NAV24 Raport OEE - NAV24
« powrót do strony głównej

NAV24 Raport OEE

Autor: Damian Świńczyk / Data publikacji: 30.06.2021 / Data aktualizacji: 17.01.2022

Rozpoczynamy nowy cykl, w ramach którego będziemy prezentować wdrażane przez naszych analityków raporty w Power BI. Implementacja tego rozwiązania da Ci dostęp do danych w czasie rzeczywistym i skokowo poprawi efektywność raportowania. Zaoszczędzony czas możesz przeznaczyć na analizy, wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji zwiększających przewagę konkurencyjną Twojej firmy. 

Pierwszy z nich dedykowany jest dla firm produkcyjnych. NAV24 Raport OEE obrazuje na bieżąco kluczowe podczas procesu wytwarzania wskaźniki efektywności. Jego analiza pozwala m.in. na szybką identyfikację ewentualnych problemów, przyczyn przestojów oraz umożliwia niezwłoczne podjęcie działań naprawczych. Jest źródłem niezbędnych informacji zwłaszcza dla Kierowników Produkcji oraz Zarządu.

Z tego artykułu dowiesz się:
– czym jest NAV24 Raport OEE;
– poznasz praktyczny przykład jego wykorzystania;

– zobaczysz przykładowe strony tego raportu.

Idea raportu OEE

Jednym z głównych wyzwań firm produkcyjnych i czynnikiem konkurencyjności jest efektywność wykorzystania parku maszynowego. W trakcie roboczogodziny istotne są nawet pojedyncze minuty, które sumarycznie w skali miesiąca mogą decydować o zysku lub stracie przedsiębiorstwa.  Pojęcie OEE jest skrótem od Overall Equipment Effectiveness. Pojawiło się po raz pierwszy ponad 30 lat temu. Dziś należy do światowych standardów monitorowania efektywności produkcji (źródło). 

Podstawowe miary efektywności zawarte w raporcie OEE to:
Dostępność – czyli zakres wykorzystania maszyny na przestrzeni 24 godzin.
Wydajność/produktywność – to parametr, który wskazuje, ile wyprodukowaliśmy na maszynie w danej jednostce czasu, w stosunku do planu oraz to czy założenia są realizowane, czy nie.
Jakość – ilość braków w stosunku do liczby wyprodukowanej. 

NAV24 Raport OEE 

Ręczne opracowywanie raportów OEE jest czasochłonne, a dane w momencie analizy często są już nieaktualne. Dzięki Power BI  dane z różnych źródeł (np. systemu ERP Business Central,  systemu MES, relacyjnych baz danych) mogą być dostarczane na bieżąco i analizowane w czasie rzeczywistym. Istnieje możliwość analizowania danych od ogólnych trendów miesięcznych do szczegółowych danych w danym dniu czy na danej zmianie.

Na bazie często spotykanych procesów w firmach produkcyjnych, rozmów z klientami i dobrych praktyk analitycznych, nasi specjaliści od Power BI przygotowali NAV24 Raport OEE. Jest on odpowiedzią na realne problemy i potrzeby występujące w przedsiębiorstwach. Umożliwia bieżącą obserwację danych kluczowych  w procesie produkcyjnym. Dzięki temu zamiast tracić czas na ręczne przygotowywanie raportu, możesz go przeznaczyć na analizę, wyciąganie wniosków i podejmowanie konkretnych decyzji.  

Jak taki raport sprawdza się w praktyce?

W jednej z firm produkcyjnych zastanawiano się nad zakupem dodatkowej maszyny wartej kilka milionów złotych. W związku z tym, że przedsiębiorstwo nie posiadało akurat w danym czasie wystarczających środków i wiązałoby to się z zaciągnięciem kredytu, zarząd spółki postanowił przeanalizować efektywność wykorzystania posiadanych zasobów. Na podstawie danych produkcyjnych i przy wsparciu naszych konsultantów przygotowano raport OEE w Power BI. Za sprawą raportu management zyskał dostęp do danych na temat efektywności poszczególnych maszyn w czasie rzeczywistym. Okazało się na przykład, że na 8-godzinnej zmianie maszyna przez 1,5 godziny nie pracowała ze względu na awarię, przez 1 godzinę ze względu na zaplanowany przegląd, a przez pół godziny z powodu przerwy. W ostatecznym rozrachunku była dostępna tylko przez 60% czasu. Wprowadzenie NAV24 Raport OEE dało bieżącą informację na temat sytuacji i umożliwiło podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Dzięki temu udało się lepiej zagospodarować posiadane zasoby i uniknąć kosztownych nakładów na rzecz zakupu dodatkowych. 

Strony NAV24 Raport OEE

Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych stron raportu OEE. Zostały podzielone według obszarów procesu produkcyjnego. Istnieje możliwość filtrowania według czasu i grupy maszyn.

STRONA 1 –
KPI

Pierwsza strona NAV24 Raport OEE zawiera kluczowe informacje o stanie procesu produkcyjnego. Dane w nim zawarte to:
• ilość wyprodukowanych komponentów;
• ilość zaplanowanych;
• ilość braków;
• godziny produktywne i nieproduktywne;
• OEE w czasie;
• OEE według maszyn;
• procentowe wskaźniki OEE.

NAV24 Raport OEE – KPI

NAV24 Raport OEE – KPI


STRONA 2 – 
DOSTĘPNOŚĆ

Kolejna strona dostarcza dane o stanie zużycia godzin produkcyjnych: 
• rzeczywiste godziny według maszyn;
• awarie poszczególnych maszyn;
• straty poniesione na przezbrojeniach;
• informację o przyczynach wystąpienia awarii;
• dostępność według miesiąca i dnia.

NAV24 Raport OEE - Dostępność

NAV24 Raport OEE – Dostępność


STRONA 3 – 
PRODUKTYWNOŚĆ

Zawiera szczegółowe informacje na temat produktywności i wydajności produkcji z możliwością filtrowania według czasu i grupy maszyn:
• ilość wyprodukowanych półproduktów i wyrobów gotowych według maszyn i zamian roboczych;
• wydajność poszczególnych maszyn;
• wydajność maszyn w czasie.

Efektywność wykorzystania zasobów w firmie produkcyjnej

NAV24 Raport OEE – Produktywność


STRONA 4 – 
JAKOŚĆ

Zawiera szczegółowe informacje na temat kluczowych parametrów jakościowych:
• jakość w procentach według maszyn;
• braki według maszyn;
• ilość braków według kodu zmiany;
• ilość braków według kodu przyczyny.

Raport efektywności wykorzystania zasobów - Jakość

NAV24 Raport OEE – Jakość

Podane w powyższych przykładach strony raportów są modyfikowalne. Istnieje możliwość dostosowania ich do wymagań konkretnej firmy produkcyjnej.

Skontaktuj się z nami


  *pole wymagane


  Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie ERP - Dynamics 365 Business Central? A może interesuje Cię pakiet Microsoft 365 albo nasze rozwiązania Power Apps i Power BI? Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji?

  Zostaw swoje dane,
  oddzwonimy do Ciebie.

  Zaufali nam

  Partnerzy technologiczni