Wdrożenie systemu informatycznego jest ważnym wydarzeniem w życiu każdej firmy. Prędzej czy później napotyka się na różnego rodzaju problemy, z którymi należy się zmierzyć, chcąc aby oprogramowanie biznesowe klasy ERP rzeczywiście stanowiło ogromną pomoc w zarządzaniu wszystkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Z tego względu przeprowadzenie skrupulatnej analizy biznesowej przez doświadczonego analityka, wydaje się być jedynym gwarantem tego, że osiągniemy zamierzone cele.

Koncepcja wdrożenia a analiza procesów

Niemożliwe jest stworzenie koncepcji wdrożenia bez analizy procesów biznesowych organizacji. Co więcej, analiza procesów, a przede wszystkim ich świadomość musi zaistnieć jeszcze zanim podejmiemy współpracę z partnerem, który wdroży nam system ERP. W trakcie może okazać się np., że dobrym rozwiązaniem będzie integracja z Power BI. Tak czy inaczej, każda firma, a co za tym idzie wdrożenie jest inne, czego nie można zlekceważyć.

Czym jest analiza biznesowa?

Analiza biznesowa przede wszystkim dotyczy tego, jakie cele rynkowe zamierza osiągnąć dana firma, jaka jest jej motywacja dla poszczególnych działań i całej organizacji, kto, kiedy i po co wykonuje określoną pracę, a także jaki jest przepływ informacji i zasoby, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. Jej efektem ma być spójny, kompletny opis działania firmy, na podstawie którego możliwe jest wykazanie konkretnych rekomendacji co do zmian, m.in. wdrożenia narzędzi wspomagających. W rozmowach z przedstawicielami dostawcy technologii powinien pośredniczyć właśnie analityk biznesowy.

Sprawdź także w czym pomoże Ci analiza przedwdrożeniowa >>

Analityk biznesowy a analityk wdrożenia systemu ERP

W momencie, w którym przychodzi czas na wdrożenie systemu, okazuje się jednak, że analiza przeprowadzona przez analityka biznesowego, owszem, choć bardzo potrzebna, nie jest wystarczająca. Dostawcy oprogramowania biznesowego wysyłają więc do organizacji własnego specjalistę – analityka, który przygotuję koncepcję wdrożenia konkretnego systemu. Jego analiza polega bowiem na sprawdzeniu, jak w danym procesie lub jego fragmencie ma zachować się system, w jakich sytuacjach powinien wspierać użytkownika, a gdzie proces ma zostać zautomatyzowany. A zatem, celem jest stworzenie obiektywnej analizy potrzeb klienta i to na jej podstawie wybranie optymalnego rozwiązania.