Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning (ERP) czyli w tłumaczeniu na język polski planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Sformułowanie to używane jest przeważnie do opisywania holistycznego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem. Najczęściej używane jest w kontekście systemu ERP, czyli systemu informatycznego, który integruje wszystkie kluczowe dla przedsiębiorstwa obszary, jak m.in. planowanie, sprzedaż, zakupy, zapasy, finanse, produkcję itp. Nowoczesne rozwiązania tego typu wspierają również analitykę biznesową, prognozowanie i komunikację w firmie. Przykładem takiego systemu jest Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Zaufali nam

Partnerzy technologiczni