“Nowoczesny magazyn” staje się coraz bardziej skomplikowanym miejscem ze względu zarówno na wzrost wymagań klientów, jak i złożonych procesów dotyczących łańcucha dostaw. Oszczędności w zarządzaniu nim są jednak możliwe do osiągnięcia – należy wykonać krok w tył i przeanalizować poszczególne procedury magazynowe oraz wdrożyć tzw. „dobre praktyki”. Niewątpliwie, przyczyni się to do usprawnienia przepływu zapasów w najbardziej efektywny sposób.

Poniższe sugestie można potraktować jako wspomniane „dobre praktyki” w zarządzaniu magazynem. Istotną rolę odgrywa tutaj lean management. Korzystając z „uproszczonych sugestii”, możemy radykalnie zmniejszyć ilość odpadów, oszczędzając tym samym koszty, a jednocześnie przynosząc wartość swoim klientom.

Komunikuj się często i skutecznie

Jasno przekazane cele organizacyjne pracownikom, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz ustalone procesy ich osiągania stanowią klucz do efektywnego zarządzania magazynem. Kiedy menedżerom nie udaje się stworzyć środowiska otwartej i jasnej komunikacji, cierpi na tym wydajność pracowników, co skutkuje zmarnowanymi zasobami.

Standaryzacja procesów

„Dobrą praktyką” jest ograniczenie potencjalnej zmienności w poszczególnych obszarach (rozładunek, zapasy, zobowiązania, planowanie zmian i grafików). Standaryzacja oszczędza czas i pieniądze oraz zmniejsza liczbę błędów. Złota myśl – zawsze jest lepszy sposób na zrobienie czegokolwiek.

Mierz to, co istotne

Chcąc stale ulepszać dane procesy musimy podjąć się ich mierzenia. Przykładowo, jeżeli dany wynik, rezultat, wskaźnik, nie jest ważny dla Twoich klientów – nie marnuj czasu na jego pomiar. Wykonywanie pomiarów danych wskaźników wpływa pozytywnie na wydajność magazynu oraz produktywność pracowników.

Wyniki i możliwości

Określ, co napędza procesy, aby zapewnić właściwe połączenie między dostępnymi zasobami a wynikam. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) odzwierciedlają przeszłość; standaryzacja i korekta błędów to odpowiedź na bieżącą wydajność.

Redukcja kosztów - zastosuj 5-stopniowe podejście

Postaw na metodologię Lean Six Sigma i skup się na 5-elementowym podejściu, w skład którego wchodzi: definiowanie, mierzenie, analiza, ulepszanie i kontrola. Przyczyni się to do zapewnienia trwałej i wolnej od defektów wydajności pracy.

Słuchaj, zaangażuj i zmotywuj swoich współpracowników

Słuchaj głosu i opinii swoich pracowników. Ludzie, którzy codziennie wykonują tą samą, konkretną pracę, to eksperci w tej dziedzinie. Oni najlepiej wiedzą, jak ograniczyć lub wyeliminować pojawiające się problemy. Dostosowanie menedżerów i pracowników do kultury organizacji może znacząco wpłynąć na produktywność magazynu.

Edukuj swoich kierowników i pracowników wyższego szczebla

Kolejną „dobrą praktyką” w kwestii zarządzania magazynem jest zadawanie właściwych pytań, gromadzenie niezbędnych informacji, podejmowanie trafnych decyzji czy działań naprawczych. Jest to niezbędne do ulepszania procesów, produktów i usług. Osoby przełożone i kierownicy powinni bardzo często odwiedzać hale produkcyjne i współpracować ze swoimi ludźmi w celu usprawnienia procesów i rozwiązania problemów.

Stwórz silny program szkoleniowo-wdrożeniowy

Oszczędności można również osiągnąć dzięki programom szkoleniowym. Niech wyznaczeni pracownicy przedstawią dane procesy i działania nowym, aby i oni mogli spróbować swoich sił w danej operacji. Nie rzucaj ich na „głęboką wodę”, gdyż mogą się bardzo szybko zniechęcić. Daj im czas – pozwól „przećwiczyć” dane procesy, aby jak najlepiej się ich nauczyli i wykonywali samodzielnie w przyszłości.

Obserwuj zmienność

W celu zwiększenia produktywności, wydajności i kontroli kosztów, należy bacznie obserwować zmienność. Jej zmniejszenie pozwala uczynić dane procesy bardziej stabilnymi i przewidywalnymi. Znajdź wskaźnik, który przedstawia Twój proces, a następnie w jak największym stopniu zredukuj zmienność tego procesu.

Sprzęt i system do obsługi magazynu/ automatyzacja procesów

Zły sprzęt do obsługi materiałów i zapasów może powodować „ukryty” stracony czas i nieefektywny przepływ produktów, wpływając na koszty i obsługę klienta. Zadaj sobie pytanie – czy używasz właściwej technologii i sprzętu do zarządzania swoim magazynem? Jakie procesy mógłbyś zautomatyzować, aby w pełni wykorzystać potencjału swojej firmy?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalizacją procesów na magazynie – koniecznie zapoznaj się z Mobile WMS – dodatkiem do systemów ERP Dynamics NAV / Business Central. Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko zmniejszysz koszty, ale również znacznie usprawnisz pracę na magazynie.