Nie od dziś wiadomo, jak wielką wagę Microsoft przywiązuje do zrównoważonego rozwoju. Firma stara się zachęcać do działań na rzecz poprawy klimatu również swoich klientów. Jednym z narzędzi, które mają wspomóc działania w tym zakresie jest usługa Microsoft Cloud for Sustainability. Na czym polega? 

Przykład idzie z góry, czyli ambitne dążenia Microsoftu 

Dla przypomnienia: Microsoft w 2020 roku przyjął zobowiązanie, zgodnie z którym do roku 2030 ma stać się firmą o zerowej emisji dwutlenku węgla i ilości odpadów oraz z dodatnim bilansem wodnym. Plan wydaje się niezwykle ambitny, jednak dotychczasowe działania pozwalają wierzyć, że uda się go zrealizować – wynika to jasno z przedstawionego niedawno raportu za rok 2022. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „O dążeniach Microsoft do osiągnięcia neutralności klimatycznej”. Firma nie ustaje także w działaniach mających przekonać klientów do podjęcia kroków w kierunku neutralności klimatycznej. 

Czym jest Cloud for Sustainability? 

W czerwcu Microsoft uruchomił usługę nazwaną Cloud for Sustainability (Chmura dla zrównoważonego rozwoju). Ma ona na celu umożliwienie organizacjom przyspieszenie postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez połączenie zestawu funkcji środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG). Wykorzystuje portfolio chmurowe Microsoftu, a także rozwiązania pochodzące od partnerów na całym świecie. Jej realizacja ma się opierać na czterech płaszczyznach: 

  • jednolitej analizie danych; 
  • tworzeniu zrównoważonej infrastruktury IT; 
  • ograniczeniu wpływu prowadzonej działalności na środowisko; 
  • tworzeniu zrównoważonych łańcuchów wartości. 

Przyjrzyjmy się im dokładniej. 

Jednolita analiza danych 

W tym zakresie Chmura dla zrównoważonego rozwoju pozwala na usprawnienie procesu zbierania, analizy i raportowania danych. Do dyspozycji mamy zautomatyzowany proces zbierania danych, ich wspólny format oraz gotowe modele obliczeniowe. Pozwala to na łatwe mierzenie i monitorowanie emisji. Dzięki dostępnym pulpitom nawigacyjnym możemy zwizualizować swoje zużycie energii i emisje. W efekcie organizacje zyskują przejrzystość potrzebną do zarządzania wpływem na środowisko. 

Tworzenie zrównoważonej infrastruktury IT 

Wykorzystując wydajniejsze narzędzia i systemy można zmniejszyć wpływ firmy na środowisko i zwiększyć wartość biznesową. Przenosząc obciążenia do chmury, zmniejszamy zużycie energii i jej koszty, a także emisje dwutlenku węgla, tym samym osiągając lepsze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ogromne znaczenie ma też odpowiedni dobór wykorzystywanych w firmie urządzeń. Wybierajmy takie, które maksymalizują poziom zrównoważonego rozwoju materiałów, jednocześnie minimalizując ślad węglowy i zużycie energii. 

Ograniczenie wpływu prowadzonej działalności na środowisko 

To pojęcie jest dość szerokie. Obejmuje między innymi odpowiednie zarządzanie energią przy pomocy odpowiednich systemów i inteligentnych rozwiązań elektroenergetycznych typu „smart grid”. Microsoft zwraca także uwagę na ograniczenie negatywnego wpływu budynków, przestrzeni i sprzętu. Bazując na danych, jesteśmy w stanie zmniejszyć emisje dwutlenku węgla, zużycie energii i jej koszty, zużycie wody oraz ilość wytwarzanych odpadów. Ważne jest również zapewnienie partnerom i pracownikom narzędzi umożliwiających współpracę w zakresie zrównoważonego rozwoju.  

Tworzenie zrównoważonych łańcuchów wartości 

Ostatnią kwestią jest lepsze określanie odpowiedzialności za realizację obowiązków w całym łańcuchu wartości. W skrócie chodzi o zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności za realizację obowiązków na każdym etapie – od pozyskiwania surowców, poprzez produkcję, na dystrybucji skończywszy. Cyfrowe połączenie łańcuchów dostaw ma skutkować większą przejrzystością i lepszym raportowaniem. 

Lepszy wpływ na środowisko jest oczywiście tylko jednym z wielu argumentów przemawiających za przeniesieniem posiadanych systemów do chmury. Więcej na temat zalet rozwiązań chmurowych znajdziesz na naszym blogu.