W ostatnim artykule omówiliśmy plany Office 365 dla firm, które są dedykowane firmom z sektora MŚP. Tym razem skupimy się na planach z „rodziny” Enterprise: ProPlus, E1, E3 oraz E5. Mimo tego, iż są one, wg Microsoft`u, dedykowane większym firmom, to nie oznacza to, że np. freelancer nie może takowego zakupić.

Z artykułu dowiesz się:

 • które plany Office 365 dla firm są dedykowane większym organizacjom oraz co wchodzi w ich skład,
 • co należy rozważyć przy wyborze danego planu,
 • dla kogo jest plan Office 365 F1.

Istnieje kilka zasadniczych cech, które odróżniają plany Business od Enterprise. Przede wszystkim, plany Office 365 Enterprise są dedykowane większym przedsiębiorstwom, a ilość użytkowników jest nieograniczona. Dodatkowo, licencje te posiadają bogatszą funkcjonalność. Pozwalają m.in. na zainstalowanie pakietu aplikacji Office w środowisku serwera terminali (z wyłączeniem planu E1). Pozostałe różnice między planami Business a Enterprise oraz samymi planami Enterprise są bardziej zauważalne dopiero po zagłębieniu się w funkcjonalność każdego z osobna.

Plany Office 365 dla przedsiębiorstw (Enterprise)

office 365 dla przedsiębiorstw
*powyższe ceny są cenami rynkowymi Microsoft. Niektórzy polscy partnerzy Microsoft są w stanie zaoferować korzystniejsze ceny.
Źródło: https://products.office.com/pl-pl/business/compare-more-office-365-for-business-plans

W segmencie przedsiębiorstw Microsoft wyróżnia cztery plany Office 365: ProPlus, E1, E3 oraz E5.

OFFICE 365 PROPLUS

office 365 proplus

Jednym z planów Office 365 dla firm powyżej 300 użytkowników jest ProPlus. Można go porównać do planu Office 365 Business (więcej na temat Office 365 Business oraz pozostałych planów dedykowanych firmom z sektora MŚP znajdziesz w tym artykule). Zasadniczą różnicą jest to, że ProPlus nie ma ograniczenia, co do ilości użytkowników. Dodatkowo, pozwala na wdrożenie na serwerze terminali. Tak samo jak Office 365 Business – plan ten uprawnia do instalacji pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher) na 5 komputerach, 5 tabletach oraz 5 smartfonach. Dodatkowo, wspomniane aplikacje są dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej (bez Publisher, Access i Outlook ). Główną usługą chmurową dostępną w ramach Office 365 ProPlus jest OneDrive dla firm (1 TB). Wchodząc jednak w Centrum Administracyjne usługi Office 365 widzimy, że oprócz wymienionych wcześniej rozwiązań, ProPlus posiada:

 • Microsoft Forms (plan E1) – aplikacja do tworzenia ankiet i quizów,
 • Sway – narzędzie do przygotowywania „szybkich” prezentacji online.

OFFICE 365 E1

Kolejnym planem z „rodziny” Enterprise jest Office 365 E1. Jest on bardzo podobny do planu Business Essentials, aczkolwiek posiada parę różnic. Przede wszystkim, Office 365 E1 nie umożliwia instalacji aplikacji pakietu Office – ani na komputerach, ani tabletach, ani smartfonach. Tym samym, nie daje również możliwości instalacji na serwerze terminali. Co więcej, nie posiada również aplikacji Kaizala w swoim portfolio. Co w takim razie posiada? W zasadzie wszystko to, co Business Essentials z tym, że nie ma on ograniczenia co do ilości użytkowników (Business Essentials jest dedykowany do 300 użytkowników). Dodatkowo, plan E1 posiada aplikację Staffhub. Natomiast, kwestia Skype dla firm wygląda tak, jak w planach Office 365 dla firm skierowanych do sektora MŚP, tzn.:

office 365 E1
Źródło: https://products.office.com/pl-pl/business/compare-more-office-365-for-business-plans

