics NAV) pozwala wyjść poza granice podstawowego oprogramowania księgowego. Oferuje m.in. zarządzanie finansami, zarządzanie projektem czy też automatyzację i zabezpieczenie łańcucha dostaw. Funkcjonalności zależne są jednak od posiadanej przez użytkownika licencji: Essentials, Premium lub Team Members.

Business Central Essentials, Premium, Team Members

Posiadając licencję Dynamics 365 Business Central Essentials użytkownik posiada prawo do odczytu i edycji danych. Ponadto, otrzymuje dostęp do Raportów, Zakupów, Sprzedaż, Finansów, CRM, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Workflow, Magazyn, Zarządzanie projektami. Licencja Premium daje prawo do odczytu i edycji danych oraz dostęp do funkcjonalności takich jak Essentials + serwis i produkcja. W przypadku Team Members użytkownik otrzymuje dostęp do raportów, zaś możliwość edycji danych jest znacznie ograniczona. Więcej na temat licencji znajdziesz w tym artykule.

Możliwości systemu ERP w zakresie produkcji

Posiadając licencję Premium użytkownik otrzymuje funkcjonalności z zakresu produkcji i serwisu w systemie. Są to przede wszystkim:

 • BOM-y produkcyjne,
 • Zlecenia produkcyjne,
 • „Zwinne wytwarzanie” (Agile Manufacturing),
 • Zarządzanie wersjami,
 • Planowanie dostaw,
 • Prognozowanie popytu,
 • Prognozy sprzedaży i zapasów,
 • Planowanie wydajności,
 • Obciążenia,
 • Stanowiska robocze.

Przyjrzyjmy się każdej z osobna.

BOM-y produkcyjne

BOM-y produkcyjne to lista elementów niezbędnych do wyprodukowania określonego wyrobu. Elementy wchodzące w skład BOM-u produkcyjnego są nazywane komponentami.

BOM-y produkcyjne

Zlecenia produkcyjne

Zlecenia produkcyjne zawierają informacje na temat typów i ilości produktów planowanych do produkcji, komponentów potrzebnych do wytworzenia produktów czy też kroków lub operacji marszrut wymaganych do ich przetworzenia. Możliwe jest stosowanie czterech stanów zleceń produkcyjnych – planowane, potwierdzone, zwolnione i zakończone.

Zwinne wytwarzanie – Agile Manufacturing

Dzięki dostępności Agile Manufacturing`u w systemie Business Central możliwe jest uruchomienie innych modułów, takich jak Planowanie dostaw czy wydajności.

Zarządzanie wersjami

Funkcjonalność pozwala na tworzenie i zarządzanie różnymi wersjami BOM-ów produkcyjnych.

Planowanie dostaw

Planowanie i zarządzanie dostawami pozwala na określenie wymagań materiałowych na podstawie zapotrzebowania. Podstawowe planowanie obejmuje:

 • automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych;
 • komunikaty dotyczące podjęcia akcji w celu szybkiego i łatwego równoważenia podaży i popytu;
 • parametry zapasów pozwalają odpowiednio zarządzać magazynem oraz wystarczająco wcześnie informować o konieczności odnowienia stanu magazynowego za pomocą zamówienia zakupu lub zlecenia produkcyjnego.

Prognozowanie popytu

Funkcjonalność ta pozwala na prognozowanie popytu na podstawie zapasów oraz danych sprzedażowych w wygodny sposób (codziennie / co tydzień / co miesiąc / co kwartał).

Prognozy sprzedaży i zapasów

Przy pomocy prognozowania sprzedaży i zapasów możliwa jest szczegółowa analiza potencjalnej sprzedaży. Ułatwia to zarządzanie zapasami magazynowymi oraz pomaga odpowiednio reagować na zapotrzebowanie klientów.

prognozy sprzedaży i zapasów

Planowanie wydajności

Opcja umożliwia zwiększenie i zarządzanie mocami produkcyjnymi (gniazdami roboczymi) w zakresie procesu produkcyjnego.

Obciążenia

Planowanie i zarządzanie obciążeniami to jedna z kluczowych kwestii w procesie produkcyjnym. Korzystając z obciążeń możliwe jest zidentyfikowanie „wąskich gardeł” czy też ograniczeń wydajności. Dzięki temu mechanizm planowania planuje prace dla danej jednostki tylko do określonego poziomu obciążenia.

Stanowiska robocze

Stanowiska robocze zostały zaprojektowane po to, aby pomóc w zarządzaniu wydajnością poszczególnych maszyn. Dodatkowo, umożliwiają one planowanie wydajności na kilku poziomach, np. bardziej szczegółowo na poziomie stanowisk roboczych, a inaczej na poziomie gniazd roboczych.

Podsumowanie

Powyższe funkcjonalności to tylko wybrane opcje dostępne w ramach modułu produkcyjnego w oprogramowaniu ERP Dynamics 365 Business Central. Oprócz wymienionych, istnieją bowiem jeszcze funkcje związane z przyjęciami i odłożeniami zapasów, marszrutami produkcyjnymi, gniazdami roboczymi czy też brakami w produkcji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Business Central dla produkcji.

Funkcjonalność pozostałych obszarów systemu została dokładniej opisana w artykule „Funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Business Central”.