W 2020 roku Microsoft zlecił Forrester Consulting przeprowadzenie badania Total Economic Impact™ (TEI), aby ocenić potencjalny zwrot z inwestycji (ROI), jaki przedsiębiorstwa mogą osiągnąć dzięki systemowi ERP Business Central. Przyjrzyjmy się jego wynikom. 

Jak przeprowadzono badanie? 

Aby lepiej zrozumieć wyzwania i potrzeby użytkowników Business Central (dawniej Dynamics NAV), Forrester przeprowadził ankietę wśród pięciu firm korzystających z systemu. Na podstawie otrzymanych od nich informacji stworzono modelową organizację, dla której obliczono korzyści z korzystania systemu na przestrzeni trzech lat. W oparciu o metodologię TEI powstał reprezentatywny model finansowy, uwzględniający ryzyko wynikające z obaw i problemów ankietowanych firm. Do modelowania wpływu inwestycji wykorzystano cztery filary metodologii TEI: korzyści, koszty, elastyczność i ryzyko. 

Z jakimi wyzwaniami mierzyły się firmy przed wdrożeniem Business Central? 

Wśród największych problemów sprzed wdrożenia, ankietowane firmy wskazywały najczęściej na: 

  • Wykorzystywanie różnych narzędzi informatycznych: stosowane programy nie były w stanie w pełni pokryć zapotrzebowania firmy, dlatego konieczne było dokładanie kolejnych systemów. Problemem okazała się ich integracja i przepływ danych. Brakujące funkcjonalności wymagały tworzenia dodatkowych modyfikacji systemu. Wszystko to powodowało ogromne problemy w codziennym użytkowaniu, jak i generowało niepotrzebne koszty. 
  • Trudności w skalowaniu obecnych narzędzi ERP: dostosowanie przestarzałych rozwiązań on-premises do stale rosnących potrzeb całej organizacji wielokrotnie okazywało się niemożliwe technicznie ze względu na ich ograniczenia, a z finansowego punktu widzenia było nieopłacalne. Jednocześnie, szukając nowego systemu ankietowani często natrafiali na platformy, które z ich punktu widzenia były zbyt zaawansowane na potrzeby MŚP. 
  • Problem z utrzymaniem aktualnych wersji posiadanych systemów: pracownikom działów IT często brakowało możliwości, by na bieżąco aktualizować posiadane rozwiązania. Cierpiało na tym bezpieczeństwo oraz funkcjonalność.  

Korzyści płynące z wdrożenia Business Central 

Ankietowane firmy zwróciły uwagę na następujące korzyści z wdrożenia systemu Business Central: 

  • Ulepszenie funkcjonalności w obszarze finansów i operacji: wynika ono z automatyzacji kluczowych procesów biznesowych, lepszego dostępu do systemu z różnych urządzeń oraz zwiększonej przejrzystości w całym obszarze finansowym. 
  • Zmniejszenie nakładów finansowych na systemy ERP: dzięki przejściu do systemu Business Central w wersji chmurowej, firmy zlikwidowały wydatki na dodatkowe licencje oraz utrzymanie i serwis własnej infrastruktury. 
  • Większa skalowalność rozwiązań ERP: przejście do chmury zapewnia skalowalność nieosiągalną dla rozwiązań lokalnych. Dla małych i średnich przedsiębiorstw to szczególnie ważne, gdyż ich wzrost wymaga elastyczności w dostosowaniu do aktualnych, często zmieniających się potrzeb. 
zwrot inwestycji w system erp firmy microsoft

Wdrożenie Business Central w modelowej organizacji – efekty 

Stworzona na potrzeby badania modelowa organizacja to lokalna firma produkcyjna działająca w Stanach Zjednoczonych, sprzedająca swoje wyroby różnymi kanałami. Jej wartość wyceniono na 15 milionów dolarów. Zatrudnia 250 osób i notuje coroczny wzrost o 10%. Do tej pory korzystała z różnych narzędzi on-premises i przenosi się do Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ze względów technicznych, wdrożenie zaplanowano etapami na kolejne trzy lata, przy czym 50% ma zostać zrealizowane w roku pierwszym. Umowa obejmuje 15 licencji Business Central Enterprise dla personelu z obszaru finansów i operacji. Forrester w badaniu zwraca uwagę na następujące efekty wdrożenia nowego systemu: 

  • Mniejsze zapotrzebowanie na zwiększanie zatrudnienia w działach finansowych: wcześniej wraz ze wzrostem firmy, konieczne było zwiększanie personelu w zakresie finansów i operacji. Przy dziesięcioprocentowym wzroście dla modelowej organizacji, udało się zredukować potrzebę zatrudnienia o jeden pełen i jeden częściowy etat. 
  • Zwiększenie efektywności pracowników dzięki lepszemu przepływowi operacji: piętnastu użytkowników licencji Business Central oszczędza 8% swojego czasu pracy poświęcanego na bieżące obowiązki. 
  • Uniknięcie kosztów tworzenia raportów przez firmy zewnętrzne: wcześniej firma korzystała z usług firm trzecich do przygotowywania kwartalnych raportów. Koszt każdego raportu oszacowano na 5 tysięcy dolarów. 
  • Oszczędność kosztów utrzymania poprzednich rozwiązań: firma oszczędza rocznie 15 tysięcy dolarów na licencjach oraz utrzymaniu infrastruktury. Oszczędności obejmują także roboczogodziny specjalistów IT – zapotrzebowanie na ich usługi spadło o 16 godzin miesięcznie. 

Forrester zwraca także uwagę na korzyści, które ciężko wycenić. Wśród nich znalazły się ulepszone doświadczenie użytkowników końcowych, łatwa integracja z innymi produktami Microsoft oraz łatwość podejmowania świadomych decyzji dzięki zawsze aktualnym danym dostępnym w czasie rzeczywistym. Nie bez znaczenia jest także duża elastyczność systemu. 

Zwrot inwestycji Business Central 

W badaniu wyliczono dokładne koszty i oszczędności płynące z wdrożenia Microsoft Dynamics 365 Business Central w ciągu trzech lat. Obliczono też procentowy zwrot z inwestycji i czas, po jakim system się zwróci. Dla modelowej organizacji ROI wynosi aż 162%! Tym samym wydatki na wdrożenie Business Central zwrócą się w czasie krótszym niż rok.

Business Central to kompleksowe rozwiązanie ERP światowej klasy. Jego funkcjonalność obejmuje nie tylko obszar finansów, ale też kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw, produkcją, magazynem czy sprzedażą. Chcesz dowiedzieć się, jakie mogą być korzyści z jego wdrożenia dla Twojej firmy? Umów się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!

Źródło: The Total Economic Impact™ Of Microsoft Dynamics 365 Business Central