System ERP Microsoft Dynamics NAV jest jednym z popularniejszych rozwiązań informatycznych, które jest wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, w których produkcja odgrywa kluczową rolę. Spowodowane jest to tym, że system pozwala na efektywne zarządzanie oraz zwiększenie wydajności całego procesu produkcyjnego. Użytkownicy mogą zarządzać produkcją, w tym zleceniami produkcyjnymi, planami dostaw i wymaganiami dotyczącymi wydajności. Dzięki łatwemu dostępowi do danych w czasie rzeczywistym możliwe jest sprawne realizowanie zleceń klientów, szybkie reagowanie na prośby i zmiany oraz podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, które pozwolą Twojej firmie wyprzedzić konkurencję.

Zalety systemu ERP Microsoft Dynamics NAV dla branży produkcyjnej:

Zestawienie materiałów – BOM-y produkcyjne

Magazyny, floty transportowe i kontenery zależą od dokładnych i łatwych do odczytania zestawień materiałowych. Opcja zestawień materiałów w Microsoft Dynamics NAV jest łatwa w użyciu oraz posiada unikalne funkcje. Pozwala m.in. na przypisywanie siły roboczej do zamówień zakupu, tworzenie BOM-ów produkcyjnych oraz śledzenia kosztów produkcji.

Agile Manufacturing – „zwinna produkcja”

Ta funkcja systemu Microsoft Dynamics NAV pozwala użytkownikom na tworzenie pilnych zamówień, wprowadzanie wyjątków i rozwiązywanie nagłych problemów pojawiających się podczas produkcji poprzez interaktywne planowanie i właściwe śledzenie. Użytkownicy systemu mogą dodawać zdolności produkcyjne do procesu produkcyjnego, konfigurować określone przebiegi dla zleceń produkcyjnych i lepiej zarządzać planowaniem wymagań materiałowych.

Zlecenia produkcyjne

Użytkownicy mogą łatwo tworzyć i zarządzać zleceniami produkcyjnymi oraz prognozować zużycie danych produkcyjnych w Microsoft Dynamics NAV. Obszar zleceń produkcyjnych w systemie zawiera tradycyjne narzędzie do planowania zaopatrzenia dla osób, które nie lubią automatycznego planowania. Dodatkowo, funkcja planowania zamówień oferuje odpowiednie narzędzia i podgląd danych, które są niezbędne do „ręcznego” planowania sprzedaży i przyszłego popytu w celu bezpośredniego tworzenia różnych typów zamówień.

Prognozowanie popytu

Microsoft Dynamics NAV umożliwia wykonywanie prognoz na podstawie zapasów. Możliwe są prognozy popytu (sprzedaży) na produkty i komponenty w bardziej dogodny sposób (prognozy codziennie, co miesiąc, co kwartał). Tego rodzaju dane umożliwiają zaplanowanie produkcji oraz tworzenie zamówień zakupu, biorąc pod uwagę prognozę popytu, a także poziom dostępnych zapasów.

Przydzielanie Stanowisk Roboczych

Użytkownicy Microsoft Dynamics NAV, którzy „stykają” się z produkcją na co dzień w swojej pracy, mogą dodawać stanowiska robocze, które zostały zaprojektowane do zarządzania indywidualnymi zdolnościami produkcyjnymi poszczególnych maszyn. Stanowiska robocze pomagają użytkownikom w lepszym planowaniu i zarządzaniu wydajnością z dwóch perspektyw: skonsolidowanego widoku dla gniazd roboczych oraz ich szczegółowego widoku. Ta unikalna funkcja umożliwia użytkownikom przechowywanie w systemie dodatkowych informacji dotyczących różnych procesów produkcyjnych.

Zobacz też: Zalety systemu ERP dla firm z sektora MŚP.

Co wyróżnia Dynamics Nav od konkurencyjnych systemów

Optymalizacja łańcucha dostaw

Integracja i wizualizacja danych dotyczących łańcucha dostaw, pozwala producentom uzyskać lepszy wgląd w swoje operacje od produkcji po sprzedaż. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja kosztów oraz szybkie reagowanie na ewentualne problemy.

Uproszczone zarządzanie aktywami

Microsoft Dynamics daje wgląd w dane produkcyjne w czasie rzeczywistym. Dzięki temu po odpowiedniej konfiguracji można np. monitorować maszyny i zdalnie rozwiązywać problemy.

Przyspieszenie innowacji i czasu wprowadzenia nowych produktów na rynek

Najlepszym sposobem tworzenie innowacji jest zrozumienie potrzeb klientów szczegółowe informacje na temat produktów. Dostęp do dokładnych danych może znacznie przyspieszyć cykl innowacji i skrócić czas produkcji. Na przykład dzięki czujnikom na maszynach, można śledzić i identyfikować wadliwe lub nieefektywne komponenty i wykorzystywać zebrane informacje do ulepszania przyszłych projektów.

Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów

Zintegrowana platforma pozwala zdalnie rozwiązywać potencjalne problemy, zanim klienci odczują ich wpływ. Analityka predykcyjna umożliwia również konfigurowanie ofert na podstawie zużycia zasobów i historii zakupów.

Przykłady wdrożeń Microsoft Dynamics w firmach produkcyjnych

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów wdrożeń w firmach produkcyjnych:

Dlaczego firmy produkcyjne potrzebują systemu ERP?

Dostęp do aktualnych danych jest kluczowy do sprawnego zarządzania firmą oraz podejmowania decyzji, zwłaszcza w firmie produkcyjnej, gdzie ilość i złożoność procesów jest ogromna. W Microsoft Dynamics informacje na temat BOM-ów, zleceń produkcyjnych, stanowisk roboczych, czy prognoz sprzedaży są natychmiast do dyspozycji. Dzięki systemowi ERP można zoptymalizować kluczowe dla przedsiębiorstwa procesy i uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną.

Zobacz także: Produkcja w Business Central – wybrane funkcjonalności systemu ERP

Co mogą dla Ciebie zrobić konsultanci NAV24?

W naszym zespole konsultantów mamy specjalistów z branży produkcyjnej, którzy są w stanie tak dopasować system Microsoft Dynamics NAV do Twoich wymagań biznesowych, abyś odniósł szereg wydatnych korzyści. Jeżeli szukasz systemu, który usprawni zarządzanie procesem produkcyjnym od A do Z – to dobrze trafiłeś!