Planowanie zakupów jest jednym z ważniejszych – a zarazem też trudniejszych – procesów w firmach produkcyjnych. To jeden z warunków skutecznego działania przedsiębiorstwa, od którego w dużym stopniu zależy realizacja planów produkcyjnych. Ponadto, odpowiednie zarządzanie zakupami znacząco obniża koszty. Podpowiadamy, jak efektywnie planować zakupy przy pomocy systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Zagrożenia wynikające z błędnego planowania zakupów

Z czym wiąże się źle przeprowadzony proces zakupowy? Zagrożeń jest kilka. Z jednej strony, kupowanie na zapas może prowadzić do nadmiarowych stanów magazynowych. Jest też kosztowne. Nierzadko zdarza się, że skuszeni np. niższą ceną, kupujemy dużo materiału, którego nie potrzebujemy do realizacji aktualnego planu produkcyjnego. W efekcie zalega on na magazynie, podczas gdy zapasy materiału, który jest aktualnie wykorzystywany, topnieją. To właśnie drugie z zagrożeń wynikających ze złego planowania zakupów. Brak dostępnych materiałów niezbędnych do produkcji powoduje opóźnienia w realizacji planu produkcyjnego. Tym samym skutkuje wydłużeniem bądź nawet zatrzymaniem ustalonych z nabywcami terminów realizacji zleceń.

realizacja zamówień zakupu w Business Central

Efektywne planowanie zakupów – ważne czynniki

Skuteczne planowanie zakupów musi być zatem ściśle powiązane z aktualnie realizowanym planem produkcyjnym. Ilość potrzebnych surowców nie jest jednak jedynym czynnikiem, który należy brać pod uwagę. Ważny jest także czas dostaw materiałów. Dlatego zakupy powinny być planowane z odpowiednim wyprzedzeniem – zwłaszcza, jeśli termin realizacji zamówienia jest z jakiegoś powodu wydłużony. Warto także uwzględnić ewentualne opóźnienia. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy materiały zamawiane są na ostatnią chwilę. Pojawia się wówczas duże ryzyko, że nie dotrą na czas, co może opóźnić lub wstrzymać produkcję.

skuteczne zarządzanie zamówieniami zakupu w systemie microsoft

Odpowiednia gospodarka zapasami to podstawa

Podsumowując: kluczowe jest posiadanie zapasów na odpowiednim, możliwym do zaplanowania z właściwym wyprzedzeniem poziomie. Tylko jak to zrobić? Doskonałym przykładem jest historia jednego z naszych klientów – firmy zajmującej się między innymi projektowaniem, planowaniem oraz prefabrykowaniem instalacji technologicznych. Zarząd firmy podjął decyzję o przemodelowaniu procesu zarządzania zapotrzebowaniem na materiały i zakupami, a także uporządkowaniu transakcji magazynowych i stanu zapasów. Jakie rozwiązanie wybrano?

optymalizacja zamówień sprzedaży zamówienia zakupu

W jaki sposób Dynamics 365 Business Central usprawnia proces zakupowy?

Odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstwa okazało się wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. W jaki sposób aplikacja wspiera zakupy? Posiada między innymi funkcjonalność polityki zarządzania zapasami (arkusz planowania i arkusz zapotrzebowania). Umożliwia ona generowanie konkretnych propozycji zakupu materiałów z uwzględnieniem wymaganego czasu i ilości. W chmurowej wersji rozwiązania regularnie pojawiają się także aktualizacje i nowoczesne rozwiązania - na przykład prognozowanie zapotrzebowania oparte o mechanizmy sztucznej inteligencji. Uzupełnieniem systemu są narzędzia Business Intelligence, które pozwalają na łączenie danych z różnych źródeł oraz wizualizację w postaci raportów i interaktywnych analiz. System usprawnia procesy kluczowe dla zarządzania magazynem, ułatwia kontrolę zapasów i pomaga podejmować przemyślane decyzje zakupowe. Efekty wdrożenia Microsoft Dynamics 365 Business Central klient zauważył bardzo szybko. Zmiana sposobu rozliczania zakupów pozwoliła uporządkować cały proces gospodarki materiałowej. Uporządkowanie kartotek zapasów i zmiana procesów magazynowych poprawiły właściwe odwzorowanie transakcji i stanów magazynowych. Z kolei pełne wykorzystanie modułu zleceń do rejestracji wszystkich składników kosztów usprawniło ich rozliczanie.

Przekonaj się jak rozwiązania Nav24 mogą usprawnić procesy w Twojej firmie - umów się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą poprzez formularz poniżej!