Plan rozwoju systemu ERP Dynamics 365 Business Central jest jasno określony. Co miesiąc wydawane są “małe” aktualizacje, a dwa razy w roku “duże”. Pierwsza tegoroczna “duża” aktualizacja, czyli release wave 1 2022 będzie powszechnie dostępna od kwietnia. W ubiegłym tygodniu na stronach Microsoft’u ukazała się informacja odnośnie tego, czego możemy się po niej spodziewać. Lista modyfikacji jest bardzo obszerna. W dzisiejszym wpisie przedstawimy po krótce tylko te, które mogą okazać się najciekawsze z punktu widzenia użytkowników systemu. 

Usprawnienia funkcjonalne w obszarze aplikacji Business Central 

 • dodatkowe zabezpieczenie przed nieuzasadnionym usunięciem konta księgi głównej (KG) – system weryfikuje czy wszystkie zapisy są rozliczone dla tego konta;
 • usprawnienia w obszarze rozliczania kosztów projektów – rozbicie na nabywcę i płatnika (wcześniej nabywca oraz płatnik to jedna i ta sama firma);
 • możliwość ustawienia domyślnych rachunków bankowych na dokumentach sprzedaży dla wskazanych walut;
 • podgląd wpływu kursu danej waluty na wartość FV przed księgowaniem;
 • nowy interfejs użytkownika do wprowadzania prognoz popytu;
 • możliwość używania różnych kont KG dla transakcji zobowiązań i należności, poprzez określenie grup księgowania, które mają być dozwolone jako substytuty;
 • możliwość ustawienia domyślnych wymiarów dla lokalizacji w kartotece lokalizacji, na stronie Karta lokalizacji;
 • większą kontrola nad odroczeniami terminów płatności;
 • udoskonalony dziennik uzgadniania płatności; 
 • wprowadzenie pobrań zapasów dla zleceń jako alternatywne rozwiązanie służące do rejestracji zużycia zapasów na zlecenia – wcześniej tą czynność można było wykonać tylko przy pomocy dziennika zleceń;
 • możliwość synchronizacji ofert sprzedaży i zamówień pomiędzy Dynamics 365 Sales i Dynamics 365 Business Central;
 • wprowadzenie nowej formuły kalkulacji przy opracowaniu BOMów produkcyjnych – do istniejących (polegająca na wyliczeniach np.: długość x szerokość, dodano stałą ilość, niezależną od produkcji). 

Usprawnienia w obszarze raportowania 

 • nowe możliwości w zakresie raportowania finansowego z harmonogramami kont;
 • możliwość wykorzystania Excel’a do projektowania układów raportów. 

Usprawnienia w zakresie wdrażania nowych pracowników do obsługi systemu

 • nowe okno pomocy z linkami kontekstowymi od firmy Microsoft i od partnerów wdrożeniowych, którzy będą mogli skonfigurować swoje wskazówki, aby były dostępne na stronie pomocy;
 • nowy przewodnik pomagający użytkownikom znaleźć ustawienia i narzędzia do personalizacji oraz nowe przewodniki po centrum ról. 

Jeszcze lepsza współpraca Business Central z Microsoft 365

 • usprawnienia w zakresie integracji Dynamics 365 Business Central z Microsoft Teams („Szczegóły” dla udostępnionej zawartości oraz możliwość przypięcia karty jako nowej zakładki w Teams);
 • dodatek do Outlook umożliwiający dodanie załącznika z wiadomości e-mail, bezpośrednio do dokumentów w Business Central (opcja pobrania wszystkich lub wybranych załączników wysłanych przez klienta zewnętrznego pocztą e-mail i bezpośredniego dodania ich do rekordów w systemie ERP, jako załączone dokumenty dla kontaktów, klientów itd.).  

Usprawniona integracja z Power Platform

 • do łącznika Power Automate Power Apps dodano nowe funkcje, takie jak segregowanie, sortowanie i wyszukiwania danych oraz dodawanie powiązanych rekordów (nagłówek i wiersze w dokumentach);
 • tabele wirtualne Business Central będą teraz emitować zdarzenia zmiany danych, tak jak robią to tabele natywne. 

Usprawnienia w obszarze administracji

 • w najnowszej “dużej” aktualizacji systemu ERP Dynamics 365 Business Central, zostanie udostępniony zestaw funkcji, które mają na celu uproszczenie i usprawnienie sposobu, w jaki administratorzy zarządzają licencjami oraz uprawnieniami.

Podsumowanie 

Tak jak wspomniano na początku artykułu – to tylko niektóre z planowanych nowości w Business Central. Więcej szczegółów na temat release wave 1 2022, można znaleźć bezpośrednio na stronach Microsoft. Zasady aktualizacji systemu zostały przedstawione szerzej na naszym blogu. Obszerniejszą prezentację wybranych nowości, opublikujemy po ukazaniu się ich wersji podglądowych.