Nowoczesne systemy IT mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych. Tymczasem w wielu firmach z branży wciąż korzysta się z przestarzałych metod planowania - w tym również... kartek papieru. Podpowiadamy, jak wprowadzić firmę produkcyjną do cyfrowego świata i usprawnić procesy dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu.

Co to jest system ERP dla produkcji?

Narzędzia klasy ERP (Enterprise Resource Planning) to systemy informatyczne, których głównym zadaniem jest scalenie wszystkich procesów biznesowych zachodzących w firmie: od zakupów, przez produkcję, magazyn i logistykę, po marketing, sprzedaż i księgowość. Już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku powstawały proste aplikacje wspierające kontrolę zapasów. Rosnące potrzeby oraz rozwój technologii zaowocowały następnie powstaniem systemów klasy MRP (Material Resource Planning), a następnie MRP II, służących do planowania zapotrzebowania materiałowego. To właśnie z nich wywodzą się pierwsze systemy ERP i ich ewolucja, czyli ERP II. Stopniowo rozszerzano ich możliwości o kolejne moduły, pozwalając między innymi na planowanie produkcji czy zarządzanie finansami. Dzisiaj dzięki systemowi ERP można zarządzać praktycznie wszystkimi obszarami firmy. W tym artykule skupimy się jednak głównie na kwestiach związanych z planowaniem produkcji na przykładzie systemu ERP Dynamics 365 Business Central.

planowanie produkcji w systemie erp

Korzyści płynące z wdrożenia systemu ERP

Ile razy w Twojej firmie zdarzyło się, że informacja o awarii jakiejś maszyny docierała do osób decyzyjnych ze zbyt dużym opóźnieniem? Albo, że wskutek złego planowania zapotrzebowania na surowce zabrakło niezbędnego do wykonania zlecenia produkcyjnego materiału? W efekcie cała produkcja łapie opóźnienia lub wręcz staje. System ERP w połączeniu z rozszerzeniami - na przykład aplikacją klasy MES (Manufacturing Execution System), taką jak nasz autorski Panel Produkcyjny - pozwala na zbieranie danych bezpośrednio z hali produkcyjnej. Dzięki bezpośredniemu, cyfrowemu połączeniu z maszynami, wszystkie niezbędne dane dotyczące procesu produkcji otrzymujesz natychmiast. Usprawnienie przepływu danych między działami pozwala także na sprawne zarządzanie dostępnymi zapasami i planowanie zakupów. Kierownicy produkcji widzą w czasie rzeczywistym, jakie maszyny są aktualnie wykorzystywane, a które mają przestój lub opóźnienie i mogą zawczasu podejmować odpowiednie działania korygujące. Z kolei dział zakupów może reagować na zgłaszane zapotrzebowanie na surowce i ewentualne braki. Tym samym, wdrożenie systemu ERP ułatwia podejmowanie właściwych decyzji i optymalizację procesów produkcyjnych.

Jak system ERP wpływa na zarządzanie zapasami w produkcji?

Jakie funkcjonalności wspierające zarządzanie zapasami powinien mieć dobry system ERP? W pierwszej kolejności wymienić należałoby możliwość definiowania struktury produktu oraz procesu technologicznego, co pozwala na tworzenie nawet skomplikowanych BOM-ów produkcyjnych. Z kolei arkusze planowania MRP pomagają w planowaniu półproduktów, surowców i materiałów niezbędnych do realizacji założonego planu produkcji.

lepsze planowanie i harmonogramowanie produkcji

Warto także zwrócić uwagę na bazę kartotek zapasu, która jest centrum informacji o materiałach, towarach, półproduktach czy produktach. To tutaj przechowywane są wszystkie informacje na ich temat, na przykład identyfikator czy jednostki miary. Co ważne, każda transakcja wpływająca na zmniejszenie czy też zwiększenie stanu danego zapasu, jest natychmiast odnotowywana w kartotece zapasu. W sytuacji, gdy bilans danego zapasu będzie niezgodny z przyjętymi założeniami, w kartotece możesz indywidualnie określić parametry zasad ponownego planowania.

