Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań informatycznych do zarządzania procesami w organizacjach. Wśród ścisłej czołówki oprogramowania dla biznesu są systemy ERP Microsoft Dynamics NAV i SAP. Pokusiliśmy się o wykonanie krótkiego porównania tych systemów.

Micrososoft Dynamics NAV vs SAP – założenia ankiety

Przedstawione porównanie opiera się na wynikach badania, które zostały przeprowadzone przez Keystone Strategy LLC na temat wpływu Microsoft Dynamics i SAP na przedsiębiorstwo. Użytkownicy Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, SAP All-in-One i SAP R/3 w około 100 firmach, wybranych losowo, zostali zapytani o ich doświadczenia z aplikacjami Microsoft i SAP w różnych kategoriach biznesowych. Wyniki zostały przedstawione na wykresach, co do wartości na osi X – im wyższa wartość tym lepiej.

Użyteczność aplikacji

Czynnik ten mierzy, jak użytkownik postrzega aplikację – czy jest ona łatwa w obsłudze, czy interfejs jest intuicyjny, czy użytkownik lubi z niej korzystać. Według badania, użytkownicy wskazali, że Microsoft Dynamics NAV jest wygodniejszy i bardziej przyjazny w codziennym użytkowaniu – w stosunku do systemu SAP Business One, różnica ta wynosi ok. 17%.

użyteczność aplikacji

Znajomość systemu

Wyniki tej kategorii wskazują na to, w jakim stopniu użytkownicy odbierają aplikację jako intuicyjną, czy jest ona łatwa do nauczenia się oraz jak szybko mogą stać się jej „biegłymi” użytkownikami. W tym przypadku ankietowani zdecydowanie opowiedzieli się po stronie rozwiązania giganta z Redmond.

znajomość systemu

Efektywność transakcyjna

Efektywność transakcyjna ma na celu wykazanie, jak łatwo i szybko użytkownik może wykonywać typowe i powtarzalne zadania w systemie oraz jak niezawodne jest samo oprogramowanie. Różnica między porównywanymi rozwiązaniami biznesowymi w tej kategorii jest bardzo mała.

efektywność transakcyjna

Elastyczność

Czynnik ten jest trochę odwrotnością efektywności transakcyjnej. Ma on na celu zmierzenie tego, jak użytkownik postrzega system pod kątem wykonywania rzadkich i nietypowych zadań w aplikacji. Co więcej, brane są tutaj również pod uwagę kwestie związane z możliwościami dostosowania systemu do specyficznych potrzeb i procesów biznesowych. Dodatkową kwestią jest to w jaki sposób aplikacja radzi sobie z nieoczekiwanymi problemami. Nie ulega wątpliwości, że na tym „polu” Microsoft Dynamics NAV zdecydowanie zostawia swojego konkurenta w tyle.

elastyczność

Informacje biznesowe

W tym kontekście pod uwagę brane jest raportowanie w systemie, dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz możliwość oceny wpływu podjętych decyzji biznesowych na funkcjonowanie organizacji. Obydwa rozwiązania wypadają tutaj naprawdę dobrze.

informacje biznesowe

Współpraca

Współpraca „mierzy” postrzeganie przez użytkowników tego, w jaki sposób oprogramowanie pomaga im pracować i komunikować się ze współpracownikami, jak również dostawcami, partnerami i klientami oraz jak łatwe jest udostępnianie zawartości innym. W tym przypadku, różnica na korzyść rozwiązania Microsoft Dynamics NAV wynosi blisko 20%.

współpraca

Podsumowanie

Pomimo powyższych wyników ankiety, należy podkreślić, że podczas wyboru systemu dla firmy najważniejsze jest to, aby taki system spełniał jej potrzeby i wymagania. Niemniej jednak, rodzina produktów Microsoft Dynamics ma wielką zaletę – jest gotowa do stałego i łatwego dostosowywania do określonych potrzeb biznesowych danej organizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że wybór systemu ERP, jakim jest Microsoft Dynamics NAV, będzie słusznym wyborem.

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się z nami, wypełniając formularz na naszej stronie.

Źródło: https://demiliani.com/2018/02/04/microsoft-dynamics-nav-vs-sap-again-reposted/