Poza ogromem funkcjonalności Dynamics 365 daje również możliwość realizowania kampanii marketingowych (w ramach standardu Dynamics CRM). Jak już wiemy oprogramowanie te składa się z takich komponentów, jak listy marketingowe, kampanie marketingowe, odpowiedzi na kampanie, materiały sprzedażowe oraz szybkie kampanie. Kluczową kwestią jest jednak właściwe określenie targetu. Mogą nim być klienci (grupa docelowa) bądź leady.

Ustalanie celu kampanii marketingowej

Tworząc kampanię marketingową absolutną podstawą jest określenie jej celu. Targetem może być wybrany segment klientów lub leadów. Dzięki temu będziemy mogli poprawnie zdefiniować grupę docelową. Listy marketingowe buduje się na bazie kont, kontaktów i potencjalnych klientów, natomiast zestawienie odbiorców w oparciu o oznaczone w rekordach cechy. W efekcie jesteśmy w stanie opracować np. listę marketingową klientów, którzy skorzystali z usługi wdrożenia systemu informatycznego, lecz nie podpisali umowy serwisowej, mimo, że ich firma dynamicznie się rozwija, przez co stała opieka nad systemem jest koniecznością.

Listy statyczne i dynamiczne w Dynamics CRM

W ramach Dynamics CRM można utworzyć listy statyczne i dynamiczne. Pierwsze z nich to zestawienia klientów bądź leadów, w momencie tworzenia listy przypisanych do odpowiedniego segmentu. Z kolei drugi typ list, czyli listy dynamiczne stanowią zestawienie zmienne w czasie. Wobec tego, główna różnica między nimi polega na tym, że w listach statycznych nie są rejestrowane żadne zmiany (nawet jeśli klient zmieni segment), zaś listy dynamiczne są stale aktualizowane.

Tradycyjne kampanie marketingowe a szybkie kampanie

Oprogramowanie Dynamics CRM oferuje firmom klasyczne kampanie i szybkie kampanie. Na te standardowe składa się cały proces realizacji, a więc zarządzanie, planowanie, dystrybucja działań i kontrola odpowiedzi. W związku z tym, dotyczą one poważniejszych, dokładnie zaplanowanych działań o szerszym zasięgu. W odróżnieniu do nich szybkie kampanie umożliwiają niemalże natychmiastową realizację i dystrybucję komunikatów do określonej grupy docelowej.