Panel produkcyjny – NAV24
« powrót do strony głównej

Panel produkcyjny NAV24 – mobilna kontrola procesów produkcyjnych

Autor: Damian Świńczyk / Data publikacji: 27.11.2020 / Data aktualizacji: 14.12.2021


Masz problem z określeniem dokładnych kosztów wytworzenia produktów? Rejestrowanie produkcji w Twojej firmie odbywa się „na papierze” lub w rozproszonych aplikacjach? Brakuje Ci danych na temat rzeczywistych czasów przestojów, przezbrojeń, czy przerw? Nie śledzisz informacji o zgłoszonych awariach oraz czasach reakcji naprawy? Nie masz dostępu do danych o aktualnych etapach produkcji? Komunikacja na linii kierownik produkcji / brygadzista i operator nie jest usystematyzowana? Panel produkcyjny NAV24 pomoże Ci rozwiązać te problemy.

Z tego artykułu dowiesz się?
– jakie są podstawowe funkcjonalności Panelu produkcyjnego NAV24;
– poznasz 10 głównych korzyści biznesowych z wdrożenia Panelu produkcyjnego NAV24 w swojej firmie;
– zobaczysz video-prezentację Panelu produkcyjnego NAV24.

Panel Produkcyjny NAV24 to intuicyjne rozwiązanie do zarządzania większością kluczowych aspektów procesu produkcji. Jest niezwykle łatwe w obsłudze i może zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb danej firmy produkcyjnej. Bazując na wieloletnich doświadczeniach przy wdrożeniach systemu ERP w firmach produkcyjnych, zastosowaliśmy w tym rozwiązaniu szereg funkcjonalności usprawniających najbardziej kluczowe aspekty procesu produkcji.

Usprawnij produkcję w swojej firmie z Panelem produkcyjnym NAV24!

Opracowane przez nas rozwiązanie zoptymalizuje Twój proces produkcji we wszystkich kluczowych obszarach. Bieżące rejestrowanie rzeczywistych danych produkcyjnych umożliwi kierownikowi produkcji rzetelną analizę danych produkcyjnych. Dostęp do aplikacji możliwy jest praktycznie z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Współpracuje z systemami iOS/Android/Windows. Nasz panel produkcyjny korzysta z własnej bazy danych. Może  być zintegrowany z systemem klasy ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central wdrożonym  w  modelu SaaS, a także w środowisku lokalnym.  Nie jest to jednak obligatoryjne, ponieważ Panel produkcyjny NAV24 może być zasilany rożnymi źródłami danych np. Excel  czy  listy SharePoint. Dzięki dużej elastyczności, jego funkcjonalność może być dostosowana do potrzeb biznesowych konkretnej firmy.

Panel produkcyjny Nav24 - rejestracja zużycia

Przykładowa rejestracja zużycia – Panel produkcyjny NAV24


Panel produkcyjny NAV24 – standardowy zestaw funkcjonalności

1. Rejestracja danych o realnych kosztach wytworzenia produktu:
a.) czas pracy na danym stanowisku;
b.) czas pracy pozostałych osób uczestniczących w procesie produkcyjnym;
c.) braki ewidencjonowane według rodzajów powstawania;
d.) zużycie komponentów (dane mogą być pobierane z systemu ERP).

2. Digitalizacja procesu rejestrowania danych produkcyjnych. Rozwiązanie działa w trybie online i jest dostępne na urządzeniach Android / iOS / Windows – działa jako aplikacja lub w przeglądarce. W związku z tym nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowe urządzenia.

3. Możliwość rejestrowania przezbrojeń i przerw podczas trwania danej operacji.

4. Funkcjonalność zgłaszania awarii, pozwala w trybie natychmiastowym wysłać powiadomienie dotyczące awarii do brygady utrzymania ruchu wraz z notatką głosową oraz krótkim opisem. Pozwala na:
a.) rejestrowanie czasów: zgłoszenia awarii oraz podjęcia awarii przez brygadę utrzymania ruchu;
b.) obsługę awarii – czyli miejsce, w którym pracownik utrzymania ruchu może uzupełnić kartotekę awarii lub wykonać niezbędne czynności oparte o predefiniowane listy kontrolne.

5. Funkcjonalności wysyłania powiadomień umożliwia kierownikowi lub brygadziście wysłanie komunikatu / powiadomienia do operatora, wybierając konkretną aktywną operację. Dzięki temu operator w czasie rzeczywistym, może otrzymywać komunikaty dotyczące trwającej operacji od swojego przełożonego.

Panel produkcyjny - optymalizacja procesów na produkcji

Przezbrojenie – Panel produkcyjny NAV24

6. Wydruk etykiet – umożliwia operatorowi zlecenie wydruku wskazanej liczby etykiet po zakończonym procesie produkcyjnym. 

7. Integracja z wagami –  funkcjonalność umożliwia synchronizację systemu z wagą. Przykładowo, możliwe jest wskazanie w panelu, czy produkt spełnia określone normy wagowe.

8. Zużycie komponentów – umożliwia operatorowi rejestrację zużycia komponentów w czasie rzeczywistym. Może odbywać się według numerów partii albo z dokładnością co do numeru seryjnego.

9. Zamawianie komponentów – funkcjonalność pozwala operatorowi na szybkie zamówienie komponentów z  poziomu panelu produkcyjnego. Ponadto może również wprowadzić zapas, którego nie ma na liście komponentów. 

10. Zalecenia technologiczne do produkcji wyrobu – dzięki tej funkcjonalności możliwe jest zweryfikowanie czy operator zapoznał się z zaleceniami technologicznymi.  

10 głównych korzyści biznesowych z wdrożenia Panelu produkcyjnego NAV24

 1. Digitalizacja procesów produkcyjnych – przejście z zapisu tradycyjnego (“papierowego”) / nieusystematyzowanego na cyfrowy.
 2. Minimalizowanie pomyłek, wynikających z nieprawidłowego lub niekompletnego wprowadzania danych.
 3. Śledzenie produkcji w kontekście:
  a.) ilości wyprodukowanych produktów;
  b.) kosztów produkcji (czas / przestoje / braki).
 4. Dane przekazywane z produkcji raportowane są w trybie online.
 5. Ustandaryzowanie komunikacji z operatorami.
 6. Skrócenie czasu szkolenia pracowników.
 7. Poprawa wydajności produkcji.
 8. Możliwość natychmiastowej reakcji dla zaistniałego problemu, poprzez wysyłanie i śledzenie powiadomień.
 9. Standaryzacja pracy personelu.
 10. Integracja z systemem Microsoft Dynamics 365 Business Central w zakresie zleceń produkcyjnych oraz realizacji produkcji.

Obejrzyj video-prezentację Panelu produkcyjnego NAV24!

Zainteresował Cię Panel Produkcyjny NAV24? Dowiedz się więcej i umów na bezpłatną konsultację >> Panel produkcyjny Nav24

Skontaktuj się z nami


  *pole wymagane


  Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie ERP - Dynamics 365 Business Central? A może interesuje Cię pakiet Microsoft 365 albo nasze rozwiązania Power Apps i Power BI? Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji?

  Zostaw swoje dane,
  oddzwonimy do Ciebie.

  Zaufali nam

  Partnerzy technologiczni