Przestoje są problemem, którego doświadcza każda firma produkcyjna. Niektóre z nich da się zaplanować, inne pojawiają się nieoczekiwanie. Każdy przestój zmniejsza wydajność produkcji i przekłada się negatywnie na wyniki firmy. Dlatego tak ważne jest dokładne określenie czasu trwania przestojów produkcyjnych i powodów ich występowania. 

Nieplanowane przestoje produkcyjne: przyczyny i konsekwencje  

Przestoje związane z serwisem i konserwacją urządzeń ujmowane są w harmonogramie pracy, nie wpływają więc negatywnie na wykonanie planów produkcyjnych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku przestojów nieplanowanych. Ich najczęstsze przyczyny to awarie, błędy operatorów czy przerwy w dostawie energii. W ostatnich latach doszły do tego duże problemy z dostępnością niektórych surowców i części. Aby zrozumieć, jak mocno mogą one rzutować na produkcję, wystarczy spojrzeć na branżę motoryzacyjną. Przez długi czas była ona niemalże sparaliżowana, a winę za to ponosił brak pozornie drobnego elementu, czyli półprzewdoników. Co niosą za sobą nieplanowane przestoje? Najbardziej oczywistym negatywnym skutkiem są opóźnienia w bieżącej produkcji oraz kolejnych procesach. Pracownicy nie są w stanie wykonywać swoich obowiązków, zatem płacimy im za czas, w którym de facto nie pracują. Opóźnienia przekładają się oczywiście na niezadowolenie klientów, a w najgorszym scenariuszu nawet ich utratę. Wszystko razem skutkuje osłabieniem konkurencyjności przedsiębiorstwa.  

Czy można zminimalizować skutki nieplanowanych przestojów?  

Na niektóre sytuacje nie mamy wprawdzie wpływu, jednak skutki części nieplanowanych przestojów produkcyjnych da się zminimalizować. Z pomocą przychodzi system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central wraz z autorskim rozwiązaniem Nav24: Panelem Produkcyjnym. Umożliwia on zbieranie danych z hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym. Dotyczy to także rejestrowania przestojów z dokładnością do miejsca, jak również przyczyny ich wystąpienia. Tym samym menedżerowie lub kierownicy produkcji są w stanie szybko określić, gdzie zlokalizowany jest przestój. Mogą także ustalić, czy jego pojawienie się wynika z problemów z surowcem, ludzkiego błędu czy też awarii urządzenia. Wychwycone nieprawidłowości stają się podstawą do analizy i wprowadzenia środków zapobiegawczych lub usprawnień. Przykładowo, powtarzające się przestoje wynikające z problemów z surowcem stanowią jasny sygnał, że należy przyjrzeć się procesom zakupowym w firmie. Z kolei częste awarie konkretnych urządzeń mogą przyspieszyć planowany serwis czy wymianę parku maszynowego.  

Efekty wdrożenia Microsoft Dynamics 365 Business Central 

Jak proponowane rozwiązania przekładają się na poprawę wydajności w firmie? Spójrzmy na przykład jednego z naszych klientów, firmy produkcyjnej z branży spożywczej, w której przeprowadziliśmy wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji SaaS, wzbogaconego między innymi o Panel Produkcyjny i raporty Power BI. Przełożyło się to na usprawnienie działań w licznych obszarach: od produkcji po logistykę. Przykładowo, liczbę awarii urządzeń – czyli jednej z najczęściej występujących przyczyn przestojów – udało się zmniejszyć o 15%. W ujęciu ogólnym, wszystkie wdrożone rozwiązania przełożyły się na wzrost realizacji planu produkcji (czas produkcji planowany vs rzeczywisty) aż do 95%!   

W jaki sposób rozwiązania Microsoft oraz Nav24 mogą usprawnić procesy produkcyjne w Twojej firmie? Wypełnij formularz poniżej i umówisz się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą, który odpowie na wszystkie Twoje pytania.