Jak działamy?

Wszystkie projekty w zakresie wdrożeń realizujemy zgodnie z metodyką Microsoft Dynamics Sure Step, opracowaną na podstawie wieloletnich doświadczeń wdrożeniowców z całego świata, dzięki czemu zawiera najlepsze, sprawdzone praktyki w zakresie efektywnego wdrażania aplikacji biznesowych.

01. Diagnoza

Weryfikacja poptrzeb klienta w zakresie oprogramowania. Dobór i przygotowanie indywidualnej oferty i kosztorysu najbardziej dopasowanych rozwiązań

02. Analiza

Szczegółowe badanie procesów przedsiębiorstwa, zdefiniowanie wymagań i zaplanowanie szczegółowego harmonogramu działań

03. Projekt

iProjekt wdrożenia założonych wcześniej procesów, utworzenie środowisk testowych systemu i określenie sposobu implementacji poszczególnych rozwiązań

04. Budowa

Budowa i testy komponentów systemu zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Stworzenie interfejsów i procesów migracji danych testowych. Konfiguracja i testy systemu.

05. Wdrożenie

Całodobowa opieka konsultantów nav24 nad użytkownikami i wsparcie w obsłudze wdrożonego systemu.

06. Uruchomienie

Przeniesienie dotychczasowych procesów do nowego systemu, końcowe testy i szkolenia użytkowników.

Analiza przedwdrożeniowa

Stanowi wstęp do wdrożenia oprogramowania w przedsiębiorstwie i ma kluczowe znaczenie w przygotowaniu całego procesu. Na podstawie analizy zostają zaplanowane wszystkie działania w ramach projektu i wybrane zespoły odpowiedzialne za jego realizację, zarówno po stronie NAV24 jak i klienta. W ramach analizy odbywa się cykl spotkań warsztatowych podczas których opracowywane zostają wszystkie modele procesów biznesowych w organizacji klienta. Na tym etapie powstaje pełny Spis procesów objętych systemem oraz Karta projektu zawierająca dokładny harmonogram, produkty i etapy wdrożenia wraz z budżetami. W ramach Analizy przedwdrożeniowej powstaje także Plan projektu wraz z rejestrem problemów i listą migracji danych.

zamów analizę »

Wdrożenie

Wdrożenie systemu ERP składa się z trzech etapów:

 

01. Projekt

Pierwszy etap wdrożenia systemu, podczas którego zespół projektowy opracowuje projekt implementacji rozwiązań będących odpowiedzią na określone w fazie analizy potrzeby biznesowe klienta. Na tym etapie tworzone są środowiska testowe systemu, które nastepnie konfigurowane są adekwatnie do określonych wymagań. Powstaje także plan implementacji poszczególnych rozwiązań.

02. Budowa

Etap podczas którego tworzone są poszczególne komponenty systemu ERP, zdefiniowane i zatwierdzone na etapie analizy. Powstają wówczas wszystkie wymagane funkcjonalności, proces migracji danych,a także tworzone są interfejsy. Po zakończeniu etapu budowy mamy gotowy, w pełni skonfigurowany system, który następnie podlega szczegółowym testom akceptacyjnym przeprowadzanym przez wybranych użytkowników z zespołu klienta.

03. Uruchomienie

Na tym etapie następuje przeniesienie procesów do nowego systemu Microsoft Dynamics NAV. Zespół wdrożeniowy NAV24 przeprowadza szkolenia z jego obsługi dla użytkowników systemu. Obustronnie przeprowadzane są końcowe testy funkcjonowania systemu. Powstaje także tak zwana Lista kontrolna. Po ostatecznym zatwierdzeniu poprawności działania, następuje ostateczna migracja danych na wersję produkcyjną i uruchomienie systemu.

Korzyści metodyki
Microsoft Dynamics Sure Step

Metodyka Sure Step gwarantuje klientowi pełną kontrolę nad przebiegiem całego procesu wdrożenia. Dzięki z góry zaplanowanym działaniom, jasno zdefiniowanym obowiązkom i rzetelnej dokumentacji klient ma wgląd do zachodzącyh zmian na każdym etapie projektu. Przejrzystość procesu i sprawna bieżąca komunikacja gwarantują bezpieczeństwo całego projektu i przeznaczonego budżetu

Wsparcie powdrożeniowe
i szkolenia

Po uruchomieniu nowego systemu u klienta NAV24 oferuje jego użytkownikom stałe wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie funkcjonowania procesów zachodzących w systemie. Nasz telefon serwisowy działa 24 godziny na dobę, a nasi Konsultanci w każdej chwili są gotowi podjąć realizację zgłoszeń naszych klientów.

Serwis

Oferujemy profesjonalne usługi serwisowe świadczone przez zespół wykwalifikowanych konsultantów. Naszym klientom zapewniamy:

 

 

Scentralizowany punkt zgłoszeń i wsparcia technicznego

Błyskawiczny czas reakcji na zgłoszenie

Dostępność 24/7

Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb

Wykwalifikowany zespół konsultantów i deweloperów

 

 

Jak pomagamy naszym klientom?

 

Asysta telefoniczna

Szybkie wsparcie użytkownika przy wykorzystaniu aplikacji Skype lub dedykowanej linii telefonicznej.

Pomoc zdalna

Zdalne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem oprogramowania TeamViewer.

Wizyta serwisowa

Wsparcie użytkowników w ich siedzibie podczas wizyt wykwalifikowanych konsultantów.

Zaufali nam

Partnerzy technologiczni

Microsoft
LS Retail
Netronic
Continia
Delmia
Anveo