„Cloud first, mobile first”. Mimo, że Microsoft w pierwszej kolejności stawia na chmurę, to system ERP Dynamics 365 Business Central jest również dostępny w modelu on-premises. W różnych organizacjach tylko taka forma wdrożenia jest akceptowalna. Dowiedz się, jakie korzyści wynikają z implementacji Business Central w „tradycyjnym” modelu.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie korzyści i możliwości niesie za sobą wdrożenie on-premises oprogramowania ERP Dynamics 365 Business Central.

Model wdrożenia on-premises można określić jako bardziej „tradycyjny” aniżeli w chmurze. Oprogramowanie ERP instalowane jest na infrastrukturze klienta (na jego serwerach), która pozostaje jego wyłączną własnością. To firma odpowiada za bezpieczeństwo przechowywanych danych, jak również utrzymanie i konserwację wspomnianej infrastruktury oraz oprogramowania. Pomimo tego obowiązku, niewątpliwą zaletą jest to, że dostęp do systemu jest w dużo mniejszym stopniu zależny od czynników zewnętrznych. Dodatkowym atutem jest również pełna kontrola nad posiadanym rozwiązaniem. Przejdźmy jednak do rzeczy.

Jakie korzyści niesie za sobą wdrożenie Dynamics 365 Business Central on-premises?

Pomimo, że chmura przynosi wiele korzyści, rozwiązania on-premises są wciąż bardzo często brane pod uwagę. Często bywa to związane z profilem działalności danej firmy, który jest obwarowany różnego rodzaju regulacjami prawnymi. Czasami zaś wynika to z braku stabilnego połączenia internetowego, aby móc korzystać z usług w chmurze. Oto kilka kwestii do rozważenia podczas zastanawiania się nad wdrożeniem on-premises oraz korzyści z tego wynikających.

1. Możliwość wykorzystania posiadanej infrastruktury IT

Niektóre firmy, które już zainwestowały znaczne środki w swoją infrastrukturę i sprzęt IT, będą mogły wykorzystać te inwestycje do uruchomienia systemu ERP. Dzięki temu, będą mieć nad nim pełną kontrolę. Jeżeli organizacja musi zakupić serwer pod wdrożenie oprogramowania ERP to należy się mocno zastanowić, czy wybór rozwiązania SaaS nie będzie korzystniejszy „na starcie”.

2. Niezależność od połączenia internetowego

Wdrożenie lokalne sprawia, że firma nie jest zależna od połączenia z Internetem, aby móc korzystać z oprogramowania. Mimo ciągłego rozwoju technologicznego, wciąż na świecie są miejsca z niestabilnym łączem internetowym. W takim przypadku wdrożenie on-premises zdecydowanie przewyższa rozwiązania w chmurze, wymagające stałego dostępu do Internetu.

3. Pełna kontrola nad przechowywanymi danymi

Decydując się na implementację systemu Dynamics 365 Business Central w modelu on-premises dane są przechowywane na własnym serwerze. Dzięki temu, mamy do nich pełny dostęp oraz kontrolę nad ich bezpieczeństwem. Dla niektórych firm i instytucji jest to warunek konieczny, który, tym samym, eliminuje wybór rozwiązania SaaS.

4. Kontrola nad aktualizacjami

Dzięki rozwiązaniu na własnej infrastrukturze, osoby, które odpowiadają za system, mają większą kontrolę nad tym, czy i kiedy przeprowadzić aktualizację systemu. W przypadku rozwiązania SaaS, o części aktualizacji użytkownicy mogą decydować, czy mają zostać uruchomione, natomiast znaczna większość jest przeprowadzana automatycznie, bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie.

5. Podatność na modyfikacje

W przypadku rozwiązania on-premises wszelkie customizacje są dużo łatwiejsze do wykonania. Pod tym kątem rozwiązanie w chmurze ustępuje wdrożeniu lokalnemu. Oprogramowanie on-premises można w dużym stopniu dostosować do potrzeb klienta. Należy jednak mieć świadomość tego, że modyfikacje pociągają za sobą dodatkowe koszty.

Podsumowanie

Wybór modelu wdrożenia systemu ERP nie jest łatwym zadaniem. Zarówno wdrożenie na infrastrukturze lokalnej, jak i w chmurze, posiada swoje zalety. Niemniej jednak, restrykcje prawne, które dotyczą niektórych organizacji, powodują, że jedyną możliwą opcją wdrożenia jest implementacja on-premises. W każdym razie, przed podjęciem decyzji o modelu wdrożenia systemu ERP warto przeanalizować takie czynniki, jak rozkład kosztów, bezpieczeństwo, dostęp do oprogramowania, czas wdrożenia, jak i podatność na modyfikacje.