W lipcu 2018 roku został wprowadzony nowy mechanizm podzielonej płatności  VAT – split payment. Celem tej zmiany było uszczelnienie systemu podatkowego poprzez zapobieganie wyłudzeniom podatkowym. Zapoczątkowało to nowy etap w obszarze płatności podatku VAT. Obecnie rząd uchwalił nowelizację i zmiany w Ustawie, dotyczące Split payment, które wejdą w życie już 1 listopada 2019 roku.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest split payment?
  • Kogo obowiązuje mechanizm podzielonej płatności?
  • Jakie zmiany zostaną wprowadzone od 1 listopada 2019 roku?
  • Jakie sankcje grożą za niestosowanie się do obowiązku split payment?

Split payment w pigułce

Split payment – czyli mechanizm podzielonej płatności VAT, to nic innego jak płatność nabywcy za wykonaną usługę/towar na dwa odrębne rachunki bankowe. Wartość netto, jaką ma zapłacić nabywca trafia na konto usługodawcy/dostawcy, a pozostała kwota podatku VAT na drugi, odrębny rachunek bankowy VAT. Założenie konta VAT jest całkowicie zwolnione z opłat. Metoda podzielonej płatności istnieje w Polsce od lipca 2018 roku. Od 1 listopada 2019 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące podzielnej płatności VAT. Obligatoryjnie będą one obowiązywać wszystkich przedsiębiorców, którzy dotychczasowo stosowali metodę odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej.

Do kogo skierowana jest metoda podzielonej płatności

Obowiązkowy split payment dotyczyć będzie wybranych, nabywanych towarów i usług, dla których wysokość transakcji kupna-sprzedaży przekroczy 15 tys. złotych. Każda faktura powyżej tej kwoty podlegać będzie obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności. Nowelizacja Ustawy przewiduje, że przedsiębiorcy, których transakcje nie przekraczają kwoty 15 tyś. złotych, niezależnie od branży, mogą sami zadecydować czy chcą skorzystać z mechanizmu, czy nie. Obowiązek dotknie natomiast podmioty określone w ustawie jako „szczególnie narażone na wyłudzenia podatku VAT”.  Ustawa wyodrębnia szczegółowo sektory gospodarki o podwyższonym ryzyku wyłudzeń VAT, takie jak : stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne, komputery etc. Łącznie 150 grup towarów i usług, które zostały wymienione w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15.

Co zmieni się od 1 listopada?

Od 1 listopada 2019 roku wejdą w życie przepisy uchwalonego projektu podzielonej płatności VAT.

Najistotniejsze zmiany:

  • obowiązkowy split payment dotyczy wyłącznie transakcji o wysokości przekraczającej 15 000 zł, dokonywanych pomiędzy podatnikami, którzy podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce,
  • obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną tylko wybrane grupy towarów i usług;
  • podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zostaną zobowiązane do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
  • Sprzedawca ma obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Sankcje niestosowania Mechanizmu podzielonej płatności:

Obligatoryjne przepisy dotyczące Split payment są obwarowane odpowiednimi dla nabywcy i sprzedawcy sankcjami. Brak przekazania równowartości VAT na rachunek sprzedawcy skutkowało będzie sankcją w wysokości 100 procent dodatkowego zobowiązania VAT, czyli de facto – brakiem odliczenia naliczonego podatku. Ponadto grozić będzie grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych.

Split payment a system ERP Microsoft Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central   

Funkcjonalność systemu ERP Microsoft Dynamics NAV / Business Central będzie przygotowania na nadchodzące zmiany w ustawie o VAT. Zmiany będą obejmowały:
– identyfikację faktur podlegających płatności zgodnie z Split Payment,
– identyfikację towarów i usług według kodów PKWiU, które podlegają obowiązkowemu mechanizmowi zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu,
– umieszczenie na fakturze informacji o metodzie podzielonej płatności
– możliwość wykonania zbiorczego przelewu MPP.

Jeżeli masz pytania związane z mechanizmem podzielonej płatności w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV / Business Central – skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.