OFFICE 365 E3

office 365 E3

Porównując Office 365 Business z ProPlus oraz Office 365 Business Essentials z E1 – pora na plan E3. Idąc tym tokiem myślenia – zgadza się, plan E3 możemy porównać do Office 365 Business Premium. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że różnice są niewielkie, jednak „diabeł tkwi w szczegółach”. W porównaniu do Business Premium, plan E3 przeznaczony jest dla nieograniczonej liczby użytkowników. Dodatkowo, w przeciwieństwie do Business Premium, E3 daje możliwość instalacji aplikacji Office na serwerze terminali. Posiada również usługę Azure Right Management. E3 – ka nie ma jednak „nakładki” do Outlook`a – Outlook Customer Manager – którą posiada Business Premium. Mimo wszystko, najlepszym obrazem tego, co posiada plan E3, jest połączenie informacji z oficjalnej strony Microsoft oraz Centrum Administracyjnego Office 365. Tak jak to zaznaczono wcześniej – wiele aplikacji pokrywa się z tymi w Business Premium. Niektóre jednak różnią się wersjami, co znacznie zmienia ich funkcjonalność. Przypisując zatem Office 365 E3 użytkownikowi, oprócz wymienionych wcześniej opcji, otrzymuje on:

 • możliwość zainstalowania pakietu Office na 5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartfonach, jak również korzystania z aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej (z wyłączeniem aplikacji Access i Publisher),
 • wybór wdrożenia niektórych aplikacji: online i on-premises,
 • OneDrive dla firm (plan 2) – Business Premium posiada OneDrive`a w planie 1, który daje 1 TB pojemności na dane w chmurze. OneDrive dla firm w planie 2, który wchodzi w skład planu E3, domyślnie posiada 1 TB z możliwością rozszerzenie do 5 TB, a nawet do 25 TB.
office 365
Źródło: https://products.office.com/pl-pl/business/compare-more-office-365-for-business-plans
 • Exchange Online (plan 2) – w porównaniu z planem 1, Exchange Online plan 2 daje użytkownikowi „na start” skrzynkę pocztową o pojemności 100 GB (w planie 1 – 50 GB). Dodatkowo, Exchange Online w planie 2 posiada funkcjonalność DLP – Data Loss Prevention. Pozwala ona na skonfigurowanie (jest to rola administratora usługi Office 365) pewnych zasad mających na celu zapobieganie utracie ważnych danych, takich jak np. numery kart kredytowych.
 • SharePoint Online (plan 2) – oprócz większej pojemności w chmurze, SharePoint w planie 2 posiada lepsze opcje wyszukiwania oraz funkcje związane z bezpieczeństwem (m.in. DLP). Porównanie funkcjonalności SharePoint Online plan 1 vs plan 2 znajduje się na tej stronie.
 • Microsoft Forms (plan E3).
 • To-Do (plan 2) – w przypadku tego narzędzia ciężko stwierdzić różnice między planami. Jest to związane z tym, że produkt wciąż jest rozwijany.
 • Azure Right Management – Azure RMS to usługa umożliwiająca administratorom ustawienie złożonych ograniczeń i uprawnień, a tym samym – odpowiednie zarządzanie danymi w obrębie dzierżawy Office 365. Więcej danych na temat tego rozwiązania znajduje się pod tym linkiem.
 • Microsoft Teams, Bookings, Planner, Flow, Staffhub, PowerApps, Stream, Sway, To-Do, Delve, Yammer.
 • bogatszą funkcjonalność w zakresie zgodności („compliance”).

Ciekawostką jest funkcjonalność Excel`a. Obydwa plany tj. Business Premium i E3 posiadają go, niemniej jednak Excel w planie Office 365 E3 posiada dodatkowe funkcje, niedostępne w Business Premium. Są to m.in. Power Query, Power Pivot, Power View, Oddzielone tabele przestawne, wykresy przestawne czy porównanie arkusza kalkulacyjnego.

