Na całym świecie widać efekty trwającego kryzysu. Wiele firm zmuszonych jest do redukcji zatrudnienia. Cierpią również budżety na IT i transformację biznesową. W rezultacie dostawcy usług informatycznych mają do czynienia z osłabieniem tempa wzrostu. Jeśli jesteś w trakcie wyboru nowego rozwiązania ERP lub CRM albo migracji do chmury i szukasz dostawcy platformy chmurowej, istotne jest uzyskanie dobrego obrazu wyników finansowych potencjalnych dostawców. Przecież nie kupujesz nowego rozwiązania na kilka miesięcy!

Microsoft niedawno przedstawił wyniki trzeciego kwartału dla roku finansowego 2022/2023. Wyniki są bardzo dobre, pomimo niesprzyjającego rynku, przewyższając szacunki analityków zarówno w zakresie przychodów, jak i zysków.

Microsoft notuje wiele wzrostów

Wyniki Microsoftu za trzeci kwartał roku fiskalnego 2023 (pierwszy kwartał roku kalendarzowego 2023) przerosły oczekiwania w wielu obszarach:

  • Zyski: 2.45 USD za akcję względem przewidywanych 2.23.
  • Przychody z Azure i innych rozwiązań chmurowych wzrosły o 27%.
  • Segment Produktywności i Procesów Biznesowych, uwzględniający Dynamics 365, LinkedIn I Office wzrósł o 11%.
  • Przychód z produktów Dynamics i serwisów chmurowych wzrósł o 17%. Głównym motorem napędowym jest Dynamics 365 (chmurowy) z wzrostem przychodu o 25%.

Reakcja rynku na te wyniki przejawia się w cenach akcji Microsoftu: jak dotąd wzrosły one w tym roku kalendarzowym o 15%.

Imponujące dane dotyczące klientów

Microsoft udostępnił także wyniki dotyczące klientów w szybko rozwijającej się domenie sztucznej inteligencji:

  • Ponad 15 tysięcy klientów Azure Arc – wzrost o 150% w ujęciu rok do roku.
  • Ponad 36 tysięcy organizacji skorzystało z „istniejących możliwości wspieranych przez AI w Power Platform”.
  • 33 miliony aktywnych użytkowników Power Platform miesięcznie – wzrost o blisko 50% w ujęciu rok do roku.
  • Ponad 2,5 tysiąca użytkowników Azure OpenAI Service – dziesięciokrotny wzrost względem ubiegłego kwartału.

Optymistyczne spojrzenie w przyszłość

Microsoft określił kwartalne wyniki dla Dynamics 365 jako „zdrowy wzrost we wszystkich obszarach”, przy całkowitym wzroście przychodów Dynamics o 17 procent, a chmury Dynamics 365 nawet o 25 procent. Firma przewiduje wzrost przychodów, napędzany ciągłym rozwojem Dynamics 365, w ciągu najbliższych kilku kwartałów „od średniego do wysokiego poziomu”.

Satya Nadella, prezes i dyrektor generalny firmy Microsoft, z przekonaniem skomentował te wyniki. „Najbardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji na świecie łączą się z najbardziej uniwersalnym interfejsem użytkownika – językiem naturalnym – aby stworzyć nową erę informatyki” – powiedział. „Platforma Microsoft Cloud jest słusznym wyborem, pomagającą klientom w maksymalnym wykorzystaniu ich wydatków cyfrowych i wprowadzaniu innowacji dla nowej generacji sztucznej inteligencji”.

Powyższe wyniki nie zostawiają wątpliwości – szukając systemu ERP i najlepszych innowacji dla rozwoju firmy, warto uwzględnić ofertę firmy Microsoft.