Rejestr BDO to baza danych o produktach i opakowaniach i gospodarce odpadami. Powstał, by zapobiegać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarki odpadami. Wielu przedsiębiorców wciąż ma wątpliwości co do tego, czy powinni być wpisani do rejestru BDO oraz z jakimi wiąże się to obowiązkami. Nie wszyscy wiedzą też czy w ich systemie można wprowadzić numer BDO na wymaganych dokumentach.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest rejestr BDO?
 • kto podlega obowiązkowi do rejestru BDO?
 • na jakich dokumentach powinien być zamieszczony numer BDO?

Czym jest rejestr BDO?

Rejestr BDO (Baza Danych Odpadowych) jest w dużym skrócie rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Gromadzi informacje o odpadach i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych oraz sprawozdawczych. Jego celem jest kontrola rynku gospodarki odpadami oraz wsparcie organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami (m.in. wyeliminowanie nielegalnego przekazywania odpadów i niewłaściwego sposobu ich ewidencjonowania). Do 30 czerwca 2020 ewidencja będzie mogła być sporządzana jeszcze w formie papierowej.

Kto podlega obowiązkowi do rejestru BDO?

Według wytycznych Ministerstwa Klimatu obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję tych odpadów;
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (UE).

W przypadku wątpliwości można wykonać test na stronie BDO lub skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim. Wpisu do rejestru można dokonać w urzędzie marszałkowskim lub elektronicznie pod tym linkiem. Marszałek województwa na wpisanie przedsiębiorcy do Rejestru BDO ma 30 dni od daty złożenia poprawnego oraz kompletnego wniosku. Koszt rejestracji wynosi 100 zł w dla mikroprzedsiębiorstw oraz 300 zł w przypadku pozostałych przedsiębiorstw.

Na jakich dokumentach powinien być zamieszczony numer BDO?

Podlegające opłacie rejestrowej firmy mają obowiązek zamieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek ten dotyczy zwłaszcza: faktur VAT, paragonów fiskalnych, sprawozdań, umów kupna-sprzedaży, kart przekazania i ewidencji odpadów.

W ramach dostosowania dokumentacji do obowiązków BDO, NAV24 może wprowadzić stosowną modyfikacje w obrębie posiadanego systemu ERP Microsoft Dynamics Nav  i Dynamics 365 Business Central tak, by numer rejestrowy BDO był wprowadzony bezpośrednio z poziomu systemu oraz by pojawiał się na następujących dokumentach:

 • faktura pro-forma
 • faktura sprzedaży
 • faktura korekty sprzedaży
 • noty korygujące
 • monity odsetkowe
 • zamówienia sprzedaży
 • dokumenty salda.

Jeżeli Twoja firma korzysta z rozwiązania Microsoft Dynamics NAV lub Business Central i chcesz, aby Twoje dokumenty były zgodne z wytycznymi BDO skontaktuj się z nami poprzez skontaktuj się z nami wypełniając formularz.