Zadania w aplikacji Teams pozwalają na zarządzanie zarówno zadaniami zespołowymi w aplikacji Planner, jak i zadaniami z listy To Do. Od tego miesiąca Zadania w aplikacji Microsoft Teams będą mogły być udostępniane wszystkim osobom w organizacji, które posiadają subskrypcję Microsoft 365.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym są Zadania (Tasks) w MS Teams;
  • jak publikować Zadania;
  • jak włączyć lub wyłączyć Zadania dla organizacji lub poszczególnych użytkowników.

Czym są Zadania w Microsoft Teams?

Aplikacja Zadania (Tasks) w usłudze Microsoft Teams zapewnia spójne środowisko zarządzania zadaniami, integrując w jednym miejscu poszczególne tematy obsługiwane przez Microsoft To Do oraz zadania zespołowe obsługiwane przez Planner. Moje zadania i udostępnione plany w Zadaniach, dają możliwość przeglądania i zarządzania wszystkimi zadaniami indywidualnymi oraz zespołowymi, a także ustalania ich priorytetów. Zadania dostępne są dostępne zarówno w stacjonarnych, internetowych, jak i mobilnych wersjach aplikacji Microsoft Teams.

Dla organizacji, które chcą usprawnić zarządzanie zadaniami dla swoich pracowników, Zadania obejmują również funkcje umożliwiające kierowanie, publikowanie i monitorowanie postępu pracy. Na przykład kierownicy regionalni mogą tworzyć i publikować listy obowiązków skierowane do odpowiednich lokalizacji np. punktów sprzedaży i sprawdzać ich postępy za pomocą raportów w czasie rzeczywistym. Menedżerowie mogą przydzielać zadania swoim pracownikom, a pracownicy mają łatwo dostępną listę przydzielonych im zadań na telefonie komórkowym lub komputerze.

Dzięki inteligentnym widokom w czytelny sposób są wskazywane priorytety i daty rozpoczęcia oraz zakończenia danych czynności. Użytkownicy mogą również wybrać widok, który w danym momencie najbardziej im odpowiada – listy, tablice, wykresy lub harmonogramy.

zadania w teams
Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/planner-blog/tasks-in-microsoft-teams-is-now-generally-available/ba-p/1742611

Publikowanie Zadań

Dzięki możliwości publikowania Zadań, organizacja może udostępniać listy zadań skierowane do określonych lokalizacji (zespołów) w w firmie.

Menadżerowie mogą tworzyć listy zadań i publikować je w określonych zespołach. Mogą także w wygodny sposób przeglądać opublikowane listy zadań i przypisywać je członkom zespołu. Ponadto mają możliwość wyświetlania raportów, aby zobaczyć stan ich ukończenia na każdym poziomie.

Użytkownicy również będą mogli tworzyć, zarządzać i publikować listy zadań. Taka możliwość będzie dla nich dostępna na karcie “Opublikowane listy”. Karta będzie wyświetlana tylko jeśli organizacja skonfigurowała hierarchię kierowania zespołu, a użytkownik należy do zespołu, który jest nią objęty.

Wkrótce będzie można tworzyć zadania również z czatów w usłudze Teams lub rozmów na kanałach.

publikowanie zadań w teams
Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/planner-blog/tasks-in-microsoft-teams-is-now-generally-available/ba-p/1742611

Członkowie zespołów mają do dyspozycji prostą obsługę mobilną, dzięki której mogą w wygodny sposób zobaczyć przydzielone im zadania. W razie potrzeby mają możliwość dołączenia zdjęć, aby pokazać swoją pracę i oznaczyć zadania jako wykonane.

Jak włączyć lub wyłączyć Zadania dla organizacji lub poszczególnych użytkowników?

Zadania będą domyślnie włączone dla wszystkich użytkowników aplikacji Teams w Twojej organizacji. Można je wyłączyć lub włączyć na poziomie organizacji  w centrum administracyjnym Microsoft Teams.

W celu zezwolenia określonym użytkownikom w organizacji na korzystanie z Zadań lub zablokowania im takiej możliwości, należy najpierw upewnić się, czy są włączone w centrum administracyjnym Teams. Następnie należy utworzyć niestandardowe zasady uprawnień aplikacji i przypisać je do tych użytkowników.

Łatwe zarządzanie zadaniami  w Microsoft 365

Jeśli chcesz wdrożyć u siebie Microsoft 365 lub zakupić licencję – skontaktuj się z nami wypełniając formularz.