OFFICE 365 E5

Plan E5 nie ma swojego odpowiednika wśród planów dedykowanych firmom z sektora MŚP. Daje on możliwość instalacji pakietu Office na 15 urządzeniach (5 komputerów, 5 tabletów i 5 smartfonów). Pozwala także na instalację na serwerze terminali. Dostęp do aplikacji pakietu Office możliwy jest także via przeglądarka internetowa (z wyłączeniem Access`a i Publisher`a). Posiada on wszystko, co wcześniej opisany plan Office 365 E3 oraz dodatkowe funkcjonalności w zakresie bezpieczeństwa i administracji. Są to m.in.:

 • Power BI Pro – narzędzie Business Inteligence, pozwalające na modelowanie danych, a tym samym prezentowanie ich w wygodnej i przyjaznej dla oka, graficznej formie.
 • Microsoft MyAnalytics – usługa służąca badaniu wydajności pracowników w organizacji. Od stycznia 2019 usługa ma być dostępna we wszystkich planach Office, które posiadają w sobie Exchange Online. Niemniej jednak uruchamianie usługi u wszystkich klientów i we wszystkich dzierżawach Office 365 może trochę potrwać. Usługa nie pojawiła się jeszcze u wszystkich klientów posiadających plany Office 365 dla firm.
 • Privileged Access Management – funkcjonalność ta umożliwia szczegółową kontrolę dostępu do zadań administracyjnych w usłudze Office 365. Więcej na jej temat znajduje się na tej stronie.
 • Analiza zagrożeń usługi.
 • Cloud App Security – usługa zapewniająca wgląd w „podejrzaną” aktywność w usłudze Office 365, dzięki czemu możliwe jest wykrywanie zagrożeń i podejmowanie konkretnych działań.
 • Advanced eDiscovery – kolejne narzędzie wspierające analizę danych w Office 365 dla firm.
 • Skrytka klienta – w jak najprostszych słowach – jest to funkcja, po włączeniu której firma Microsoft nie będzie miała dostępu ani możliwości interakcji z posiadanymi danymi w dzierżawie (tzw. „zerowa interakcja”).
 • System telefoniczny – dodatek PBX. System telefoniczny umożliwia kontrolę połączeń oraz ich przeprowadzanie za pośrednictwem Microsoft Teams.
 • Konferencje głosowe – dodatek Audio Conferencing. Daje on możliwość dołączenia do spotkania poprzez „wdzwonienie” się na nie.
Office 365 E5

Co należy rozważyć przy wyborze odpowiedniego planu Office 365 dla firm?

Decyzja związana z wyborem i zakupem odpowiedniego planu Office 365 nie jest prosta już taka trudna. Zastanawiając się nad odpowiednim planem należy odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Ile licencji potrzebuję? – Jeżeli do 300 to należy skupić się na planach Business, chyba, że interesuje nas jakaś szczególna funkcjonalność, która jest dostępna tylko w planach Enterprise. Jeśli powyżej 300 – to należy zdecydować się na któryś z planów Enterprise`owych.
 • Czy będę potrzebował zainstalować aplikacje pakietu Office na serwerze terminali? – jeśli nie, to swoją uwagę należy skierować na plany Business. Jeżeli tak – to plany Enterprise: ProPlus, E3 i E5.

W przypadku, gdy znamy odpowiedzi na powyższe pytania, możemy wejść bardziej w szczegóły:

 • Czy potrzebuję mieć możliwość zainstalowania aplikacji pakietu Office lokalnie? – jeśli tak, to z planów Enterprise mamy do wyboru ProPlus, E3 i E5. W planach dla MŚP – Business i Business Premium.
 • Czy rozważam migrację poczty na serwer Microsoft? – w przypadku odpowiedzi „tak” należy wziąć pod uwagę plany, które posiadają w sobie Exchange Online. Są to zatem E1, E3 i E5, a w planach dla małych i średnich firm – Business Essentials i Business Premium.
 • Chcę korzystać tylko z klasycznych aplikacji Office zainstalowanych lokalnie, nie potrzebuję usług chmurowych. – tutaj najlepiej sprawdzi się Office 365 ProPlus (a wśród planów dla MŚP – Office 365 Business).
 • Mam już zainstalowane aplikacje Office, chciałbym z nich korzystać oraz „dokupić” usługi chmurowe. W takim scenariuszu najlepiej sprawdzi się Office 365 E1 (lub Business Essentials). Należy jednak pamiętać, że E1 i Business Essentials najlepiej współpracują z najnowszą wersją pakietu Office, Office 2016, Office 2013 i Office 2011 dla komputerów Mac. Starsze wersje, tj. Office 2010 czy 2007, mogą współdziałać z usługą Office 365 z ograniczoną funkcjonalnością.

