Microsoft Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem, które jest łatwe w użyciu i adaptacji. Business Central posiada pełną funkcjonalność systemu ERP – Microsoft Dynamics NAV. Rozwiązanie pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych dając m.in. podgląd do danych w czasie rzeczywistym. Ponadto, system jest dobrze zintegrowany z aplikacjami, które wchodzą w skład Office 365, jak również z tzw. Power Platform, czyli Power BIPower Apps oraz Power Automate. To tylko niektóre cechy, którymi odznacza się system Dynamics 365 Business Central. Jak wygląda licencjonowanie użytkowników Dynamics 365 Business Central? Jakie rodzaje użytkowników możemy wyróżnić?

Pełni użytkownicy (Full Users)

Użytkownicy Pełni to użytkownicy, którzy wymagają dostępu do pełnej funkcjonalności systemu Dynamics 365 Business Central. Przykładami pełnych użytkowników są osoby pracujące m.in. jako sprzedawcy, pracownicy finansowi, kontrolerzy i menedżerowie łańcucha dostaw, dyrektorzy. Tego rodzaju użytkownicy są licencjonowani na bazie „użytkowników nazwanych” i wyróżnia się w nich dwie licencje: Essentials i Premium.

Licencja Essentials pozwala na odczyt, zatwierdzanie i edycję danych w zakresie raportów, finansów, sprzedaży, zakupów, zarządzania zasobami ludzkimi, CRM, workflow, magazynu, zarządzania projektami czy zarządzania łańcuchem dostaw.

Licencja Premium obejmuje całą funkcjonalność licencji Essentials i dodatkowo wzbogaca ją o dwa potężne „moduły”: Zarządzanie usługami i Produkcja.

Co ciekawe, istnieje również możliwość zakupu licencji dla zewnętrznego księgowego. W zależności od wybranego typu licencji – Essentials lub Premium – takie też uprawnienia będzie posiadać, z wyłączeniem dostępu do ustawień systemu i zadań administracyjnych.

pełni użytkownicy

Użytkownicy limitowani (Team Members)

Użytkownicy limitowani  to użytkownicy, którzy nie pracują na co dzień w systemie lub wykonują „lekkie” zadania. Należą do nich np. odczyt danych, generowanie raportów, wprowadzanie czasu, wydatków czy aktualizacja rekordów. Tym samym – wymagają dostępu do podstawowej funkcjonalności systemu Dynamics 365 Business Central. Przykładami użytkowników limitowanych są np. osoby pracujące na produkcji. Tego rodzaju użytkownicy są licencjonowani na bazie „użytkowników nazwanych” i wyróżnia się jeden rodzaj licencji – Team Members.

Licencja Team Members uprawnia użytkowników do takich czynności, jak:

  • Odczyt danych w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central;
  • Aktualizacja istniejących danych oraz wpisów – istniejące dane to rekordy, takie jak kartoteki klientów, dostawców czy zapasów. Wpisy oznaczają wpisy, które mogą być modyfikowalne z perspektywy księgowej;
  • Zatwierdzanie lub odrzucanie zadań we wszystkich przepływach pracy przypisanych do użytkownika;
  • Wprowadzanie arkusza czasu do Job`ów;
  • Korzystanie z aplikacji „PowerApps dla Dynamics 365”.

Licencja Team Members wymaga, aby przynajmniej jeden inny użytkownik w danej organizacji był licencjonowany za pomocą licencji Dynamics 365 Business Central Essentials lub Dynamics 365 Business Central Premium.

Podsumowanie

Microsoft Dynamics 365 Business Central to system klasy ERP, który jest możliwy do wdrożenia w wielu scenariuszach. M.in. w modelu on-premises, SaaS, bądź w tzw. środowisku hybrydowym. W przypadku Business Central, Microsoft odszedł od licencjonowania, w którym wyróżniało się Starter Pack oraz Extended Pack. Obecnie, licencjonowanie użytkowników Dynamics 365 Business Central bazujące na “użytkownikach nazwanych” – Essentials i Premium. Dodatkowo, dla użytkowników, którzy nie potrzebują całej funkcjonalności oraz na co dzień nie pracują w systemie, przewidziana została licencja użytkownika limitowanego, czyli Team Members.