Wiele firm szuka oszczędności na licencjach Microsoft Dynamics 365 Business Central. Koszt kilku, a często nawet kilkunastu, pełnych licencji jest stosunkowo wysoki, dlatego z czasem pojawia się pytanie, czy faktycznie wszyscy użytkownicy systemu potrzebują pełnego dostępu. Z pomocą przychodzi licencja Team Member. Jest idealna dla użytkowników, dla których ważny jest dostęp do danych, ale nie muszą tworzyć transakcji w systemie. Często korzystają z niej właściciele, dyrektorzy, osoby akceptujące obiegi informacji. Sprawdź, jak możesz oszczędzić na licencjonowaniu Business Central.

Możliwości użytkowników Team Member

Uprawnienia Team Member pozwalają użytkownikom na następujące czynności:

  • odczytywanie wszystkich informacji w Microsoft Dynamics 365 Business Central;
  • modyfikowanie już utworzonych rekordów nabywców, dostawców oraz zapasów;
  • modyfikowanie wpisów, gdy jest to dozwolone z perspektywy księgowości w celu aktualizacji określonych informacji;
  • zatwierdzanie lub odrzucanie zadań we wszystkich przepływach pracy przypisanych do użytkownika;
  • tworzenie, edytowanie lub usuwanie ofert;
  • wprowadzanie zleceń (projektów) oraz zadań;
  • edytowanie arkuszy czasu pracy do zatwierdzenia;
  • korzystanie z Power Automate dla Dynamics 365.

Jak wygląda to w praktyce?

Odczyt danych

Użytkownik systemu z licencją Team Member ma możliwość odczytu wszystkich stron i danych zapisanych w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central. Tym samym może przeglądać dowolne dane zapisane w systemie.

Modyfikowanie rekordów

Dla użytkowników z omawianą licencją możliwa jest edycja dostawców, nabywców oraz zapasów. Edytować można każde pole. Uprawnienia Team Member nie pozwalają jednak na dodawanie nowych obiektów.

Modyfikowanie wpisów

W ramach licencji można edytować zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży, faktury zakupy i sprzedaży oraz dokumenty magazynowe. Oznacza to że użytkownik z omawianą licencją może dowolnie edytować dokumenty, na przykład dodać wiersze zamówienia sprzedaży czy zmienić cenę na zamówieniu zakupu. Nie ma natomiast możliwości księgowania dokumentów oraz tworzenia zapisów w dziennikach zapasów, nabywców, dostawców czy produkcji.

zakup licencji jaki rodzaj licencji business central wybrać

Przepływy pracy

W ramach licencji użytkownik może wysyłać dokumenty do akceptacji, a także je zatwierdzać bądź odrzucać. Co ważne, może także sam dodawać i konfigurować przepływy akceptacji. Przykładowo, użytkownik z licencją Team Member może zostać poproszony o korektę cen na zamówieniu sprzedaży właśnie poprzez przepływ pracy.

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie ofert

Użytkownicy mogą tworzyć zarówno oferty sprzedaży, jak i zakupu. Nie ma jednak możliwości tworzenia bezpośrednio z tych ofert zamówień sprzedaży i zamówień zakupu – w tym celu wymagane są wyższe licencje.

Obsługa projektów

Licencja pozwala na dodanie nowego projektu i edycję już istniejących. Można także dodawać i edytować wiersze. Natomiast, tak jak w przypadku innych dzienników, nie ma możliwości rejestrowania użycia zasobów w dzienniku ani zarejestrowania tego faktu na kartach pracy zasobu.

Arkusze pracy

Dzięki omawianej licencji użytkownik może wprowadzać, edytować i wysyłać do akceptacji karty czasu pracy. Załóżmy, że rejestracją czasu pracy poświęconego na poszczególne zadania w projekcie, zajmuje się kierownik projektu. Nie potrzebuje on w tym celu wyższych uprawnień i uprawnienia Team Member będą odpowiednie.

Wykorzystanie Power Automate

Użytkownik z omawianą licencją może korzystać z narzędzi Power Automate. Ma na przykład możliwość skonfigurowania obiegu informacji. Przykładowo, gdy stworzy nową ofertę sprzedaży, przy pomocy Power Automate o fakcie tym automatycznie zostanie powiadomiony wskazany użytkownik Business Central lub Office (np. osoba, która powinna taką ofertę zaakceptować).

Zainteresowała Cię licencja Team Member i chcesz dowiedzieć się więcej na jej temat? Koniecznie sprawdź nasz webinar! Możesz obejrzeć go zupełnie za darmo – wystarczy, że wypełnisz formularz na stronie https://nav24.pl/nav-education/