Premiera Microsoft Dynamics 365 Business Central miała miejsce w kwietniu 2018 roku. Na samym początku, system był dostępny w 14 krajach: USA, Kanada, Wielka Brytania, Dania, Holandia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja, Austria, Szwajcaria, Belgia, Szwecja i Finlandia. Wraz z upływem czasu, rozwiązanie „pojawia” się w kolejnych państwach. Zobaczmy, jakie podstawowe funkcjonalności kryje w sobie Dynamics 365 Business Central.

Funkcjonalności Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central jest dostępny w trzech rodzajach licencji: Team Members, Essentials oraz Premium, a jego wdrożenie przynosi wiele korzyści. Od wybranej licencji zależą funkcjonalności, do których będziemy mieć dostęp. Skupmy się na omówieniu funkcji wchodzących w skład wersji Essentials oraz Premium. Jest jednak kilka rzeczy, z których możemy korzystać niezależnie od wybranej licencji.

funkcjonalności dynamics 365 business central

Nowy interfejs użytkownika

W celu ujednolicenia wyglądu wszystkich produktów z „rodziny” Dynamics 365, Business Central oferuje intuicyjny, nowoczesny, a zarazem znajomy, interfejs użytkownika. Dodatkowo, można go dostosować do własnych potrzeb, wyświetlając widoki, które są sprofilowane do danej roli w systemie.

Obsługa mobilna

Aplikacja jest wykonana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do bogatej funkcjonalności w systemach operacyjnych Windows, iOS, Android.

Integracja z innymi usługami Microsoft

Business Central współpracuje nie tylko z innymi aplikacjami Dynamics 365, ale także z Office 365, PowerApps, Flow czy Power BI. Rozwiązanie posiada również rozszerzoną integrację z aplikacją Outlook. Pozwala to użytkownikowi np. na tworzenie ofert z poziomu skrzynki pocztowej.

Sztuczna inteligencja

Microsoft bardzo mocno inwestuje w sztuczną inteligencję, która również znalazła się w Business Central. Uczenie maszynowe zostało zastosowane w celu uzyskania dokładniejszych prognoz i analiz oraz lepszych zaleceń dotyczących dalszych działań.

Dynamics 365 Business Central: Essentials

Licencja Essentials zapewnia użytkownikom dostęp do większości funkcji w systemie Dynamics 365 Business Central. Przegląd funkcjonalności znajduje się poniżej.

Zarządzanie finansami

zarządzanie finansami

Business Central oferuje szereg możliwości w zakresie zarządzania finansami, które stanowią trzon jego funkcjonalności. Obejmuje to wszystkie podstawowe funkcje, których można oczekiwać od systemu ERP. Są to m.in. zarządzanie należnościami, nadzorowanie przepływów pieniężnych, sporządzanie raportów VAT oraz przeprowadzanie zamknięć roku i okresów.

Księga główna systemu Business Central pozwala użytkownikom szybko ustawić i rozpocząć księgowanie na wykresach kont oraz dziennikach. Rozwiązanie wspiera również w zarządzaniu kosztami magazynowymi oraz budżetami. Użytkownicy mogą także łatwo śledzić środki trwałe i powiązane transakcje, takie jak m.in. przejęcia i amortyzacja.

Ponadto, system pozwala na bardziej intuicyjny audyt poprzez automatyczne przypisywanie ścieżek audytu i opisu do każdej transakcji. Użytkownicy mogą dodatkowo „wzmocnić” ścieżki audytu, definiując kody przyczyn transakcji. Aplikacja ułatwia łączenie danych finansowych, dzięki czemu organizacje mogą uzyskać scentralizowany widok wszystkich swoich oddziałów do analizy finansowej. Możliwe jest również importowanie wyciągów bankowych.

Firmy obsługujące wiele kont bankowych mogą tworzyć konta i zarządzać nimi w Business Central, co pomaga zaspokoić zróżnicowane potrzeby biznesowe w zakresie wielowalutowości. Aplikacja ma również na celu poprawę efektywności działania pracowników poprzez funkcjonalność wymiarów. Bardzo upraszczając – wymiary to znaczniki pozwalające na łatwe kategoryzowanie danych i ich śledzenie w systemie.

Zarządzanie relacjami z klientem

zarządzanie relacjami z klientami

Dynamics 365 Business Central zawiera pewne podstawowe funkcje systemu CRM, które pomagają firmom organizować i optymalizować działania sprzedażowe.

Dzięki Business Central użytkownicy mogą rejestrować i zarządzać danymi kontaktowymi dla poszczególnych relacji biznesowych. Kontakty można segmentować i wykorzystywać do kampanii marketingowych.

Potencjalni klienci mogą być również wprowadzania do systemu oraz notowana jest historia działań, dzięki czemu zespoły sprzedaży mogą zobaczyć, jakie są szanse i gdzie najlepiej skoncentrować swoje wysiłki.

