Nowy rok jest dobrym momentem, aby sprawdzić, co dzieje się na rynku systemów ERP. Nie ulega wątpliwości, że jest wiele trendów, które można zaobserwować w branży ERP na 2018 rok. Oto najważniejsze z nich.

REZYGNACJA Z PRZESTARZAŁYCH SYSTEMÓW ERP
trendy w branży systemów ERP 2018

Wszyscy rozglądają się za rozwiązaniami, które sprawią, że będziemy gotowi „robić więcej, szybciej i wydajniej”. Dążenie „więcej za mniej” jest obecne na każdym kroku, co jest szczególnie ważne w kwestii oprogramowania ERP. Tego rodzaju system wpływa na wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, dlatego też firmy chcą mieć możliwość wykorzystywania dostępnych osiągnięć technologicznych i innowacji, co zapewni im konkurencyjność na rynku. Dostawcy rozwiązań typu ERP rozpoznali ten trend. Wielu z nich przeznacza więcej zasobów programistycznych na tworzenie nowych funkcji oraz bezpiecznego oprogramowania. Jednocześnie, zmniejsza się wsparcie i rozwój starszych systemów ERP – dostawcy rzadziej wprowadzają do nich nowe funkcjonalności. W celu dalszego otrzymywania wsparcia oraz dodatkowych funkcji, firmy będą zmuszone do rezygnacji z dotychczasowych rozwiązań.

WIĘCEJ MIESZANYCH (HYBRYDOWYCH) ROZWIĄZAŃ
trendy w branży systemów ERP 2018

Chociaż zalety korzystania z systemu ERP w chmurze są liczne, to ta strategia nie jest dla wszystkich. Chcąc obsługiwać takich klientów, wiele firm wdrożeniowych, w tym NAV24, oferuje hybrydowe rozwiązania, dzięki czemu firmy mogą dodawać nowe funkcjonalności (oparte na chmurze) do istniejącego systemu ERP.  Na przykład, jeżeli dana firma korzysta z systemu w wersji „on-premise”, ale chciałaby zaimplementować nowe funkcje bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu lub wymiany dotychczasowego systemu, to może skorzystać z rozwiązań w modelu SaaS (Software as a Service). Staje się to coraz bardziej cenioną alternatywą dla wielu firm, ponieważ zapewnia większą elastyczność, bez wydawania dużych sum pieniędzy.

Inną, popularną ostatnio opcją „mieszaną”, jest koncepcja stopniowego wdrażania systemu. Zamiast zastąpić stary system od razu „w całości”, wiele firm decyduje się na wdrożenie ERP w modelu SaaS dla części przedsiębiorstwa. Takie podejście daje im możliwość monitorowania wydajności i wpływu systemu na funkcjonowanie całej firmy. Pomaga to w podjęciu decyzji o wdrożeniu dla całej organizacji.

INTERNET RZECZY 

Im większa ilość oprogramowania i urządzeń jest łączonych z Internetem, tym więcej będziemy słyszeć o trendzie łączenia systemu ERP z IoT  – Internet of Things. Większa łączność oznacza więcej danych automatycznie przekazywanych do systemu. Więcej danych oznacza lepszy nadzór nad logistyką, wydajnością, łańcuchami dostaw, zarządzaniem zapasami, czy alokacją zasobów. Dodatkowo, dane dostępne są w czasie rzeczywistym. Korzyści płynące z łatwego dostępu okazują się bezcenne, dlatego firmy, które posiadają odpowiednie możliwości finansowe, będą inwestować w budowanie funkcjonalności ERP i IoT.

PODSUMOWANIE

Branża ERP stale się zmienia i dostosowuje do potrzeb użytkowników. Nowinki technologiczne oraz nowe rozwiązania coraz bardziej wspierają liczne procesy biznesowe, automatyzując przy tym wiele działań. Trendy trendami – nie trzeba im się poddawać i ślepo za nimi podążać, aczkolwiek warto je rozważyć, czy faktycznie nie wpłyną pozytywnie na działanie całej organizacji oraz czy nie wniosą do niej wartości dodanej.