Nowych pracowników należy odpowiednio wdrożyć w funkcjonowanie firmy – począwszy od przedstawienia organizacji pracy, poprzez kwestie związane z bezpieczeństwem, na szkoleniu z procesów technicznych i obsługi sprzętu kończąc. Często bywa to czasochłonne i wiąże się z chwilową dezorganizacją pracy na danych stanowiskach. Czas wdrożenia można jednak skrócić dzięki standaryzacji pewnych procesów.

Dlaczego wdrożenie nowego pracownika jest tak istotne?

Eksperci wskazują, że pracownicy poddani procesowi onboardingu są o 50% bardziej efektywni niż Ci, którzy nie przeszli odpowiedniego wdrożenia. Niestety, wśród wielu firm produkcyjnych panuje przekonanie, że im szybciej pracownik stanie przy maszynie, tym lepiej odbije się to na wynikach. To jednak pozory. Każdą minutę, którą zaoszczędzimy na przygotowaniu ludzi do pracy, łatwo później stracić. Również pracownicy biurowi powinni dostać wystarczającą ilość czasu, by zapoznać się z obowiązującymi w firmie procedurami i wykorzystywanymi narzędziami, np. systemem ERP czy CRM. Najczęstszym efektem złego przeszkolenia nowych pracowników są popełniane przez nich błędy – nierzadko skutkujące opóźnieniami czy wręcz wstrzymaniem produkcji i bardzo kosztowne. Nieodpowiednie przeszkolenie pracownika produkcji naraża go ponadto na wypadki, a firmę na wynikające z nich konsekwencje. Wydaje się także, że o ile w przypadku wdrożenia pracowników biurowych duży nacisk kładzie się na relacje, to onboarding pracowników produkcji skupia się głównie na aspektach technicznych. Jednak jeżeli nowozatrudniona osoba nie poczuje się częścią zespołu i nie będzie się utożsamiać się z firmą i jej wartościami, trudno będzie o jej motywację i odpowiednie zaangażowanie do pracy. Takie podejście prowadzi często do dużej rotacji i tym samym naraża firmę na konieczność przeprowadzania kolejnych rekrutacji oraz, co za tym idzie, kolejnych onboardingów.

Przyspieszenie onboardingu pracowników dzięki standaryzacji procesów

Dużym problemem przy wdrożeniu pracowników w nowe środowisko pracy może okazać się poznanie narzędzi, z których będą korzystać – począwszy od tak prozaicznych kwestii, jak rejestracja czasu pracy, po bardziej skomplikowane systemy typu CRM, MES czy ERP. Poszczególne rozwiązania mogą różnić się nie tylko wyglądem, ale też funkcjonalnościami. Jeśli nowy pracownik nie miał wcześniej styczności z systemem, używanym w naszej firmie, konieczne będzie poświęcenie dużej ilości czasu, by nauczyć go sprawnej obsługi narzędzia. Nierzadko firmy korzystają z rozwiązań pochodzących od różnych dostawców, co jeszcze mocniej komplikuje i wydłuża proces wdrożenia. Ułatwieniem jest standaryzacja pewnych procesów w systemie. Przykładowo, systemy Microsoft, np. ERP Dynamics 365 Business Central czy CRM Dynamics 365 Sales, wykorzystują sposób obsługi znany z innych aplikacji tego producenta. Dotyczy to także rozszerzeń systemu, np. stworzonego przez Nav24 Panelu Produkcyjnego. Korzystanie z nich jest niezwykle intuicyjne, szczególnie dla osób, które miały wcześniej jakąkolwiek styczność ze środowiskiem Microsoft. Ułatwieniem są również dokładnie zdefiniowane procesy obsługi. Dzięki systemowi podpowiedzi, nowi użytkownicy zawsze wiedzą, jakie działania powinni podjąć w danym momencie. Z pomocą we wdrożeniu pracowników przychodzą także materiały interaktywne - na przykład filmy instruktażowe czy kursy online. To wszystko sprawia, że rejestracja danych w każdym z tych systemów przebiega sprawnie i w przyjazny sposób. Tym samym tak zwany czas adopcji, czyli wdrożenia nowej osoby na stanowisko ulega znacznemu skróceniu.

Przekonaj się, jak rozwiązania Microsoft mogą usprawnić proces onboardingu w Twojej firmie podczas bezpłatnej konsultacji z naszym doradcą. Wystarczy, że wypełnisz formularz poniżej!