Jak system ERP wspomaga proces planowania produkcji?

Jak wygląda planowanie produkcji w systemie ERP? Proces ten obejmuje wiele elementów, takich jak BOM-y produkcyjne, arkusze planowania MRP (Material Requirements Planning), operacje procesu technologicznego z użyciem gniazd i stanowisk roboczych oraz rozliczanie kosztów. BOM-y produkcyjne określają strukturę wyrobów oraz wskazują, jakie komponenty i surowce są potrzebne do produkcji. Z kolei arkusze planowania MRP pomagają w zarządzaniu zapasami i określają, ile materiałów musi być dostępnych w danej chwili, aby zrealizować plan produkcji.

skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami w zakresie planowania produkcji

Definiowanie operacji procesu technologicznego obejmuje określenie kolejności działań i wykorzystywanych gniazd oraz stanowisk roboczych. Czas przezbrojenia, czas jednostkowy i inne czasy pomocnicze są uwzględniane w procesie planowania produkcji, aby oszacować czas potrzebny na wykonanie danej operacji. Ważnym aspektem planu produkcji jest również rozliczanie kosztów. System ERP może automatycznie śledzić koszty związane z produkcją, wliczając w to koszty materiałów, pracy, energii i innych zasobów. To umożliwia dokładne monitorowanie i kontrolowanie kosztów produkcji. Posiadając tak wiele istotnych informacji łatwo można stworzyć efektywny plan produkcji, uwzględniający aktualne możliwości, jakimi dysponuje dział produkcji.

Czy system ERP dla produkcji integruje się z innymi systemami w firmie?

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie, system ERP musi łatwo integrować się z pozostałymi wykorzystywanymi w firmie systemami i aplikacjami. Przykładowo, wspomniany przez nas Business Central, dzięki przynależności do rodziny Dynamics 365, w naturalny sposób współpracuje z wszystkimi produktami oferowanymi przez Microsoft. Połączenie Business Central z rozwiązaniami pakietu Microsoft 365 czy systemem CRM Dynamics 365 Sales ułatwia współpracę pomiędzy poszczególnymi działami firmy i przyspiesza proces realizacji zamówień. System Business Central integruje się również z aplikacjami tworzonymi w oparciu o rozwiązanie Power Apps czy programami od dostawców zewnętrznych, służącymi na przykład do optycznego rozpoznawania znaków.

efektywne wykorzystanie zasobów produkcyjnych

Jakie są możliwości wdrożenia systemu ERP dla produkcji?

Decydując się na system ERP Business Central, mamy dwie możliwości wdrożenia. Pierwszą jest tak zwane szybkie wdrożenie. Stworzone zostało z myślą o małych i średnich firmach, które nie posiadają jeszcze rozwiązania ERP lub posiadane narzędzia nie spełniają ich wszystkich oczekiwań. Uruchomienie gotowego pakietu, przygotowanego specjalnie z myślą o potrzebach firm produkcyjnych, pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy z systemem oraz poznanie jego możliwości. Dzięki elastyczności Business Central jesteśmy w stanie dopasować go do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa już po wdrożeniu. Drugim rozwiązaniem jest wdrożenie spersonalizowane. Przed uruchomieniem systemu ERP, przygotowujemy jego modyfikacje, zaprojektowane w oparciu o konkretne potrzeby klientów. Takie wdrożenie trwa dłużej, jednak system od razu jest idealnie dopasowany do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat możliwości, jakie dają systemy ERP w firmach produkcyjnych i różnych opcji ich wdrożenia znajdziesz na podstronie dedykowanej branży produkcyjnej. Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi artykułami blogowymi poświęconymi rozwiązaniom dla przedsiębiorstw produkcyjnych.