System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central jest nowoczesnym narzędziem wspierającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Duża skalowalność i otwartość na integracje sprawia, że jest rozwiązaniem coraz częściej wybieranym przez firmy produkcyjne. Oprócz typowych dla systemów klasy ERP rozwiązań, wyróżnia się zaawansowanymi mechanizmami opartymi o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe oraz integracją z Microsoft 365 i Power Platform. To wszystko czyni z tego narzędzia idealne oprogramowanie do optymalizacji i zarządzania produkcją.

Z tego artykułu dowiesz się?

 • jakie są typowe funkcjonalności Dynamics 365 Business Central pod kątem zarządzania produkcją;
 • jak Business Central może pomóc w obszarze zarządzania produkcją;
 • poznasz studia przypadków firm produkcyjnych, w których wdrożono system ERP Microsoft.

Funkcjonalności Dynamics 365 Business Central pod kątem zarządzania produkcją

System integruje i usprawnia każdy aspekt procesu produkcyjnego. Moduł produkcyjny w Dynamics 365 Business Central połączony jest m.in. z informacjami o produktach, zapasach, finansami, zarządzanie magazynem, zarządzanie projektami i finansami. Dostęp do wszystkich kluczowych danych w czasie rzeczywistym pozwala na efektywne zarządzanie produkcją. 

Poniżej znajduje się lista standardowych funkcjonalności Business Central pod kątem produkcji:

 • BOM-y produkcyjne – zestawienia zapasów, czyli elementów niezbędnych do wyprodukowania danego wyrobu;
 • zlecenia produkcyjne –  ewidencja i zarządzania przetwarzaniem komponentów oraz operacji produkcyjnych;
 • „zwinne wytwarzanie” (Agile Manufacturing) – zestaw narzędzi ułatwiający optymalizacje;
 • zarządzanie wersjami – tworzenie i zarządzanie różnymi wersjami BOM-ów produkcyjnych;
 • planowanie dostaw – pozwala na określenie wymagań materiałowych na podstawie realnego zapotrzebowania;
 • prognozowanie popytu – na podstawie m.in. danych sprzedażowych, sezonowości i zapasów system jest w stanie prognozować popyt;
 • prognozy sprzedaży i zapasów – pozwala na szybkie reagowanie na oczekiwania rynku;
 • planowanie wydajności – funkcjonalność umożliwia zarządzanie mocami produkcyjnymi (gniazdami roboczymi) w zakresie procesu produkcyjnego;
 • obciążenia – możliwość zidentyfikowania ograniczeń w wydajności produkcji;
 • stanowiska robocze – zarządzanie wydajnością poszczególnych maszyn oraz marszrutami.

To tylko przykłady typowych funkcjonalności systemu. Ich bardziej szczegółowy opis znajduje się na stronie Produkcja w Business Central – wybrane funkcjonalności systemu ERP. Możliwe jest również ich rozszerzenie o dodatkowe rozwiązania m.in. Power Platform i od niezależnych dostawców. Jednym z takich rozwiązań na bazie Power Platform jest opracowany przez nas Panel produkcyjny NAV24.

Jak Business Central może pomóc Twojej firmie w obszarze zarządzania produkcją

W ciągu ostatnich lat przemysł wytwórczy doświadczył zwiększonej presji na wzrost jakości, krótsze czasy realizacji i ciągłe innowacje, przy jednoczesnym obniżeniu marży z powodu importu tanich wyrobów ze wschodu. Coraz bardziej rygorystyczne wymogi prawne i środowiskowe dodatkowo podnoszą koszty prowadzenia działalności. W takich warunkach jedynie firmy, w których procesy są odpowiednio zoptymalizowane, a system ERP pozwala na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem są w stanie rozwijać się stabilnie. Dzięki Microsoft Dynamics 365 Business Central możesz przenieść swoją produkcję na wyższy poziom i osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną. 

Pełna cyfryzacja operacji –  digitalizacja danych skutkuje zwiększonymi możliwościami ich przetwarzania, co pozwala na podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Każda decyzja związana z procesem produkcyjnym może być teraz oparta na konkretnych danych.

Optymalizacja łańcucha dostaw prowadzi do bardziej wydajnego procesu produkcyjnego, przy minimalnych zapasach i niższych kosztach związanych z zapasami. Dynamics 365 Business Central wykorzystuje sztuczną inteligencję i duże zbiory danych, aby umożliwić prognozowanie oraz generowanie dokładnych planów produkcji.

Ulepszone zarządzanie zasobami dzięki połączeniu usprawnionych przepływów pracy. Nie musisz już oddzielnie zarządzać oddzielnymi częściami linii produkcyjnej – lub nawet wieloma liniami produkcyjnymi w różnych lokalizacjach.

Poprawa efektywności kosztowej jest bezpośrednim wynikiem zoptymalizowanych operacji oraz dostępu do aktualnych danych. 

Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central w swoim przedsiębiorstwie – skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub zadzwoń.