Cel jest ambitny. Do roku 2030 Microsoft zamierza być firmą o zerowej emisji dwutlenku węgla i ilości odpadów oraz z dodatnim bilansem wodnym. O tym, jak wygląda dotychczasowa realizacja tego celu, dowiadujemy się z raportu za rok 2022. Przy okazji każdy z klientów firmy może dołączyć do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – np. dzięki rozwiązaniom chmurowym.

Dotychczasowe osiągnięcia

Zobowiązanie dotyczące zrównoważenia działalności Microsoft zostało przyjęte w roku 2020. Jego głównym celem jest oczywiście ochrona ekosystemów i zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Jakie są dotychczasowe efekty tych działań? Według ostatniego raportu udało się osiągnąć:

  • w zakresie bilansu wodnego: zakontraktowano 15,6 mln m3 wody, a łączna liczba wszystkich projektów uzupełniania zasobów wynosi 35 mln m3. Ponad 850 tysięcy osób zyskało dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych;
  • w zakresie ograniczenia odpadów: wskaźniki ponownego wykorzystania i recyklingu sprzętu osiągnęły poziom 82%, zbliżając się mocno do 90% wyznaczonych na rok 2030. Ilość używanych tworzyw sztucznych i opakowań jednorazowych zredukowano do zaledwie 3,3%. Ich całkowite wyeliminowanie ma nastąpić jeszcze przed 2025 rokiem;
  • w zakresie ochrony ekosystemów: wyznaczono 12 000 akrów gruntów zakontraktowanych jako chronione. To więcej niż firma wykorzystuje do swojej działalności (11 200 akrów). Jednocześnie Microsoft zobowiązał się, by stale chronić więcej terenów niż wykorzystuje.

Realizacja tych założeń to tylko jeden z obszarów, w jakim Microsoft działa na rzecz walki z kryzysem klimatycznym. Dwa pozostałe to budowa rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję oraz tworzenie narzędzi do pomiaru emisji.

Klienci Microsoft a działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Firma chce również przekonać swoich klientów do podjęcia działań w kierunku neutralności. Deklaracja sprzed dwóch lat ma być zachętą do udziału w tej inicjatywie i przekuwania pomysłów w czyny, które przyniosą realny efekt. W czerwcu 2022 roku Microsoft uruchomił chmurę na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rozwiązanie to oferuje cyfrowe narzędzia do pomiaru i redukcji emisji. Dzięki temu użytkownicy platformy Azure są w stanie zobaczyć, jaki mają wpływ na środowisko. Microsoft stworzył także komputer planetarny – na razie w wersji poglądowej – wykorzystujący mechanizmy sztucznej inteligencji i dane geoprzestrzenne. Jego celem jest wsparcie klientów w zarządzaniu ekosystemami i ryzykiem klimatycznym.

Jak chmura wpływa na zrównoważony rozwój?

W jaki sposób rozwiązania chmurowe wspierają dążenia do załagodzenia kryzysu klimatycznego? Jak pokazują badania zlecone przez Microsoft w 2018 roku, chmura jest od 22% do 93% bardziej energooszczędna w porównaniu z własnymi centrami danych w firmach. Uwzględniając energię odnawialną, jest także od 72% do 98% bardziej efektywna pod względem emisji CO2. Nowe centra przechowywania danych w chmurze – takie, jak to otwarte w tym roku w Polsce - są projektowane z myślą o uzyskaniu certyfikatu LEED Gold, przyznawanego w ramach największego na świecie programu certyfikacji budynków ekologicznych o niższej emisji CO2. Polskie centrum wykorzystuje między innymi mieszankę biopaliw do zasilania zapasowych generatorów.

Ty też możesz przyczynić się do załagodzenia kryzysu klimatycznego dzięki rozwiązaniom chmurowym Microsoft, takim jak Dynamics 365 Business Central czy Microsoft 365. Skontaktuj się z nami i poznaj pełnię ich możliwości!