« powrót do strony głównej

Wydruki w Microsoft Dynamics NAV

Autor: Klaudia / Data publikacji: 15.08.2017 / Data aktualizacji: 21.05.2020
[Głosów:0    Średnia:0/5]
Technologia związana z przygotowywaniem wydruków w systemie Microsoft Dynamics NAV przeszła gruntowne zmiany na przestrzeni lat. W pierwszych wersjach, aby zdefiniować źródło danych, strukturę oraz układ wydruku, należało posłużyć się wbudowanym w środowisko programistyczne narzędziem. Po 2009 roku źródło danych definiuje się w środowisku programistycznym NAV, a samą definicję układu wydruku w standardzie RDLC – powszechnie stosowanym w raportowaniu. Główną zaletą nowego rozwiązania jest fakt, że utworzony raport może być otwierany poprzez komponent ReportViewer, który daje możliwość zapisu do pliku Word, Excel czy też PDF.


Samodzielne przygotowywanie wydruków w Microsoft Dynamics NAV

W celu maksymalnego ułatwienia użytkownikom systemu przygotowywania wydruków, Microsoft zaprojektował narzędzie w taki sposób, aby układ wydruku był bezpośrednio definiowany w powszechnie znanym Microsoft Word. Funkcjonalność ta znacząco skraca czas wprowadzenia prostych zmian oraz zmniejsza ich koszt, gdyż użytkownik w łatwy sposób może sam dokonać modyfikacji wyglądu wydruku.


Różne układy wydruków

W ramach wprowadzanych zmian w systemie Microsoft Dynamics NAV dodano również możliwość definiowania kilku różnych układów wydruków dla tego samego raportu. Oznacza to, że poprzez jednorazowe zdefiniowanie (i zaprogramowanie) źródła danych, można mieć kilka układów wydruków dla jednego raportu. Należy przy tym pamiętać, że jeden z układów powinien być wybrany jako domyślny. Układem może być raport z definicją RDLC lub Microsoft Word.


Projektowanie układu wydruku

Praca nad projektowaniem układu wydruku polega w zasadzie na odpowiednim rozmieszczeniu i sformatowaniu poszczególnych elementów. Wszystkie pola z systemu dostępne są w okienku mapowania XML. Formatowanie przebiega tak samo, jak w przypadku każdego innego dokumentu Word. Po zakończeniu pracy wystarczy zapisać układ i wrócić do programu Microsoft Dynamics NAV. Raport zostanie zaktualizowany. Możliwość wyboru różnych układów wydruku jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy w jednej bazie mamy kilka firm (np. zajmujących się sprzedażą), a każda z nich ma różne wymagania pod względem wyglądu wydruku (np. faktury). W takim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby dla każdego z przedsiębiorstw przygotować inny układ.

Zaufali nam

Partnerzy technologiczni