Zarządzanie finansami w Business Central

Moduł finansowy jest centralnym miejscem, w którym gromadzone są transakcje finansowe wynikające z realizacji większości procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Funkcjonalności systemu pozwalają menadżerom na analizę danych historycznych oraz aktualnej sytuacji finansowej dzięki wbudowanym narzędziom budżetowania, przepływów pieniężnych wspomaganym przez sztuczną inteligencję.

funkcjonalności Business Central
OCR Dynamics 365 Business Central

Rozwiązanie pozwala także na zarządzanie finansami firm powiązanych zlokalizowanych w kraju i zagranicą, zapewniając wymianę danych oraz spójne raportowanie i analitykę.

• Oznaczenie transakcji finansowych za pomocą wymiarów kontrolingowych, co umożliwia szybszą analizę i obserwację firmy z różnych perspektyw
• Planowanie i kontrola wydatków w oparciu o funkcjonalność budżetowania
• Rozliczanie zapłaconych faktur w wielu walutach i bieżąca kontrola sald nabywców
• Planowanie płatności do dostawców wg priorytetów i dostępnych środków pieniężnych.

Funkcjonalności modułu

1

Księga główna

2

Wymiary

3

Budżetowanie

4

Rachunek kosztów

5

Środki trwałe

6

Transakcje międzyfirmowe

7

Konta bankowe i kasa

8

Przetwarzanie płatności do dostawców i od nabywców

9

Prognoza przepływów pieniężnych

10

Rozliczenia międzyokresowe (np. kosztów)

1

Księga główna

2

Wymiary

3

Budżetowanie

4

Rachunek kosztów

5

Środki trwałe

6

Transakcje międzyfirmowe

7

Konta bankowe i kasa

8

Przetwarzanie płatności do dostawców i od nabywców

9

Prognoza przepływów pieniężnych

10

Rozliczenia międzyokresowe (np. kosztów)

Szczegóły funkcjonalności

Księga główna

Księga główna pozwala na ewidencję i analizę zdarzeń księgowych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów jak również Zakładowy Plan Kont. Funkcjonalność pozwala na zdefiniowanie układu planu kont, z podziałem na konta bilansowe i wynikowe, dopasowanego do potrzeb organizacji oraz rejestrację transakcji bezpośrednio na konto bądź dokumenty pochodzące z innych obszarów m.in. sprzedaży czy zakupów. Ponadto system wspomaga rozliczanie podatku VAT, raportowanie i sprawozdawczość finansową. Edycja i raportowanie danych systemu, może odbywać się zarówno w aplikacji jak i przy użyciu Microsoft Excel.

Wymiary

Funkcjonalność pozwala na wzbogacenie analityki finansowej wg dowolnie zdefiniowanych kategorii oraz ich wartości, np. dla działów, projektów, grup produktów czy kanałów sprzedaży. Możliwe jest skonfigurowanie reguł łączenia wymiarów oraz ich wartości. Wymiary wykorzystywane są do prowadzenia zaawansowanych analiz finansowych wbudowanych w Business Central jak również są źródłem do narzędzia Power BI.

Budżetowanie

Dzięki budżetom w księdze głównej możesz kontrolować postęp finansowy w Twojej firmie. Zebrane informacje możesz wykorzystywać w raportach finansowych i analizach. System umożliwia wygodną edycję danych dotyczących budżetów w programie Excel.

Rachunek kosztów

System zapewnia wgląd w rzeczywiste i budżetowe koszty operacji, działów, produktów i projektów. Umożliwia również alokację kosztów według wybranego klucza lub metody. Możesz także analizować wartości rzeczywiste i budżetowe według zdefiniowanych przez siebie scenariuszy.

Środki trwałe

Możesz śledzić księgowanie transakcji dotyczących środków trwałych np. przejęcia lub amortyzację. Dostępna jest księga amortyzacji. System umożliwia rejestrację kosztów utrzymania środków trwałych, ochronę ubezpieczeniową, a także alokację do działów lub projektów.

Transakcje międzyfirmowe

System daje Ci możliwość zarządzania więcej niż jedną firma w procesie księgowania. Wymiana dokumentów sprzedaży i zakupu do firm partnerskich, księgowanie transakcji do udostępnionych planów kont i wymiarów, kontrola przepływu dokumentów to tylko niektóre z funkcji usprawniających kierowanie międzynarodowymi oddziałami firmy.

Konta bankowe i kasa

Twórz, obsługuj i zarządzaj wieloma kontami bankowymi dla różnych potrzeb biznesowych i różnych walut. Możesz zarządzać płatnościami elektronicznymi i poleceniami zapłaty. Business Central obsługuje również płatności PayPal.

Przetwarzanie płatności do dostawców i od nabywców

Na podstawie rejestracji przepływu środków pieniężnych i rozliczenia rozrachunków uzyskujemy podstawę racjonalnej oceny relacji z kontrahentami, monitorowania zaległości w płatnościach, rozliczania dokumentów walutowych z uwzględnieniem różnic kursowych. Zawarte w tym miejscu informacje mogą być podstawą do windykacji należności, oceny płynności finansowej i prognozy przepływów pieniężnych.

Prognoza przepływów pieniężnych

System pozwala Ci przewidywać, jak płynność Twojej firmy będzie ewoluować w czasie. Możesz zobaczyć prognozę oczekiwanych wpływów i wypłat gotówkowych oraz dostępnych środków płynnych.

Rozliczenia międzyokresowe (np. kosztów)

Opcja ta daje możliwość ewidencjonowania jednym dokumentem kosztów ponoszonych przez firmę cyklicznie np. prenumeraty, raty ubezpieczenia, subskrypcje. Odpowiednia wartość kosztów automatycznie zostaje odniesiona na odpowiednie konta księgowe. 

Kontakt

Porozmawiajmy o tym,
jak wspomóc Twój biznes

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie ERP - Dynamics 365 Business Central? A może interesuje Cię pakiet Microsoft 365 albo nasze rozwiązania Power Apps i Power BI? Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji?

Pokaż telefon...
* pola wymagane
checkmark-success

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Nav24. W przypadku podania numeru telefonu, wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny.  Rozwiń