W przypadku firm, które potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji CRM, istnieje możliwość integracji Business Central z Dynamics 365 for Sales.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

zarządzanie łańcuchem dostaw

Posiadanie dokładnego, aktualnego przeglądu łańcucha dostaw jest niezbędne dla przedsiębiorstw zajmujących się logistyką. Dynamics 365 Business Central pomaga organizacjom śledzić cykl łańcucha dostaw, począwszy od zarządzania zamówieniami i nadzorowania zapasów, aż po dostarczanie produktów tam, gdzie ich trzeba.

Ponadto, firmy mogą przetwarzać zamówienia sprzedaży, księgować transakcje i należności oraz zarządzać nimi.

Niezależnie od tego, gdzie znajdują się zapasy – możemy nimi zarządzać z poziomu jednego, spójnego systemu.

Funkcje raportowania pomagają optymalizować magazynowanie i kompletowanie od momentu przyjęcia zapasów, aż do odłożenia, przenoszenia, kompletowania i zwrotów.

Zarządzanie magazynem za pośrednictwem Business Central może być realizowane na kilku poziomach złożoności, w zależności od tego, jak firma przetwarza zamówienia i ile zamówień otrzymuje.

HR

employees

Dynamics 365 Business Central pozwala użytkownikom przechowywać szczegółowe zapisy dotyczące pracowników, takie jak kontakty, kwalifikacje i informacje o umowach. Kody można przypisać do rekordów pracowników, aby umożliwić menedżerom grupowanie i śledzenie informacji o pracownikach np. na podstawie doświadczenia czy zestawu umiejętności.

Ponadto, nieobecności pracowników mogą być rejestrowane, śledzone i oznaczane za pomocą kodów przyczyn.

Zarządzanie projektami

jobs

Jako kompleksowe oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, Business Central obejmuje wiele niezbędnych funkcji w zakresie zarządzania projektami. Aplikacja pozwala na konfigurowanie zadań, planowanie zasobów, zarządzanie budżetami i monitorowanie postępów.

Co więcej, system umożliwia kierownikom projektów rejestrowanie, grupowanie i sprzedaż zasobów, a także monitorowanie i analizę użycia, aby pomóc w informowaniu o kosztorysach, zarządzaniu kosztami i planowaniu projektów w oparciu o ich dostępność.

Dostępne są także karty czasu pracy, które pozwalają użytkownikom śledzić godziny rejestrowane zarówno dla pracowników, jak i sprzętu oraz przydzielanie zasobów, wymagających zatwierdzenia przez menedżera.

Dynamics 365 Business Central: Premium

Licencja Premium obejmuje wszystkie funkcjonalności dostępne w ramach Essentials, a także dostęp do modułu zleceń serwisowych i produkcji.

Zarządzanie zleceniami serwisowymi

service management setup

Moduł zleceń serwisowych w Business Central pozwala firmom na świadczenie usług swoim klientom, przyczyniając się do zwiększenia ich satysfakcji i lojalności wobec marki.

System zawiera narzędzia do rejestrowania i śledzenia problemów po sprzedaży, w tym nowe zgłoszenia serwisowe i rutynową konserwację, a także ustawianie i aktualizowanie cen usług. Umożliwia także użytkownikom zarządzanie kluczowymi komponentami operacji serwisowych, takimi jak informacje o umowach czy gwarancjach.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) mogą być monitorowane w Business Central, co pozwala użytkownikom rejestrować i śledzić informacje o poziomie świadczonych usług, czasach reakcji i historii usług. Dodatkowo, narzędzie pozwala na zarządzanie całą logistyką realizacji zamówień serwisowych.

Produkcja

production bom

Dzięki dodaniu narzędzi produkcyjnych do Business Central, nowa aplikacja staje się coraz szybsza, oferując przy tym szereg funkcji ułatwiających firmom produkcyjnym zarządzanie i usprawnianie ich produkcji.

Użytkownicy w branży produkcyjnej mogą tworzyć zlecenia produkcyjne, produkować i zarządzać alternatywnymi wersjami zestawień produkcyjnych i zlecać podwykonawcom określone operacje w ramach zlecenia produkcyjnego.

Aplikacja pomaga firmom planować i zarządzać popyt oraz posiada funkcjonalność BOM-ów produkcyjnych, czy też marszrut. Dodatkowo, system wspiera tzw. zwinną produkcję oraz zarządzanie gniazdami roboczymi, co pozwala użytkownikom kontrolowanie poziomów wydajności.

Podsumowanie

Microsoft Dynamics 365 Business Central w całości pokrywa funkcjonalność swojego „protoplasty” – Microsoft Dynamics NAV. Dodatkowo system posiada szereg nowych funkcji i usprawnień. Obecnie jest dostępny w modelu chmurowym, natomiast pod koniec 2018 ma pojawić się wersja on-premises. Licencje systemu będą możliwe do kupienia jedynie poprzez partnerów Microsoft działających jako Cloud Solution Provider (CSP). Takim partnerem jest firma NAV24, która posiada kompetencję Gold w obszarze Enterprise Resource Planning (ERP).