Mimo, że Microsoft daje możliwość wdrożenia systemu Dynamics 365 Business Central w modelu on-premises, jak i cloud, to czasami ani jeden, ani drugi nie spełnia potrzeb i wymagań firm. Warto wówczas rozważyć wdrożenie oprogramowania klasy ERP w modelu hybrydowym.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest wdrożenie hybrydowe,
  • jakie korzyści niesie implementacja Dynamics 365 Business Central w modelu hybrydowym.

Co to jest „wdrożenie hybrydowe”?

Niejednokrotnie słyszy się, że dane oprogramowanie można wdrożyć lokalnie czy w chmurze. Są jednak branże i organizacje, które muszą spełniać określone wymogi prawne chociażby w zakresie przechowywania danych. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której, z reguły, wdrożenie w chmurze „odpada”, a implementacja „on-premisowa” odstrasza początkowymi kosztami. A gdyby tak, w pewnym sensie, połączyć oba modele wdrożenia? W tym momencie pojawia się opcja wdrożenia systemu informatycznego w modelu hybrydowym.

Wdrożenie hybrydowe to połączenie funkcji środowiska chmurowego i lokalnego. Oba środowiska są ze sobą zintegrowane do tego stopnia, że użytkownik niejednokrotnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że część danych jest (może być) przechowywanych w chmurze, a część lokalnie. Dzięki temu, wiele organizacji jest w stanie zapewnić zgodność w odniesieniu do prawnych regulacji, które musi spełniać, w związku ze swoim profilem działalności.

Korzyści z wdrożenia Dynamics 365 Business Central w modelu hybrydowym

Możliwość korzystania z usług chmurowych

Wdrożenia hybrydowego nie można określić jako 50% chmura i 50% on-premises. System-hybryda jest przeważnie uruchamiany za pośrednictwem chmury. Dzięki temu, użytkownicy mogą korzystać z potencjału innych rozwiązań, które są dostępne w chmurze. W przypadku Dynamics 365 Business Central mowa tutaj chociażby o Office 365 czy też aplikacjach wchodzących w skład Power Platform. Mowa tutaj o Power BI, PowerApps czy Microsoft Flow. Dodatkowo, jeśli dana organizacja może sobie na to pozwolić – część danych może być zlokalizowanych w chmurze.

Dane przechowywane lokalnie

„Hybryda” umożliwia na obsługę transakcji poprzez „lokalne” aplikacje oraz przechowywanie danych na własnej infrastrukturze IT wraz z opcją synchronizacji w chmurze. Dzięki temu, implementacja hybrydowa jest właściwym wyborem dla firm, które muszą mieć wszystkie dane biznesowe lokalnie, celem zapewnienia zgodności. Mimo to, cały czas mają opcję lokalizacji części plików w chmurze.

Ciągłość działania systemu

Możliwość korzystania z systemu w trybie offline może być przydatna w wielu branżach, w których ciągłość działania jest kluczowa. Przykładami może tutaj być branża produkcyjna lub handel detaliczny. Na ich przykładzie – wdrożenie hybrydowe pozwala na działanie, np. na urządzeniach POS, niezależnie od łączności z Internetem. Dane uzyskane w trybie offline można później zsynchronizować z chmurą w celu analizy biznesowej lub raportowania.

Dostępność chmurowych funkcji bezpieczeństwa

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że wdrożenie hybrydowe jest bardzo ciekawym i elastycznym rozwiązaniem. Poprzez połączenie cech wdrożenia chmurowego i on-premisowego jesteśmy w stanie wykorzystać duży potencjał chmury, jak i „tradycyjnego” rozwiązania. Wspomniany model nie jest dedykowany wszystkim organizacją – dla niektórych zdecydowanie łatwiejsze, szybsze i bardziej ekonomiczne może okazać się wdrożenie chmurowe. Należy również pamiętać, że utrzymanie infrastruktury IT oraz środowiska hybrydowego nie jest proste, dlatego też niezbędna jest do tego wykwalifikowana osoba. Nie zmienia to jednak faktu, że wdrożenie hybrydowe może się okazać jedyną opcją wdrożeniową w przypadku firm o ściśle określonych regulacjach prawnych – i tutaj z pomocą przychodzą partnerzy wdrożeniowi, tacy jak NAV24.