Office 365 F1 – o co chodzi?

office 365 F1

Od jakiegoś czasu jedną z komercyjnych licencji Office 365 dla firm jest plan F1. Jest to plan, który zastąpił Office 365 K1. Widać to wyraźnie przy poszczególnych oznaczeniach aplikacji, które wchodzą w jego skład: plan K, Office 365 K SKU, for Office 365 K1, Kiosk. Microsoft kieruje go do organizacji, w której kluczową rolę odgrywają tzw. desk-less firstline workers. Są to pracownicy „pierwszej linii”, którzy nie wykonują prac biurowych, a zatem – nie potrzebują pakietu aplikacji Office. Nie tworzą oni żadnych dokumentów, ale czasami chcielibyśmy, aby mieli do nich dostęp do odczytu bądź wprowadzenia małych zmian. Stąd też przydałoby się, aby mieli dostęp do SharePoint`a czy OneDrive`a. Cytując Microsoft: „Usługę Office 365 F1 zaprojektowano, aby pomóc pracownikom pierwszej linii (Firstline Workers) w wykonywaniu ich pracy. Usługa Office 365 F1 zapewnia łatwe w obsłudze narzędzia i usługi. Ułatwiają one tworzenie i aktualizowanie harmonogramów i zadań oraz zarządzanie nimi, komunikację i współpracę, szkolenia i wdrażanie, a także szybkie uzyskiwanie wiadomości i ogłoszeń firmowych”.

Więcej na temat Office 365 F1 znajduje się na tej stronie.

Nadal masz wątpliwości, który plan wybrać? Skorzystaj z bezpłatnej wersji testowej

Office 365 dla firm o dużej ilości użytkowników (>300) to cztery plany, do których możemy zaliczyć ProPlus, E1, E3 oraz E5. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że są one bardzo zbliżone do planów dedykowanych firmom z sektora MŚP. Wchodząc w szczegóły, widzimy jednak, że funkcjonalność wybranych jest zdecydowanie bogatsza. Zasadnicza różnica jest taka, że plany Enterprise dają możliwość instalacji pakietu Office na serwerze terminali. Co więcej, przeznaczone są dla organizacji z ilością użytkowników większą niż 300. Pozostałe kwestie dotyczące wyboru odpowiedniego planu zależą tak naprawdę od nas i potrzeb naszej firmy. Należy odpowiedzieć sobie na pytania związane chociażby z migracją poczty, możliwością instalacji aplikacji Office lokalnie na urządzeniach czy bezpieczeństwem. Warto też spojrzeć na to z punktu widzenia ekonomicznego. Przykładowo – mam plan Office 365 Business Premium, ale chciałbym mieć możliwość zwiększenia pojemności OneDrive`a do 5 TB – być może lepszym rozwiązaniem będzie dokupienie pojedynczego produktu, tj. OneDrive dla firm plan 2, aniżeli „przesiadka” z Business Premium na E3.

office 365 dla firm

Nadal nie masz pewności, który plan Office 365 dla firm będzie najlepszy dla Twojej organizacji? Uruchom 30-dniową bezpłatną wersję testową. Możesz to zrobić samodzielnie z poziomu strony Microsoft (“zjedź” na dół strony i kliknij „wypróbuj bezpłatnie” przy planie E3 lub E5) lub możemy taką wersję (ProPlus, E3 i E5) uruchomić dla Ciebie.