Wprowadzenie zupełnie nowego procesu produkcyjnego poprzedzone powinno być odpowiednim przygotowaniem. Planowanie kolejnych kroków, testowanie, jak wpłyną one na już istniejące procesy, dopasowanie zasobów ludzkich i parku maszyn – to wszystko wymaga czasu.

Na szczęście wiele kwestii można usprawnić dzięki standaryzacji i wprowadzeniu narzędzi do planowania produkcji, bilansowania materiałowego czy bieżącego rejestrowania zdarzeń. Podpowiadamy, jak przyspieszyć wdrożenie nowego procesu produkcyjnego dzięki rozwiązaniom Microsoft. 

Wyzwania przy wdrażaniu nowego procesu produkcyjnego 

Planując rozpoczęcie wytwarzania nowego produktu, trzeba odpowiedzieć na szereg pytań. Czy w planie produkcji jest miejsce na nowy proces? Czy nie spowoduje on przesunięć w dotychczasowym harmonogramie albo wręcz przestojów? Czy firma dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi i sprzętowymi? Jakie materiały i w jakich ilościach należy skompletować? Bez dokładnych informacji, wprowadzanie nowego procesu odbywać się będzie „po omacku”. Tym samym narażamy firmę na opóźnienia w produkcji, a w skrajnych przypadkach nawet całkowity paraliż. Skąd jednak wziąć te dane, by zaplanować i wdrożyć nowy proces produkcyjny bez przeszkód? 

Czy wdrożenie nowego procesu produkcyjnego może być sprawniejsze? 

Z pomocą przychodzi oczywiście technologia. Spójrzmy na możliwości, jakie dają system Microsoft Dynamics 365 Business Central wraz z autorskim rozwiązaniem Nav24 – Panelem Produkcyjnym.  

Standaryzacja definiowania procesów produkcyjnych 

Prezentowane narzędzia pozwalają na unifikację i automatyzację wielu powtarzalnych procesów zachodzących w firmach. Możemy na przykład ustandaryzować sposób, w jaki definiowane są struktury materiałowe, czyli listy wszystkich elementów potrzebnych do wytworzenia danego produktu. Jesteśmy w stanie określić także, w jaki sposób definiowana będzie kolejność operacji we wszystkich procesach (marszruta produkcyjna), jak również wykorzystywane w danym procesie gniazda i stanowiska robocze. Standaryzacji podlegają ponadto parametry planowania i kosztów zarówno aktualnych, jak i nowowprowadzanych procesów produkcyjnych. Tym samym jesteśmy w stanie jasno określić – w oparciu o dokładne dane – jakie materiały będą potrzebne, ile maszyn i ilu pracowników wymagać będzie nowy proces. Łatwo określimy też np. ile czasu zajmie przezbrojenie maszyn. To wszystko pozwala dokładnie oszacować koszty oraz czas trwania wdrożenia nowego procesu i zaplanować go w taki sposób, by negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy ograniczyć do absolutnego minimum. 

Narzędzia do planowania i rejestracji zdarzeń 

Dynamics 365 Business Central oraz Panel Produkcyjny Nav24 dają użytkownikowi dostęp do szeregu narzędzi niezbędnych w sprawnym zarządzaniu firmą produkcyjną. Znajdziemy wśród nich zintegrowane rozwiązania pozwalające na planowanie produkcji oraz bilansowanie materiałowe. Dedykowane narzędzia pozwalają na bieżąco rejestrować pojawiające się, często niepożądane, zdarzenia, np. przestoje: ich ilość, czas trwania czy związane z ich wystąpieniem koszty.  

Opisane powyżej rozwiązania przekładają się bezpośrednio na znaczne przyspieszenie wdrażania nowych procesów produkcyjnych. Pozwalają na wykorzystanie uprzednio zdefiniowanych mechanizmów, nie ma zatem konieczności określania za każdym razem istotnych składowych takiego procesu od zera. Jak Dynamics 365 Business Central wraz z produktami Nav24 wpłynęły na rozwój naszych Klientów z branży produkcyjnej możesz sprawdzić w poprzednich artykułach z tej serii: