Braki produkcyjne. Rzecz równie niepożądana, co nieunikniona. Praktycznie niemożliwym jest, by w firmie produkcyjnej braki nie występowały. Jednak da się je ograniczyć do minimum. Warunkiem jest posiadanie dokładnych danych dotyczących ilości braków i przyczyn ich powstawania. Z pomocą przychodzi system ERP Dynamics 365 Business Central wzbogacony o możliwości autorskiego Panelu Produkcyjnego Nav24 i Raport braków produkcyjnych.

Zapobieganie brakom bez odpowiednich danych – czy to w ogóle możliwe? 

Na tak postawione pytanie moglibyśmy odpowiedzieć bardzo krótko: nie. Doskonałym przykładem jest sytuacja jednego z naszych klientów, firmy produkcyjnej z branży tworzyw sztucznych. Głównym problemem okazało się nie tyle występowanie braków produkcyjnych, co właśnie brak odpowiednich informacji na temat ich ilości i przyczyn powstawania. Dane zbierano bowiem na papierowych kartach zdarzeń. Jak łatwo sobie wyobrazić, rozwiązanie to było dalekie od ideału. Istotne informacje trafiały do systemu z dużym opóźnieniem, często były niedokładne bądź nieaktualne. Zdarzały się także błędy podczas przenoszenia danych z kart do systemu. Osoby decyzyjne nie posiadały wystarczającej wiedzy na temat tego, jak duże są braki i z czego wynikają. Co za tym idzie, nie były w stanie podjąć odpowiednich kroków, by tym brakom zapobiegać. 

minimalizacja braków w branży produkcyjnej

Szybki dostęp do dokładnych danych pozwala zarządzać brakami 

Po przeanalizowaniu kilkunastu możliwych rozwiązań, zdecydowano się na wdrożenie w firmie systemu ERP od Microsoft: Dynamics 365 Business Central w wersji SaaS. Efektem jest usprawnienie wszystkich procesów zachodzących w firmie: od pozyskania klienta i sprzedaży, poprzez produkcję i dystrybucję, na obsłudze posprzedażowej skończywszy. A w jaki sposób rozwiązano problemy związane z występowaniem braków produkcyjnych? Pomocne okazały się możliwości, jakie dają Panel Produkcyjny Nav24 oraz Raport produkcyjny. 

Panel Produkcyjny 

Pozwala na zbieranie danych z hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym. Wśród jego najbardziej cenionych funkcji wymienić należy możliwość rejestrowania danych o realnych kosztach wytworzenia produktu, przezbrojeniach i przerwach podczas trwania danej operacji czy właśnie pojawianiu się braków produkcyjnych. Tym samym bezpośrednio wpływa na poprawę wydajności produkcji oraz minimalizację pomyłek wynikających z nieprawidłowego lub niekompletnego wprowadzania danych.  

Raport produkcyjny 

Raport produkcyjny oparty jest o rozwiązanie Microsoft Power BI i pozwala monitorować wydajność poszczególnych procesów lub zleceń produkcyjnych. Wśród jego funkcjonalności znalazły się również analiza braków powstałych na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego oraz analiza braków w czasie. Dane z raportu powstają w oparciu o zlecenia produkcyjne zarejestrowane w systemie ERP Business Central lub w Panelu Produkcyjnym. Dzięki temu firma zyskała możliwość porównywania danych z różnych okresów, z uwzględnieniem zmian zaimplementowanych w procesie produkcyjnym. Z kolei analiza braków w czasie pozwala na obserwowanie regresu w zakresie procentowego poziomu braków w danym okresie i pokazuje, jak firma radzi sobie z brakami. 

Dostęp do tak dokładnych danych pozwolił kierownikowi produkcji na przeprowadzenie dogłębnej analizy braków. Udało się określić, jakie czynniki mają bezpośredni wpływ na ich powstawanie oraz wprowadzić skuteczne działania ograniczające występowanie braków do absolutnego minimum. W efekcie udało się zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty produkcji.

Przekonaj się, jak rozwiązania Microsoft oraz Nav24 mogą usprawnić procesy produkcyjne w Twojej firmie - wystarczy, że wypełnisz formularz poniżej i umówisz się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!