Systemom ERP stawia się szereg wymogów. Ale czy faktycznie wszystkie dostępne na rynku rozwiązania określane tym mianem je spełniają? Sprawdźmy.

Krótka historia systemów ERP

Zacznijmy od krótkiego rysu historycznego. Pierwsze proste aplikacje wspierające kontrolę zapasów pojawiły się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Dekadę później, w odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie zarządzania przestrzenią magazynową i wskutek szybkiego rozwoju narzędzi informatycznych, powstały pierwsze systemy MRP (Manufacturing Resource Planning). Służyły one do planowania zapotrzebowania materiałowego i stanowią podwalinę dzisiejszych systemów ERP. Rozwój systemów MRP postępował w latach 80., gdy powstała nowa generacja tych rozwiązań, znana jako MRP II. Wraz z postępem technologicznym lat 90. możliwe stało się poszerzanie ich możliwości w zakresie zarządzania nie tylko zapasami, ale w zasadzie wszystkimi obszarami przedsiębiorstw. Pojawiały się kolejne moduły, a systemy MRP II przerodziły się w ERP (Enterprise Resource Planning). Oczywiście ich rozwój trwa nadal. Dlatego dziś mówimy już o nowym standardzie, nazwanym ERP II. Coraz mocniej w świadomości obiorców zaczyna funkcjonować także pojęcie DOP (Digital Operations Platform), które ma być systemem ERP kolejnej generacji.

Czym powinien charakteryzować się system ERP?

Definicja systemu ERP mówi jasno, że ma być to system informatyczny scalający procesy biznesowe w całej organizacji. Niestety, analizując dostępne na rynku rozwiązania można odnieść wrażenie, że pojęcie to bywa nadużywane. Systemami ERP nazywane są bowiem narzędzia, które mają ograniczone funkcjonalności i nie posiadają wszystkich wymaganych modułów. System ERP powinien przede wszystkim:

 • uwzględniać wszystkie obszary działalności firmy;
 • mieć modułową budowę, pozwalającą na wdrożenie etapami;
 • uwzględniać zarówno procesy realizowane wewnątrz firmy, jak i te obejmujące podmioty zewnętrzne;
 • dawać możliwość dostosowania do zróżnicowanych warunków organizacyjnych;
 • łatwo łączyć się z systemami zewnętrznymi;
 • realizować funkcje charakterystyczne dla systemów klasy MRP II.

Wspomnieliśmy kilkukrotnie o modułowej budowie i wsparciu we wszystkich obszarach działalności firmy. Jakie funkcjonalności powinien posiadać system ERP? Wśród najważniejszych należy wymienić:

 • obsługę finansów;
 • zarządzanie produkcją;
 • zarządzanie magazynem i kompletacją;
 • obsługę sprzedaży i marketingu;
 • zarządzanie zapasami;
 • zarządzanie zasobami i projektami;
 • możliwości raportowania i analizy danych.

Oczywiście funkcjonalności, jakie daje system, to nie wszystko. Bardzo ważne są też kwestie związane z obsługą i rozwojem narzędzi. Nie wolno też zapominać o tak ważnych kwestiach, jak łatwy dostęp z różnych urządzeń (również mobilnych), stały rozwój i dostosowanie do aktualnej sytuacji rynkowej czy prawnej oraz wykorzystanie najnowszych technologii (np. sztucznej inteligencji).

Nadal nie masz pewności, jaki system ERP najlepiej spełnia wymagania stawiane tego typu narzędziom? Przygotowaliśmy zestawienie najpopularniejszych na polskim rynku rozwiązań dla małych i średnich firm. Pobierz je i sprawdź, który system będzie najlepszy dla Twojej firmy.