DELMIA Ortems to firma, która zajmuje się oprogramowaniem do harmonogramowania produkcji i planowania zasobów dla firm produkcyjnych i usługowych – PlannerOne. NAV24 jest jedynym partnerem w Polsce, który oferuje jej rozwiązania.

Dodatki do Microsoft Dynamics NAV

DELMIA Ortems wchodzi w skład francuskiej grupy Dassault Systèmes. W swoim portfolio posiada dwie linie produktowe: DELMIA Ortems Agile Manufacturing Software oraz DELMIA Ortems PlannerOne. W przypadku tego drugiego – PlannerOne jest certyfikowanym przez Microsoft dodatkiem do systemu ERP Microsoft Dynamics NAV. Co więcej, składa się on z dwóch modułów, tj. Production Scheduler (harmonogramowanie produkcji) oraz Resource Planner (planowanie zasobów). Zostały one zaprojektowane w oparciu o wiedzę ekspertów z zakresu planowania i harmonogramowania oraz są całkowicie zintegrowane z systemem ERP oferowanym przez giganta z Redmond.

PlannerOne Production Scheduler – zaawansowane harmongramowanie produkcji

Add-in Production Scheduler uzupełnia moduł produkcyjny w NAV dzięki komponentowi do tworzenia wizualnych harmonogramów produkcyjnych . W przypadku funkcjonalności tego modułu, na szczególną uwagę zasługują:

 • interaktywne harmonogramy,
 • konfigurowalne znaczniki,
 • grupowanie zleceń produkcyjnych,
 • uwzględnianie dostępności surowców,
 • wiele kryteriów harmonogramowania,
 • szczegółowa analiza.

PlannerOne Resource Planner – zaawansowane planowanie produkcji

Natomiast, rozwiązanie Resource Planner jest dedykowane dla modułu serwisowego i zleceń w Dynamics NAV oraz pozwala na graficzne planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Dodatek pozwala na:

 • graficzne planowanie zadań i/lub zleceń serwisowych,
 • alokacja i rezerwacja zasobów,
 • szczegółowa analiza obciążeń zasobów,
 • niestandardowe wykresy Gantta dla konkretnej analizy,
 • wyświetlanie ukończonych działań oraz procentowego ukończenia każdego działania lub zlecenia serwisowego.

Korzyści z wdrożenia PlannerOne

Zastosowanie powyższych dodatków pozwala wykorzystać potencjał poszczególnych modułów Microsoft Dynamics NAV w pełni. Zauważalne jest zwiększenie produktywności oraz szybki zwrot z poniesionej inwestycji. Dodatkowo, rozwiązania są dostosowane do obsługi na urządzeniach mobilnych oraz certyfikowane przez Microsoft.

Dzięki współpracy z DELMIA Ortems, NAV24 rozwija swoje portfolio o kolejne, dodatkowe rozwiązania – PlannerOne Production Scheduler i PlannerOne Resource Planner – dedykowane branży produkcyjnej i usługowej. Zapraszamy do współpracy!

Zobacz również:
Netronic