Patrząc przez pryzmat dzisiejszego świata biznesu i nieustannie zmieniających się oczekiwań klientów, wiele systemów ERP zostało błędnie wdrożonych. Niektóre są źle dobrane, inne nie są w pełni wykorzystywane. To może stwarzać ogromne problemy dla firm, ale także dla ich klientów i dostawców. Pytanie brzmi, jakie są główne przyczyny takiego stanu rzeczy. Przedstawiamy trzy powody!

Przenoszenie starych nawyków do nowego systemu

Wybór nowego rozwiązania ERP wymaga wiele czasu i energii od Twojego zespołu. Często proces wdrożenia przeprowadzany jest pod dużą presją. Wiele organizacji czuje więc pewnego rodzaju przymus do ponownej automatyzacji przestarzałych procesów biznesowych, które po prostu kopiują ze swoich obecnych systemów ERP. To może być świetne rozwiązanie na krótką metę, ponieważ upraszcza proces wdrożenia i utrzymuje firmę w strefie komfortu. Ale w perspektywie średnio- i długoterminowej to podejście jest raczej nieskuteczne. Może nawet sprawić, że Twój system ERP stanie się hamulcem uniemożliwiającym dalszy rozwój Twojej firmy.

Brak dostosowania do warunków zewnętrznych

Drugim ważnym powodem, dla którego Twój system ERP może stać się utrudnieniem, jest ignorowanie zmian zewnętrznych. Spójrzmy na niedawną pandemię, która jest chyba najjaskrawszym aktualnie przykładem. Niektóre firmy wydają się wciąż ignorować wpływ, jaki COVID-19 miał na światowe rynki, preferencje pracowników i zachowanie zakupowe obecnych oraz przyszłych klientów. Ale jak długo możesz sobie pozwolić na ignorowanie tego wpływu?

Brak odpowiedniej wiedzy na temat wykorzystania systemu

Pora na trzeci powód, dla którego rozwiązania ERP mogą działać jak hamulec. Możesz wdrożyć właściwe, zmodernizowane procesy i dostosować je do wpływu czynników zewnętrznych. Jednak potem pojawia się pytanie, czy Twoi użytkownicy końcowi korzystają z dostępnych funkcji i zaktualizowanych procesów w odpowiedni sposób? Wiele organizacji wciąż uważa, że przeszkolenie użytkowników końcowych podczas wdrożenia wystarczy na kolejne 5 do 8 lat. Ale czy to słuszne założenie w świecie, w którym zmiany następują tak szybko? Posłużmy się metaforą: jeśli Twój obecny system ERP byłby samochodem, to z którego biegu korzystacie Ty i Twój zespół? I czy Twój samochód jedzie wystarczająco szybko, aby prześcignąć konkurencję? Stałe szkolenie Twojego zespołu to kluczowy czynnik długotrwałego sukcesu.

Krytyczne podejście do tego, jak wdrażasz nowe oprogramowanie ERP jest konieczne, jeśli chcesz zawsze być na bieżąco z oczekiwaniami rynku. Z kolei przywiązanie odpowiedniej wagi do stałego szkolenia użytkowników końcowych zapewnia, że Twój system będzie używany zgodnie z założeniami.