Split payment (mechanizm podzielonej płatności) dotyczy podatku VAT. Mechanizm ten ma stanowić narzędzie do walki z wyłudzeniami VAT. Z powodzeniem funkcjonuje już we Włoszech, Czechach czy Turcji. W Polsce zacznie obowiązywać przedsiębiorców od 1 lipca bieżącego roku.

Co to jest Split Payment?

Mechanizm split payment zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki – konto służące do prowadzenia działalności gospodarczej oraz specjalny rachunek VAT. Środki zgromadzone na koncie VAT będą własnością sprzedawcy, ale dostęp do nich będzie ograniczony.

Na obecną chwilę, split payment będzie dobrowolny oraz używać będą go mogły tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą do rozliczeń transakcji między sobą (B2B). Podzielona płatność VAT nie będzie miała zastosowania przy transakcjach B2C. W praktyce, każdy podatnik VAT otrzyma dodatkowy rachunek niezależnie od tego, czy będzie chciał korzystać z metody podzielonej płatności, czy nie.

Jaki jest cel regulacji? Ustawodawca chce zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu VAT oraz zapobiec unikania płacenia VAT.

Główne zasady działania split payment

  • Nabywca nie będzie odpowiedzialny za rozdzielenie płatności – będzie wykonywał jeden przelew przy użyciu konkretnego komunikatu;
  • Do prowadzenia dedykowanego rachunku VAT zobowiązany będzie bank lub SKOK. Otwarcie i prowadzenie wspomnianego konta będzie bezpłatne i nie będzie wymagało odrębnej umowy;
  • Nabywca sam decyduje o zastosowaniu metody płatności podzielonej oraz nie musi posiadać zgody dostawcy na taki przelew (kwota VAT zostaje wówczas zablokowana na koncie VAT dostawcy);
  • Środki zgromadzone na rachunku VAT będzie można przeznaczyć na: zapłatę podatku fiskusowi, zapłatę kontrahentom kwoty będącej równowartością VAT wynikającej z otrzymanych faktur oraz wykonanie przelewu z konta VAT na zwykły rachunek przedsiębiorcy (na wniosek podatnika oraz za zgodą fiskusa).

Korzyści stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Stosowanie split payment ma pozwolić na uzyskanie konkretnych korzyści dla nabywcy, m.in. poprzez:

  • brak zastosowania sankcyjnej stawki odsetek (gdy kwota podatku naliczonego wynika z 95% faktur zapłaconych poprzez mechanizm podzielonej płątności);
  • w przypadku uregulowania podatku z konta VAT przed ustawowym terminem – obniżenie wysokości podatku do zapłaty;
  • możliwość uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia;
  • brak solidarnej odpowiedzialności nabywcy.

Zobacz także:
Split payment – zmiany w VAT