Pod wieloma względami Microsoft Dynamics 365 Business Central jest podobny do innych rozwiązań służących do zarządzania biznesem, które są dostępne na rynku. Tym, co świadczy o jego unikalności, jest współpraca z innymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Office 365, Dynamics 365 czy Flow. Integracja innych narzędzi biznesowych z Business Central, a konkretnie Office 365, jest czymś, za co inne firmy, które wytwarzają oprogramowanie dla biznesu, pobierają dodatkowe opłaty bądź w ogóle tego nie oferują.

Z artykułu dowiesz się:

  • z jakimi usługami Office 365 integruje się Dynamics 365 Business Central?

Do tej pory, podczas pracy z systemem ERP, użytkownik musiał częstą przełączać się między różnymi „okienkami” oraz aplikacjami, aby wykonać dane zadanie. Było to niewygodne. W przypadku systemu Dynamics 365 Business Central jest inaczej. Rozwiązanie bezpośrednio integruje się z Microsoft Office 365, aby połączyć szereg aplikacji w ramach jednego, spójnego systemu biznesowego. Tym samym – procesy, które obejmują więcej niż jedną aplikację, mogą być wykonywane w scentralizowanej przestrzeni. Integracja Office 365 i systemu ERP pomaga usprawnić szereg procesów. Poniżej kilka przykładów aplikacji, które integrują się z Dynamics 365 Business Central.

Outlook

Integracja Business Central z Outlook`iem daje użytkownikom ogromną ilość możliwości. Mają oni natychmiastowy dostęp do informacji o kontaktach, które są zarejestrowane w systemie ERP, bezpośrednio z poziomu programu pocztowego. Dodatkowo, użytkownik może utworzyć nowy kontakt czy też interakcję. Za pomocą kliknięcia myszy uzyskuje on dostęp do informacji finansowych czy też historia interakcji z danym klientem oraz dostawcą. Ponadto, bez konieczności przełączania się między Business Central a Outlook, osoba korzystająca z systemu może przeprowadzić proces od zamówienia sprzedaży/ zakupu po fakturę sprzedaży/ zakupu, wystawiając te dokumenty i wysyłając je na określony adres e-mail.

Możliwość wystawienia zamówienia sprzedaży / zakupu / faktury z poziomu Outlook'a
Możliwość wystawienia zamówienia sprzedaży / zakupu / faktury z poziomu Outlook'a

Excel

Integrację z Excelem na pewno pokochają jego miłośnicy. Połączenie Business Central z Excel pozwala na pobieranie danych z systemu ERP, wprowadzanie zmian oraz ich publikowanie, aby były aktualne. Dzięki temu, użytkownicy mogą w prosty i szybki sposób edytować dane finansowe czy też tworzyć robocze wykresy i analizy w Excel`u. Funkcja ta wspiera również filtrowanie list. Wszystko to sprowadza się do jednego kluczowego elementu – wygody pracy oraz zwiększenia jej efektywności.

Połączenie danych systemu erp Business Central z Excel
Możliwość importu i eksportu danych do Microsoft Excel

Teams

Tworząc nową kartę w Microsoft Teams mamy do wyboru dużo aplikacji. Mimo to, na razie nie możemy wybrać jeszcze Dynamics 365 Business Central. Jednak, istnieje bardzo prosty sposób, aby można było z niego korzystać w obrębie wspomnianego narzędzia – dodanie witryny internetowej. Dodając kartę wystarczy ją nazwać oraz wprowadzić link do naszego środowiska Business Central, co spowoduje jego uruchomienie. Posiadając Business Central de facto w Teams osoby mogą omawiać konkretne aspekty biznesowe poparte danymi z systemu ERP.

integracja-dynamics-365-business-central-z-office-365-teams-microsoft
Integracja z Teams

Flow

W dużym skrócie – aplikacja Microsoft Flow służy do automatyzacji procesów i zadań poprzez tworzenie przepływów pracy. Narzędzie może znacznie zmniejszyć ilość „pracy ręcznej”, która jest niezbędna w niektórych procesach biznesowych. Co ciekawe, przepływy tworzy się na zasadzie warunków, a większość z nich nie wymaga żadnego kodu programistycznego. Integracja z Business Central pozwala na tworzenie przepływów głównie jako żądań zatwierdzeń dla różnych typów dokumentów. Przepływy tworzone są również w celu uzyskiwania ostrzeżeń o niskim stanie zapasów. Tworząc przepływ można wykorzystać z gotowych szablonów bądź rozpocząć go od „zera”.

Integracja Dynamics 365 Business Central z Flow
Integracja z Flow

Power BI

Power BI to potężne narzędzie analityczne, które pomaga lepiej przedstawiać dane oraz wyciągać z nich konkretne wnioski. Integracja z Business Central pozwala na dogłębną analizę danych, które znajdują się w systemie ERP. W oparciu o wskazane informacje Power BI tworzy dynamiczne wykresy i raporty, które można modyfikować i osadzać w Business Central. Można także użyć gotowych, wcześniej zdefiniowanych wykresów. Przykładowo, w zakresie obsługi klienta, można wyświetlać wykres przedstawiający statusy konkretnych spraw. Z kolei, w sferze sprzedaży – wykres dotyczący otwartych czy też potencjalnych szans sprzedaży. W większości przypadków jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.

Integracja z Power BI

Integracja Dynamics 365 Business Central z Office 365 – podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że integracja aplikacji Office 365 i rozwiązań wchodzących w skład Power Platform (Power BI, Flow, PowerApps) z Dynamics 365 Business Central to jedna z kluczowych przewag nad innymi systemami dla biznesu. To, że użytkownik nie musi się przełączać między „okienkami” oraz może korzystać czy z Excel`a, czy z Business Central, pozytywnie wpływa na jego samopoczucie, wygodę oraz efektywność pracy. Działanie w obrębie jednego, spójnego ekosystemu daje często niedocenioną wartość.