Decydując się na implementację systemu klasy ERP, firmy muszą wziąć pod uwagę jego funkcjonalność oraz możliwości integracji. Istotną kwestią do rozważenia jest także wybór modelu wdrożenia, aby był zgodny ze strukturą organizacyjną, bezpieczeństwem oraz innymi czynnikami ważnymi z punktu widzenia danej organizacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie są dostępne modele wdrożenia systemu Dynamics 365 Business Central.

Na przestrzeni ostatnich lat producenci systemów ERP wprowadzili i nadal wprowadzają do nich sporo innowacji. Ciągły postęp technologiczny przyczynił się również do powstania różnych sposobów na wdrożenie systemu – od tradycyjnego, na własnej infrastrukturze serwerowej (on-premises), po możliwość korzystania z systemu w modelu Software As A Service (SaaS). Podczas dokonywania wyboru modelu wdrożenia należy wziąć pod uwagę m.in.:

  • czy twoja organizacja hostuje już jakieś rozwiązania IT w chmurze?
  • czy twoja organizacja posiada odpowiednią infrastrukturę IT?
  • czy twoja firma posiada wykwalifikowany personel, który będzie w stanie zarządzać i utrzymywać lokalną infrastrukturę IT?
  • czy użytkownicy systemu będą mogli mieć dostęp do aplikacji będąc poza biurem?
  • czy twoja firma może pozwolić sobie na początkowo wysoką inwestycję, czy może raczej miesięczne płatności za hosting będą lepszym rozwiązaniem?
  • jak mogą zmienić się potrzeby biznesowe twojej organizacji na przestrzeni kilku najbliższych lat?

W przypadku systemu Dynamics 365 Business Central możliwe jest wdrożenie w modelu SaaS, Cloud (np. na chmurze Azure), on-premises oraz hybrydowym.

Dynamics 365 Business Central SaaS

Microsoft Dynamics 365 Business Central SaaS
Dynamics 365 Business Central SaaS

„Oprogramowanie jako usługa” lub inaczej – Software As A Service – zyskało na popularności w ostatnich latach. Model ten zapewnia klientom dostęp do systemu ERP za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Sama aplikacja jest hostowana przez Microsoft w ich centrum danych, klienci zaś kupują licencje na zasadzie subskrypcji (rocznej bądź miesięcznej). Dodatkowo, Microsoft zarządza infrastrukturą i automatycznie obsługuje wszystkie aktualizacje. Dzięki temu, klient nie musi inwestować oraz dbać o lokalną infrastrukturę, co znacznie zmniejsza obciążenie działu IT. Rozwiązanie jest nieco mniej elastyczne i konfigurowalne niż wersja lokalna. Można jednak korzystać z rozszerzeń dostępnych na platformie Microsoft AppSource, a tym samym wzbogacać funkcjonalność Business Central. Samo przypisywanie licencji jest bajecznie proste, gdyż odbywa się ono z poziomu tej samej konsoli administracyjnej, która jest wykorzystywana do zarządzania Office 365.

Dynamics 365 Business Central „na Azure”

Wdrożenie systemu ERP w chmurze, takiej jak Microsoft Azure, staje się coraz bardziej popularne. Jest to podyktowane elastycznością oraz niższymi kosztami początkowymi. Wybór chmury biznesowej eliminuje potrzebę inwestowania w sprzęt. W tym modelu Business Central jest hostowany na instancji Azure, która jest zarządzana przez partnera wdrożeniowego bądź klienta. Dodatkowo, partner zapewnia wsparcie techniczne. Na korzyść Azure przemawia także jego elastyczność. Przykładowo, jeżeli nie potrzebujemy, aby system działał przez 24h/7, to możliwe jest to do skonfigurowania w Azure. Ponadto, jeśli branża, w której działa nasza organizacja, charakteryzuje się sezonowością, czyli w pewnych okresach zasoby systemu są wykorzystywane np. na 60%, a w innych potrzeba pełnych 100%, to Azure może okazać się tutaj świetnym rozwiązaniem. Biorąc pod uwagę, jak technologia będzie ewoluować w przyszłości, platformy chmurowe, takie jak Azure, są warte rozważenia.

On-premises – system ERP na tradycyjnej infrastrukturze serwerowej

System ERP na tradycyjnej infrastrukturze serwerowej

Wiele organizacji posiada własny serwer, więc nie chce z niego rezygnować. Ponadto, wolą mieć wszystko pod własną kontrolą. Dla tego typu firm Microsoft przewidział możliwość instalacji systemu Dynamics 365 Business Central na infrastrukturze lokalnej. W przypadku lokalnego wdrożenia, dostępne są licencje wieczyste oprogramowania co oznacza, że użytkownik jest jego właścicielem. Istnieje również opcja miesięcznej subskrypcji opartej na liczbie użytkowników. Jeżeli firma nie posiada własnej infrastruktury to musi się liczyć z wysokimi kosztami początkowymi. Wynikają one m.in. z zakupu sprzętu i przeszkolenia pracowników, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie serwerem, utrzymanie systemu oraz jego administrację. Należy również pamiętać o „ukrytych kosztach”, czyli np. klimatyzacja w pomieszczeniu, gdzie znajduje się serwer, zasilanie czy też konserwacja. W ostatecznym rozrachunku, wdrożenie w modelu on-premises zapewnia większą kontrolę i swobodę w zakresie modyfikowalności systemu, ale wymaga również wysokiego poziomu wiedzy informatycznej, aby system był dobrze utrzymany i bezpieczny przez cały czas.

Wdrożenie w modelu hybrydowym

Dynamics 365 Business Central jest także możliwy do wdrożenia w tzw. modelu hybrydowym. Łączy on w sobie możliwości hostingu lokalnego i chmurowego. Podejście hybrydowe zapewnia elastyczność rozwiązania i łatwość dostępu do systemu. Dla firm, które mają surowe przepisy dotyczące sposobu i miejsca przechowywania danych, ta metoda wdrażania może być bardzo korzystna. Pomimo tego, że wdrożenie hybrydowe może być postrzegane jako najlepsze, gdyż łączy funkcjonalność chmury i on-premises, ważne jest, aby pamiętać, że wymaga ono tego samego poziomu infrastruktury, konserwacji i wiedzy IT, co rozwiązanie lokalne (on-premises). W przypadku wdrożenia systemu Business Central w modelu hybrydowym dane organizacji będą przechowywane lokalnie na serwerze, ale dostęp do nich będzie również możliwy poza biurem dzięki replikacji danych do chmury. Daje to również możliwość na wykorzystanie dodatkowych aplikacji, takich jak PowerApps, Power BI czy Flow.

Podsumowanie

W przypadku systemu Dynamics 365 Business Central Microsoft daje organizacjom duży wybór w zakresie modelu wdrożenia. Rozwiązanie można zakupić przez partnerów w modelu SaaS. Tym samym, nie trzeba się martwić i przejmować kwestiami infrastruktury. Klient otrzymuje login i hasło po czym może sam rozpocząć swoją „przygodę” z Business Central. System może być wdrożony również na chmurze Azure, która zapewnia elastyczność pod kątem zasobów IT i płatność bazującą na zużyciu. Dla organizacji posiadających infrastrukturę serwerową dobrym rozwiązaniem może okazać się tradycyjny model wdrożenia, czyli on-premises. Natomiast, jeśli dana firma ma restrykcyjne przepisy w zakresie przechowywania danych, to dobrym rozwiązaniem dla nich może okazać się model hybrydowy, łączący chmurę Azure z infrastrukturą lokalną.